พระธาตุ หน้าหลัก รูปภาพ บทความ ติดต่อเรา

หมวดหมู่
 • ข่าวสาร
 • ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ
 • ทั่วไป
 • บทความ
 • พระธาตุ
 • ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ
 • วัชรธาตุแดนมหามงคล
 • วีดีโอ
 • อัญเชิญพระธาตุ
 • เสียงสวดมนต์
 • โยคะบำบัด
 • เสียงสวดมนต์

  QR Code for www.watcharathath.com
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรบริขารอุปสมบทพระภิกษุ๔๖๐ รูป บวชเณร ๑๐๐ ชุด รวมทั้งหมด ๔ วัด มอบถวายวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘ ขาดเจ้าภาพมาก (ปิดรับเจ้าภาพวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘)
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรบริขารอุปสมบทพระภิกษุ๔๖๐ รูป บวชเณร ๑๐๐ ชุด รวมทั้งหมด ๔ วัด มอบถวายวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘ ขาดเจ้าภาพมาก (ปิดรับเจ้าภาพวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘)
  สร้างพระอดีตพุทธเจ้าหน้า๑๕นิ้ว ประดิษฐาน ณ ทางนฤพาน  (ถนนทางขึ้นอุทยานธรรมวัชรธาตุ)
  สร้างพระอดีตพุทธเจ้าหน้า๑๕นิ้ว ประดิษฐาน ณ ทางนฤพาน (ถนนทางขึ้นอุทยานธรรมวัชรธาตุ)
  ถวายพระประธานในรอบ ๒๔ พ.ค. ๕๘
  ถวายพระประธานในรอบ ๒๔ พ.ค. ๕๘
  ถวายพระประธานเเละตู้พระไตรปิฎก สิ่งของ นอกรอบ (ในที่ทำการชมรมวัชรธาตุ)
  ถวายพระประธานเเละตู้พระไตรปิฎก สิ่งของ นอกรอบ (ในที่ทำการชมรมวัชรธาตุ)
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘
  สร้างตู้พระบรมสารีริกธาตุ รอถวายวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘ ตรวจสอบรายชื่อวัดและเจ้าภาพที่จองได้ที่นี่
  สร้างตู้พระบรมสารีริกธาตุ รอถวายวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘ ตรวจสอบรายชื่อวัดและเจ้าภาพที่จองได้ที่นี่
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้(ชมภาพงานถวายพระพุทธรูปตอนท้ายกระทู้ได้ครับ)
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้(ชมภาพงานถวายพระพุทธรูปตอนท้ายกระทู้ได้ครับ)
  เจ้าภาพถวายอาหารเพลพระและโรงทาน ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘
  เจ้าภาพถวายอาหารเพลพระและโรงทาน ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส รับโต๊ะหมู่ วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาทิตย์ที ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส รับโต๊ะหมู่ วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาทิตย์ที ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ ตู้พระอภิธรรม เเละมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตรวจสอบรายชื่อวัด เป็นเจ้าภาพ
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ ตู้พระอภิธรรม เเละมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตรวจสอบรายชื่อวัด เป็นเจ้าภาพ
  ถวายพระประธาน เเละระฆัง ในรอบ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
  ถวายพระประธาน เเละระฆัง ในรอบ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
  รายชื่อวัดที่ได้รับอาสนะมุกจำนวน ๓๑ ตัว  ถวายวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ขาดเจ้าภาพ ๑๕ ตัว)
  รายชื่อวัดที่ได้รับอาสนะมุกจำนวน ๓๑ ตัว ถวายวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ขาดเจ้าภาพ ๑๕ ตัว)
  ถวายอาสนะผ้าให้วัดที่มาในงานถวายฯ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อานิสงส์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน
  ถวายอาสนะผ้าให้วัดที่มาในงานถวายฯ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อานิสงส์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเสื้อกันหนาว แด่ คณะสงฆ์ อ.เเม่เปิน จ.นครสวรรค์ จำนวน๑๐๐ ชุด ถวาย ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเสื้อกันหนาว แด่ คณะสงฆ์ อ.เเม่เปิน จ.นครสวรรค์ จำนวน๑๐๐ ชุด ถวาย ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
  ภาพโครงส่งมอบอาอาหารสุนัข ไปสามจังหวัดชายเเดนใต้
  ภาพโครงส่งมอบอาอาหารสุนัข ไปสามจังหวัดชายเเดนใต้
  สร้างระฆังถวาย-ฆ้อง อานิสงส์เกี่ยวกับชื่อเสียงโด่งดัง ดูรายชื่อวัดที่ขอรับและเจ้าภาพได้ที่นี่
  สร้างระฆังถวาย-ฆ้อง อานิสงส์เกี่ยวกับชื่อเสียงโด่งดัง ดูรายชื่อวัดที่ขอรับและเจ้าภาพได้ที่นี่
  ข่าวสารและกิจกรรม

  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรบริขารอุปสมบทพระภิกษุ๔๖๐ รูป บวชเณร ๑๐๐ ชุด รวมทั้งหมด ๔ วัด มอบถวายวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘ ขาดเจ้าภาพมาก (ปิดรับเจ้าภาพวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘)
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรบริขารอุปสมบทพระภิกษุ๔๖๐ รูป บวชเณร ๑๐๐ ชุด รวมทั้งหมด ๔ วัด มอบถวายวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘ ขาดเจ้าภาพมาก (ปิดรับเจ้าภาพวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘)
  ถวายพระประธานในรอบ ๒๔ พ.ค. ๕๘
  ถวายพระประธานในรอบ ๒๔ พ.ค. ๕๘
  ถวายพระประธานเเละตู้พระไตรปิฎก สิ่งของ นอกรอบ (ในที่ทำการชมรมวัชรธาตุ)
  ถวายพระประธานเเละตู้พระไตรปิฎก สิ่งของ นอกรอบ (ในที่ทำการชมรมวัชรธาตุ)
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

  พระบรมสารีริกธาตุ

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ตู้พระบรมสารีริกธาตุ

  พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล

  พระธาตุพระมาลียะเทวะ
  พระธาตุพระมาลียะเทวะ
  พระธาตุพระสิวลีเถระ
  พระธาตุพระสิวลีเถระ
  พระธาตุพระราหุล
  พระธาตุพระราหุล
  พระธาตุพระองคุลีมาลเถระ
  พระธาตุพระองคุลีมาลเถระ
  พระธาตุพระสุมณเถระ
  พระธาตุพระสุมณเถระ
  สารีริกธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
  สารีริกธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
  พระธาตุพระโลหะนามะเถระ
  พระธาตุพระโลหะนามะเถระ
  พระธาตุพระโชติยะ
  พระธาตุพระโชติยะ

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน

  แผนที่โครงการที่1 แปลน C

  พระอรหันตธาตุกึ่งพุทธกาล

  ของพระอริยะเจ้าในยุคปัจจุบัน
  ของพระอริยะเจ้าในยุคปัจจุบัน
  พระธาตุหลวงปู่สด วัดปากน้ำที่หลายคนไม่เคยเห็น
  พระธาตุหลวงปู่สด วัดปากน้ำที่หลายคนไม่เคยเห็น
  หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร
  หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร
  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
  หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์
  หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์
  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ. อุดรธานี
  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ. อุดรธานี

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้า

  นานาธาตุกายสิทธิ์

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ตู้พระไตรปิฎก

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ระฆัง

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พัดลม

  พัดลมผนัง และพัดลม3ขา
  พัดลมผนัง และพัดลม3ขา

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน5นิ้ว

  Like to ชมรมวัชรธาตุ facebook fanpage
  Follow me on Twitter.com
  View our medias on Youtube.com

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน5นิ้ว

  รูปภาพ

  บทความ

  วีดีโอ

  
  หน้าหลัก | พระธาตุ | ข่าวสาร | วัชรธาตุแดนมหามงคล | บทความ | ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ | ทั่วไป | วีดีโอ | เสียงสวดมนต์ | โยคะบำบัด | อัญเชิญพระธาตุ | ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับชมรมวัชรธาตุ

  © Copyrights 2006 - 2015. All rights reserved by ชมรมวัชรธาตุ