พระธาตุ หน้าหลัก รูปภาพ บทความ ติดต่อเรา

รวม...หมวดหมู่
 • ข่าวสาร
 • ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ
 • ทั่วไป
 • บทความ
 • พระธาตุ
 • ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ
 • วัชรธาตุแดนมหามงคล
 • วีดีโอ
 • อัญเชิญพระธาตุ
 • เสียงสวดมนต์
 • โยคะบำบัด
 • เนื้อหาอื่นๆ
 • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุก คิวละ 600 บาท เพื่อนำหินคลุกมาปูทำถนนเส้น นฤพาน
 • อานิสงค์เพื่อความมั่นคง ‪‎ถวายตั่งหุ่งขึ้ผึ้งพระอริยะเจ้า
 • เป็นเจ้าภาพสร้างลานปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
 • เเจ้งเรื่องเปลี่ยนสถานที่การจัดงานถวายพระธาตุเเละสิ่งของอื่นๆ (วันที่ ๒๔ พ.ค ๕๘)
 • ถวายพระประธานในรอบ ๒๔ พ.ค. ๕๘
 • ประกาศเลื่อนวันถวายจาก ๑ กุมภาพันธ์ ๕๘ ไปเป็น วันที่ ๑ มีนาคม ๕๘
 • เเจ้งข่าวงานบุญสมโภชพระปางสมาธิ เเละวิหารภูริทัต วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๘
 • ภาพโครงส่งมอบอาอาหารสุนัข ไปสามจังหวัดชายเเดนใต้
 • ภาพถวายเครื่องอุปสมบท ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • ภาพงานถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • หน้าหลัก  /  ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ

  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด

  เผยแพร่เมื่อ : 2011-04-05 16:02:35 | โดย | จำนวนผู้เข้าชม 3,822 คน

  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด

   

  อนุโมทนากับเจ้าภาพถวายทุกท่าน ทั้งที่บางท่านไม่สามารถเดินทางมาถวายได้แต่ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายด้วย ก็ขอโมทนาด้วย 

   

  พิธีถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

  ประจำวัน:อาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554

  สถานที่วัดอ้อมน้อย ศาลาการเปรียญข้างอุโบสถ

  มีเจ้าภาพร่วมบุญเลี้ยงพระ และ  โรงทาน เพิ่มเติม  ดังนี้       

  รายชื่อเจ้าภาพ  ที่ขอร่วมทำบุญ อาหาร,  น้ำดื่ม,   ไอศรีม,  ขนมปังรวมรส  ฯลฯ

   สำหรับเลี้ยงพระเพล + เจ้าหน้าที่ชมรม และโรงทาน ตามรายการด้านล่าง ดังนี้ :-

  •1.     คุณ (ป้อม) นาถฤดี + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ + คุณทฤษฏี  เวชสงเคราะห์ •2.     คุณ (ต้อย) มาณวี  ศุขะวณิช•3.     คุณพรทิพย์ + คุณชวลิต  วิรุฬห์กิจโกศล•4.     คุณพวงเพชร + คุณตวัน + คุณฤดีนาถ อมาตยกุล•5.     คุณสมพร  วานิชยางกูร•6.     คุณชลิดา - คุณสงวน   โรจนมังคลาภรณ์       ขอขอบคุณ พี อินเตอร์ ดีไซน์ เอื้อเฟื้อ รถกะบะ บรรทุกอุปกรณ์ ในการจัดเลี้ยงพระเพล และออกโรงทาน

  รายการอาหารเลี้ยงพระเพล ดังนี้ :-

  •1.      แกงส้มกุ้งผักรวม    •2.      ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด  •3.      ผัดผักรวมมิตรใส่หมูกรอบ •4.      ผัดดอกหอมกุ้งสด

  •5.      ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง •6.      ผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่ไก่  •7.      คะน้าหมูน้ำมันหอย  •8.      ขนมปังรวมรส

  8.  ไอศรีมรวมมิตรกะทิสด  2  ถัง  พร้อมเครื่องไอศรีม  ( ข้าวเหนียว, ลูกชิด, ฟักทองเชื่อม, สับปะรดเชื่อม)

        9.   น้ำผลไม้ + น้ำดื่มถ้วย                          (สำหรับพระขณะขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ + เจ้าหน้าที่ชมรม)

       10.  น้ำเก๊กฮวยเย็น                                     (สำหรับพระขณะฉันท์เพล)

         11.    กาแฟเย็น + น้ำอัดลม +  น้ำดื่ม          (สำหรับโรงทาน)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่อาสาโรงทาน

  คุณเปิ้ล, คุณเก๋คุณเล็ก, คุณทิพย์ , คุณหนึ่ง, คุณชน, คุณฝน, คุณลี่, คุณเอี้ยง   (รวม  9  คน)

   

  1.วัดบ้านคลอง ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  (พ.ต.หญิง ศรันยา กิจพาณิชย์ร่วมเป็นเจ้าภาพ)      

  2.วัดป่าอุปสมานุสรณ์ ต.บ้านไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น(สมพร  แสงทองแดง และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ) 

  3.วัดสว่างคงคา ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์    (คุณบรรพต ศรีเมืองและครอบครัว,คุณชุลีพร แซ่อึ้ง และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญให้แด่ ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดาญาติพี่น้องเพื่อนทั้งหลาย เทวดารักษากาย ครูอาจารย์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ,สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่ร่วมเกิด แก่เจ็บตายทั้งสามภพ,เทพ,พรหมทุกชั้นภพ)  

  4.วัดนิคมพัฒนาราม ต.ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธ์ (คุณสุปราณี  ชนะพรหม และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  5.วัดป่าช้าศรีจอมพล ต.เล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (คุณยุพาพันธ์  รักษามั่น ,คุณยุพาพักตร์  นาวิกบุตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  6.วัดศิลาดงเข็ง ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (คุณสารภี วรรณยิ่งร่วมเป็นเจ้าภาพ)      

  7.วัดโนนท่อ ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา   

  8.วัดโคกยาง ต.ซับพระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ (คุณสุนันทา, คุณปวีณา, คุณวนาลี แซ่ลี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  9.วัดโพธิวงษ์  ต.โพธิวงษ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ   (คุณญาณี ศักดิ์สมานพันธ์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  10.วัดบ้านเหล่ายอด ต.ยาง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   (คุณวิสุทธิ ชัยกิจ และเพื่อนร่วมเป็นเจ้าภาพ) 

  11.วัดทำนบธรรมาราม ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา( คุณสานิตย์  เสี้ยวภูเขียว  และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ) 

  12.วัดซับมะนาว ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว (คุณณัฐสินี เกรียงสินสง่างาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ) 

  13.วัดสี่เหลี่ยม   บ้านสี่เหลี่ยม   ตำบลไผ่   อำเภอรัตนบุรี    จังหวัดสุรินทร์    (คุณสำเริงคุณวิภวานี อินทร์บำรุง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)   

  14.วัดสระเตย ต.แจงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี(อาจารย์วรรณชัย ดวงจินดา และชาวบ้านวัดสระเตยร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  15.วัดหนองจิกยาว  ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

  16.วัดหนองโพธิ์  ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี(คุณวันชัย เตียไธสงคุณศิริวรรณ ,ด.ญ.บุศราวดี อินทร์บำรุง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)   

  17.วัดทองคุ้ง ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ (คุณเอกดรุณ ศรีสนิท ร่วมเป็นเจ้าภาพ"ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าซึ่งได้ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุนี้ ขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด")    

  18.วัดอรัญญเขต หมู่7 บ้านหนองบัว ต. สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี  (นางสมไกร - นายวัชระ พลหนองหลวง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  19.วัดสมจิตอาราม    บ้านสะอาด   ต.หนองเรือ    อ.หนองเรือ    จ.ขอนแก่น (คุณกษมา  พลอยแดง และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  20.วัดป่าอาวอย    ต.โสน     อ.ขุขันธ์    จ.ศรีษะเกษ   (นาย วัฒนะ บางใบ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงและเทวดาที่คอยคุมครองอยู่

  21.วัดถ้ำเจีย บ้านท่าสะโน      เมืองไกรสอนพมวิหาน    แขวงสะหวันนะเขด สปป ลาว(คุณสุวพีร์ คลอวุฒิวัฒน์และครอบครัวนางเกศสุดา จิยะวรนันท์ และครอบครัว นางดารณี ศักดิ์สูง และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  22.วัดป่าเมตตาธรรม   บ้านแก้งกะเบา     เมืองไซบูลี    แขวงสะหวันนะเขด สปป ลาว(คุณพ่อซุงเซี้ยง แซ่เซียวพร้อมบุตรหลาน+ พรรณี คลอวุฒิวัฒน์ และครอบครัว,นายวิริยะ คลอวุฒิวัฒน์และครอบครัว/  น ส ปรียาพร คลอวุฒิวัฒน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

   23.วัดป่าบ้านยะหาญ ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (คุณธีรนุช ยอดนุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ)      

  24.วัดบ้านสำโรง   ต.ห้วยเตย    อ.กุดรัง    จ.มหาสารคาม ( คุณสิงห์ - คุณยุพา กล้าตะลุมบอน  และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  25.วัดจันทร์ประสิทธิ์   ต.โพนทอง    อ.เชียงยืน    จ.มหาสารคาม (คุณทัศนีย์ อนุสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  26.วัดพงศรีพรหม ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา(คุณธนากร กิตติศาตนันท์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)   

  27. วัดเขาคีรีวงกต   หมู่ 2   ต. นายาง  อ.พิชัย  จ. อุตรดิตถ์ (คุณนัฏจงกล มะลิผล ร่วมเป็นเจ้าภาพ)     

  28.  วัดเขาดินสุวรรณบาตร หมู่ 3   ต. นายาง  อ.พิชัย  จ. อุตรดิตถ์  (คุณวิมล  โชคเฉลิมวงศ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)      

  29.  วัดกลางนายาง  หมู่ 4   ต. นายาง  อ.พิชัย  จ. อุตรดิตถ์(คุณกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  30.วัดบำรุงราษฎร์  ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

  31.วัดไชยนาวาส  ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

  32.วัดขนาดระเมียส   จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา 

  33.วัดจาชะไม    จ.บันเตียเมียนชัย ประเทศกัมพูชา

  34.วัดโฮปรีเดิม    จ.บันเตียเมียนชัย  ประเทศกัมพูชา

   

  35.สำนักสงฆ์ธุดงคสถานชั้นยอด  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  (คุณสุนีย์-คุณสุวิชา-คุณเรวดี-คุณนฤพร-ดช.ศุภภพล  ภิญญภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)       

  36.ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรบวรวงศ์สวรรค์   นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว  (คุณณัฐ์พัชรกร พานิชปฐม และครอบครัวคุณอรทิพา จำปาเวียง และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ) 

  37.ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรอ่ำพรวงศ์สวรรค์   นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว

  38.ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรน้อยตนวิจิตร   นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว

  39.ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรจันพร จันทปัญญา   นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว

  40.วัดพระบาทเอวขันธ์(ภูเขาควาย)   นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว   (คุณวิไล-คุณสมพิศ โจววิทูรกิจ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 2(คุณสุวิชา-คุณเรวดี-คุณนฤพร-ด.ช.ศุภภพล ภิญญภาพ)

  41.วัดโขนแก้ว      อ.บึงกาฬ    จ.บึงกาฬ(คุณเอกดรุณ ศรีสนิท ร่วมเป็นเจ้าภาพ"ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าซึ่งได้ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุนี้ ขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด")  

  42.วัดบ้านโคกสำราญ   ต.นาแต้    อ.เมือง    จ.อำนาจเจริญ(คุณเอกดรุณ ศรีสนิท ร่วมเป็นเจ้าภาพ"ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าซึ่งได้ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุนี้ ขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด")  

  43.วัดบ้านห้วยยาง       อ.บัวใหญ่    จ.นครราชสีมา   ( คุณสิงห์ - คุณยุพา กล้าตะลุมบอน  และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  44.วัดป่าพระบาทภูเขาควาย บ้านนายาง  แขวงเวียงจันทร์ เมืองทุรคม  สปป ลาว( คุณสิงห์ - คุณยุพา กล้าตะลุมบอน  และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  45.วัดโพธิสมภาร    บ้านเวิงกะเบ๋า  ปากงึม    สปป ลาว

  46.วัดธงธาตุ เมืองฮาดทรายฟอง บ้านฮ้อม สปป ลาว     (คุณพ่อทศพล-คุณแม่นวลจันทร์ ภิญญภาพ  ,  คุณสุทิน ภิญญภาพ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)       \

   47.วัดนายาง เมืองทุรคม แขวงเวียงจันทร์   สปป ลาว  (นาย จตุพร   อภิวาณิชย์ และครอบครัว  ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้เทวดาอารักษ์และเจ้ากรรมนายเวร)

  48.วัดป่าวังผา  ต.ชัยพฤกษ์  อ.เมือง  จ.เลย 

  49.วัดเจริญคุณ  บ้านโนนขมิ้น ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร( คุณชยารัตน์ สายศิริวิทย์ ,คุณธัญญกร นันทิยกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  50.วัดนาล้อมวนาราม  บ้านนาล้อม ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร  (นิรสัย หินสอ เจ้าภาพ)

  51.วัดโคตมหลวง  รัฐฉาน ประเทศพม่า  (คุณจักรกฤช จั่นบำรุง เจ้าภาพ)

  52.วัดขุนไชยทอง บ้านขุนไชยทอง ต.ขุนไชยทอง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

  53.สำนักสงฆ์เทพประทาน ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 

  54.วัดใหม่พรสวรรค์  ต.นาโบส์ถ อ.วังเจ้า จ.ตาก  (คุณชลลดา  บุญศรี-คุณกิตติ  อ่อนศรี และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ"ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าซึ่งได้ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุนี้ ขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด")    

  55.วัดชาวไทยภูเขา ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี   ( คุณปัทมา มณีอินทร์  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย อุทิศให้เทวดาอารักษ์และเจ้ากรรมนายเวร)

  56.สวนศรัทธาธรรมสถานธรรม ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  57.วัดทับยายเชียง  ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

  58.วัดไผ่ถ้ำสุวรรณ  ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

  59.วัดท่าสี่ร้อย  ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

  60.วัดท่าสำโรง  ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

  61.วัดสว่างอารมณ์ ต.หนองสวาท อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์   (นาย ศักดา พลอยใส คุณ วราภร เพชรรงค์เลื่อม คุณแม่ สมพรวน พรมพล้อย คุณแม่ แต๋ว เพชรรงค์เลื่อม  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย อุทิศให้คุณพ่อ เสือ พรมพล้อย คุณพ่อ แจ่ม เพชรรงค์เลื่อม คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ที่ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง)

  62.วัดศรีเจริญหล ต.หนองสวาท อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์   (นาย ศักดา พลอยใส คุณ วราภร เพชรรงค์เลื่อม คุณแม่ สมพรวน พรมพล้อย คุณแม่ แต๋ว เพชรรงค์เลื่อม  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย อุทิศให้คุณพ่อ เสือ พรมพล้อย คุณพ่อ แจ่ม เพชรรงค์เลื่อม คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ที่ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง)

  63.วัดโนนผักชี ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมาตู้ที่ 1   (คุณ พยุง คุณ ฐิตาภา ไชยธรรม  ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศให้คุณพ่อ ผุย ไชยธรรม มณีนาคา และเจ้ากรรมนายเวร)
  ตู้ที่ 2  ( คุณแม่ อนงค์  คุณ รติพร ไชยธรรม  ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศให้คุณพ่อ ผุย ไชยธรรม มณีนาคา และเจ้ากรรมนายเวร)

  64.วัดลำตาเณรสามัคคี ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (คุณเอกดรุณ ศรีสนิท ร่วมเป็นเจ้าภาพ"ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าซึ่งได้ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุนี้ ขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด")  

  65.วัดป่าหินงาม ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   (คุณ กฤษฎา   ดวงจันทร์   คุณ มลินี    ดวงจันทร์   ด.ช. จรณินทร์   ดวงจันทร์   ด.ช.ธนินพล   ดวงจันทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ) 

  66.วัดกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (นายวีรเชษฐ นางอำไพ เด็กหญิง ภัทรภร เด็กชาย เกียงไกร นายเดชศักดิ์ จงเกื้อ นางทรัพย์ นายปาน นางลาภ หมึกศรี นายสมหวัง นางรำพึง สัวสดิ์ นางพัด ชาติวงศ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนาเวรทั้งหลายทั้งปวงและญาติทั้งหลายทั้งปวง)

  67.สำนักสงฆ์ภูระฆัง ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง(นายวีรเชษฐ นางอำไพ เด็กหญิง ภัทรภร เด็กชาย เกียงไกร นายเดชศักดิ์ จงเกื้อ นางทรัพย์ นายปาน นางลาภ หมึกศรี นายสมหวัง นางรำพึง สัวสดิ์ นางพัด ชาติวงศ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนาเวรทั้งหลายทั้งปวงและญาติทั้งหลายทั้งปวง)

  68.สำนักงานแม่ชีประจำจังหวัดชลบุรี  อ.เมือง จ.ชลบุรี (คุณขวัญเรือน คิมูระ เจ้าภาพถวาย)

  69.วัดเทพประสิทธิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์(คุณวินัย แนบเนียน เจ้าภาพถวาย)

  70.วัดบางขุนเทียนกลาง ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 

  71.วัดคลองกำลัง ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  (คุณวรรณทนา เข็มทองและครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)       

  72.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปากเกร็ด ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี   (คุณสุทัศน์ เจ้าภาพ)

  73.วัดใหม่ตะเคียนทอง ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว(คุณธิติ-คุณสุธาดา วงษ์เส็ง เจ้าภาพ)

  74.วัดบ้านด่าน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว(คุณวีระศักดิ-คุณกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน์ เจ้าภาพ)

  75.วัดบ้านดู่ ต.บ้านดู่อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (คุณธิติ วงษ์เสา เจ้าภาพ)

  76.วัดไทยอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา(คุณกฤตธน อ่อนศรี-คุณสมรัก น้อยเจริญ และคุณรังสินันท์ จิตร์สายชล  และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ"ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าซึ่งได้ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุนี้ ขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด")    

  77.วัดเขมาพิรตาราม   ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ .นนทบุรีคุณวีระศักดิ-คุณกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน์ เจ้าภาพ)    

  78. วัดหนองหล่ม ต.สันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  79.วัดป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  80.วัดปางห้าง ต.สบเปิง  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  81. วัดปางมะกล้วย  ต.สบเปิง  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  82. วัดผาแดง  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  83. วัดพระธาตุหินล้อม บ้านห้วยเดื่อ ต.เมืองปาย อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน  (ส.ต.ต.อภิชัย อารีย์ และ น.ส.ภัทรวดี  แก้วสุข  พร้อมครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ) 

  84. วัดแม่เลา  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  85. วัดพระธาตุสองดวง  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(คุณ ชาติชาย  โค้ววิลัยแสง และครอบครัว  ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้เทวดาอารักษ์และเจ้ากรรมนายเวร)

  86. วัดตันลุงอุดมธรรม  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  87. วัดศรีมงคลธรรม(ผาลิ้น) ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่คุณรังสินันท์  เจ้าภาพ)

  88. วัดป่ายางหนาด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  89. วัดปางลัน  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  90. วัดแม่แมม ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  91.วัดขุนฮ้วยพระเจ้า  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  92. วัดแม่น้ำแขม  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  93. วัดท่ายา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  94.วัดกิวก้อย  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(คุณธนพร ลิมปิวรรณ-คุณธนกร มั่นพรหม เจ้าภาพ)

  95. วัดแม่แสะ  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(คุณชาย-คุณกนกวรรณ วงศาโรจน์ เจ้าภาพ)

  96.วัดไผ่ดำเจริญสุข  ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา   (คุณแต้ว ปรุงนิยม เจ้าภาพ)

  97.สำนักสงฆ์สุขอุดมชัย  ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา   (คุณพลวัฑ กีรติมโนชญ์ เจ้าภาพ)

  98.ที่พักสงฆ์โนนหนองบัว  ต.ศรีโนนงาม  อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ   

  99.วัดจีเนียว  ต.สะพุง  อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ  

  100. วัดแสนสุข ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร (คุณพลวัฑ กีรติมโนชญ์ เจ้าภาพ)

  101. วัดบ้านเม็กน้อย ต.กร่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

  102. วัดป่าเม็กน้อย(ธรรมยุต) ต.กร่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี   (คุณเพ็ญศรี - คุณอภิชาต ทั่งไพศาล และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)         

  103.วัดส้าน  ต.ครึ่ง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย มีเจ้าภาพถวาย 5 ตู้ ตู้ที่ 1(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)         

  ตู้ที่ 2( คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)            ตู้ที่ 3(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 4( คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)            ตู้ที่ 5(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  104.วัดหวาย  ต.ศรีดอนไชย  อ.เชียงของ  จ.เชียงรายเจ้าภาพถวาย 5 ตู้ ตู้ที่ 1(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)         

  ตู้ที่ 2( คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)            ตู้ที่ 3(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 4( คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)            ตู้ที่ 5(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  105.วัดเวียงคำจาว  ต.  อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย มีเจ้าภาพถวาย 5 ตู้ ตู้ที่ 1(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)         

  ตู้ที่ 2( คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)            ตู้ที่ 3(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 4( คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)            ตู้ที่ 5(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  106.วัดดอนแก้ว  ต.เชียงแรง  อ.ภูซาง  จ.พะเยา มีเจ้าภาพถวาย 5 ตู้ ตู้ที่ 1(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)         

  ตู้ที่ 2( คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)            ตู้ที่ 3(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 4( คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)            ตู้ที่ 5(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  107.วัดซอยสามัคคี  ต.คูคต   อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี (คุณ คณาภูมิ  ด้วงศรี และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)       

         108.วัดเนินสวรรค์ฤทธาราม   ต.วังกระแจะ   อ.ไทรโยค    จ.กาญจนบุรี(คุณ คณาภูมิ  ด้วงศรี และครอบครัว  ร่วมเป็นเจ้าภาพ)   

  109. วัดอยู่ดีบำรุงธรรม(ออเงิน)  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

  110. วัดโปร่งคอมใต้ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

  111.วัดโปร่งคอมเหนือ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

  112. วัดไผ่ขอน้ำ  ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

  113. วัดนาเวียง ต.นาเวียง อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ

  114.สำนักสงฆ์สวนปาล์มสถานธรรมสุรักโข (คลองโป๊ะโล๊ะ) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล(คุณมณฑา - คุณสิทธิโชค บางใบเจ้าภาพ)

  115. วัดปาล์มสาม  ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

  116.วัดปาล์มพัฒนา ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

  117.วัดนิคมประชาราม ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

  118.วัดเขาขาว  ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

  119.วัดวังผาสามัคคี ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

  120. สำนักสงฆ์ชมพูนิมิต ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

  121. สำนักสงฆ์ย่าปล ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

  122. สำนักสงฆ์ถ้ำระฆังทอง  ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

  123. สำนักสงฆ์บ้านเนื้อคลอง  ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

  124. สำนักสงฆ์ป่าพล  ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

   125.วัดบ้านม่วงไข่ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย  (คุณสุธิดา กองพรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจน เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย) 

  126.วัดฉลองราษฎร์ศรัทธาราม  ต.สบปาด  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง ทางวัดเป็นเจ้าภาพเอง 6 ตู้

  ตู้ที่ 1(วัดฉลองราษฎร์ศรัทธาราม เป็นเจ้าภาพ)          ตู้ที่ 2( วัดฉลองราษฎร์ศรัทธาราม  เป็นเจ้าภาพ)           

   ตู้ที่ 3(วัดฉลองราษฎร์ศรัทธาราม   เป็นเจ้าภาพ)       ตู้ที่ 4( วัดฉลองราษฎร์ศรัทธาราม  เป็นเจ้าภาพ)           

  ตู้ที่ 5(วัดฉลองราษฎร์ศรัทธาราม  เป็นเจ้าภาพ)          ตู้ที่ 6(วัดฉลองราษฎร์ศรัทธาราม  เป็นเจ้าภาพ)  

  127.วัดสุวรรณาราม  ต.วังควง  อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร

  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 3 เดือนเมษายน 2554 รวม 127 วัด

  ปิดหน้าต่าง

  
  หน้าหลัก | พระธาตุ | ข่าวสาร | วัชรธาตุแดนมหามงคล | บทความ | ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ | ทั่วไป | วีดีโอ | เสียงสวดมนต์ | โยคะบำบัด | อัญเชิญพระธาตุ | ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับชมรมวัชรธาตุ

  © Copyrights 2006 - 2015. All rights reserved by ชมรมวัชรธาตุ