พระธาตุ หน้าหลัก รูปภาพ บทความ ติดต่อเรา

รวม...หมวดหมู่
 • ข่าวสาร
 • ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ
 • ทั่วไป
 • บทความ
 • พระธาตุ
 • ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ
 • วัชรธาตุแดนมหามงคล
 • วีดีโอ
 • อัญเชิญพระธาตุ
 • เสียงสวดมนต์
 • โยคะบำบัด
 • เนื้อหาอื่นๆ
 • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุก คิวละ 600 บาท เพื่อนำหินคลุกมาปูทำถนนเส้น นฤพาน
 • อานิสงค์เพื่อความมั่นคง ‪‎ถวายตั่งหุ่งขึ้ผึ้งพระอริยะเจ้า
 • เป็นเจ้าภาพสร้างลานปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
 • เเจ้งเรื่องเปลี่ยนสถานที่การจัดงานถวายพระธาตุเเละสิ่งของอื่นๆ (วันที่ ๒๔ พ.ค ๕๘)
 • ถวายพระประธานในรอบ ๒๔ พ.ค. ๕๘
 • ประกาศเลื่อนวันถวายจาก ๑ กุมภาพันธ์ ๕๘ ไปเป็น วันที่ ๑ มีนาคม ๕๘
 • เเจ้งข่าวงานบุญสมโภชพระปางสมาธิ เเละวิหารภูริทัต วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๘
 • ภาพโครงส่งมอบอาอาหารสุนัข ไปสามจังหวัดชายเเดนใต้
 • ภาพถวายเครื่องอุปสมบท ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • ภาพงานถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • หน้าหลัก  /  ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ

  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 9 เดือนมกราคม 2554 รวม 193 วัด จำนวน 214 เจ้าภาพ

  เผยแพร่เมื่อ : 2011-08-23 16:01:38 | โดย วชิระ (ต้น) | จำนวนผู้เข้าชม 6,024 คน

  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ประจำวันที่ 9 เดือนมกราคม 2554 รวม 193 วัด จำนวน 214 เจ้าภาพ

   

  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน

  ประจำวันที่ 9 เดือน มกราคม 2554 จำนวน 193 วัดจำนวน 214 เจ้าภาพ

  ขอโมทนากับเจ้าภาพถวายทุกท่าน ทุกวัดมีเจ้าภาพร่วมถวายทั้งหมด หากข้อมูลชื่อมิได้ลงชื่อไว้ ต้องกราบขออภัยด้วย วัดที่ไม่ได้มารับมีเพียงวัดป่าอรัญชัยธรรมาวาส อุบลฯเนื่องจากเจ้าอาวาสอาพาธหนัก ทางชมรมฯมอบถวายแด่วัดประชานิมิต เลยฯเพื่อให้อานิสงส์ของเจ้าภาพสำเร็จวันนี้

   

  1. วัดใหม่คูมอญ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (คุณไซ้จู แซ่แบ้, คุณวนาลี แซ่ลี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  2.วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  (คุณสุนันทา, คุณปวีณา แซ่ลี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  3. วัดประชานิมิต ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย (คุณญาณี  ศักดิ์สมานพันธ์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  4.วัดป่าอรัญชัยธรรมาวาส ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (พระอาจารย์ดนัย ยิ่งยง ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเป็นบารมีให้กับพ่อพระบาง วิลาวรรณ)

  5.วัดดงฤาษี ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน(พันตำรวจโทชัชชัย รักใคร่ คุณพิมย์วิภา รักใคร่ พลธร รักใคร่ พรธิดา รักใคร่ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  6.วัดบ้านล้อง ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน(คุณนงลักษณ์ บุญคงทน  ,นายณัฐสิทธิ์ จิ๋วแก้ว,น.ส.ฐิภา จิ๋วแก้ว, ด.ช.วัศพล ปักษิณ ร่วมเป็นเจ้าภาพ )

  7.วัดป่าดำ ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน(นาง ลักษณา  พลอยพานิช / นาย พสคร  ปัญญะสังข์ / นาง นิชาภา ปัญญะสังข์ / ด.ญ. พิมพ์วรัชญ์  ปัญญะสังข์  / น.ส. เมย์วดี  ศิริเมือง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  8.วัดโพธิมงคล ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน   (คุณปณัสฎา สายแสงจันทร์ - คุณธงชัย สายแสงจันทร์ - คุณสิตรี สายแสงจันทร์ -คุณเธียรพบ สายแสงจันทร์ พร้อมด้วยญาติและเพื่อนกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  9.วัดห้วยแพ่ง ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (นายสมศักดิ์  นางอาริยา  เฉลิมสุขศรี และครอบครัว ด้วยเดชะแห่งผลบุญนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์  นางอาริยา  เฉลิมสุขศรี และครอบครัว ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ให้ผู้คุ้มครอง และเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคตในทุกภพทุกชาติสัตว์เล็กน้อยใหญ่ที่ใช้เป็นอาหารและที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ ด้วยเทอญ)

  10. วัดบ้านบึง ต.บ้านเบิก อ.เมือง จ.สระบุรี(นาง ลักษณา  พลอยพานิช / นาย พสคร  ปัญญะสังข์ / นาง นิชาภา ปัญญะสังข์ / ด.ญ. พิมพ์วรัชญ์  ปัญญะสังข์  / น.ส. เมย์วดี  ศิริเมือง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  11.สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี  ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี(คุณไพรวัลย์ น้อยหุ่น และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 2(คุณไพรวัลย์ น้อยหุ่น และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 3(คุณไพรวัลย์ น้อยหุ่น และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 4(คุณไพรวัลย์ น้อยหุ่น และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 5(คุณไพรวัลย์ น้อยหุ่น และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 6(คุณไพรวัลย์ น้อยหุ่น และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ

  12. สภาวัฒนธรรมปทุมธานี  ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี(คุณไพรวัลย์ น้อยหุ่น และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  13.วัดหนองหลวง  ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  (นางยวกฮุย - นายกิมเจ็ง แซ่แต้ และ ด.ญ.เจณาพิชญ์ - ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ กิจจาวิวัฒนยง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  14. วัดกองเงินเชตวัน  ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี(นาง ลักษณา  พลอยพานิช / นาย พสคร  ปัญญะสังข์ / นาง นิชาภา ปัญญะสังข์ / ด.ญ. พิมพ์วรัชญ์  ปัญญะสังข์  / น.ส. เมย์วดี  ศิริเมือง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  15.สวนปฏิบัติธรรมสิงห์ทรัพย์พรหมทอง  ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ( คุณสมบูรณ์ ,คุณสมคิด จันทร์กล่ำ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้คุณพ่อใบ แคบำรุง คุณพ่อเอิบ - คุณแม่เสงี่ยม จันทร์กล่ำ) 

  16.วัดป่าบุญญาวาส  ต.หนองอีเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์(คุณปู เบญญาภา ร่วมเป็นเจ้าภาพ)   

  17.วัดท่ากอม่วง ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน(นาง ลักษณา  พลอยพานิช / นาย พสคร  ปัญญะสังข์ / นาง นิชาภา ปัญญะสังข์ / ด.ญ. พิมพ์วรัชญ์  ปัญญะสังข์  / น.ส. เมย์วดี  ศิริเมือง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  18.วัดโพธิ์กล่อง บ้านหนองขาม  ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คุณสุรเชษฐ์  กลิ่นพูน และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  19. วัดสุธัญญาวาส  ต.วังทอง  อ.นาวัง  จ.หนองบัวลำภู(นาง ลักษณา  พลอยพานิช / นาย พสคร  ปัญญะสังข์ / นาง นิชาภา ปัญญะสังข์ / ด.ญ. พิมพ์วรัชญ์  ปัญญะสังข์  / น.ส. เมย์วดี  ศิริเมือง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  20.วัดป่าหนองแก  ต.หนองแกสระแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู(ขอรับพระบรมสารีริกธาตุบรรจุองค์พระเจดีย์ 2 เจดีย์ด้วย(2ชุด)(คุณนันทพร  ประจักษ์เมธีเลิศ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)  

  21.วัดหงษ์ทอง  ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (คณะศรัทธาชาวบ้านชุมชนวัดหงษ์ทอง หมู่ 5ร่วมเป็นเจ้าภาพ )

  22.วัดสังคมมาวาส (บุกะสัง) บ้านบุกะสัง ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว(คณะศรัทธา ชาวบ้านบุกะสัง ร่วมเป็นเจ้าภาพ )

   23.วัดพัฒนวนาราม  ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์( คุณจันทรา รวยรื่น ,คุณเกศินี รวยรื่น และคุณจารุวิทย์ รวยรื่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  24.วัดอ่างศิลา  ต.อ่างศิลา  อ.เมือง จ. ชลบุรี (คุณ กฤษฎา   ดวงจันทร์   คุณ มลินี   ปิยวีรวงค์   ด.ช. จรนิณทร์   ดวงจันทร์   ด.ช.ธนินพล   ดวงจันทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ) 

  25.วัดใหม่หนองนา ต.หนองกระทุ่ม  อ.เดิบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี(คุณ บุญลือ    อ่อนเรียบร้อย คุณ อุบล    อ่อนเรียบร้อย คุณ อรรถพล    อ่อนเรียบร้อย คุณ โสภา    คำหม่อง คุณ ฉณามาศ    จูสิงห์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  26.วัดถ้ำผาสุกฤษ  ต.ลิ้นถิ่น  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี(คุณนันต์ณัชกร สกุลก้องอัมพรและครอบครัว)

  27.วัดท่าเตียน  ต.เดิมบาง  อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี(คุณศุภเกียรติ + คุณอุษา + ด.ญ.ธัญญลักษณ์ รัตนะผล และครอบครัว  ขออุทิศบุญกุศลให้ ผู้คุ้มครอง และ เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทุกภพ-ภูมิ-ชาติ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต โปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ ด้วยเทอญ)

  28.วัดไพรวัลย์ บ้านค่ายเสรี  ต.เมืองหงส์ อ.จตุรภักดิ์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด  (อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ ขออุทิศให้ปู่ย่าตายายบิดามารดาและบรรพบุรุษ ญาติมิตร ครูอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกภูมิทุกชาติ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เจ้าที่เจ้าทาง เทพเทวดาและอมนุษย์ทุกภพทุกภูมิทุกแห่ง สรรพสัตว์ทั้งหลาย

  29.วัดอินทราราม  ต.ท่าไม้ อ.พานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  (นางสาววิไล วิชากร ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  30.วัดมงคลวนาราม ต.ดอนยุ้ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี(คุณธีรนุช  ยอดนุ่น  -  คุณธีรภัจจ์ จรวงศ์  พร้อมครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  31.วัดสวนสวรรค์ ต.บุ่งไหม อ.วารินทร์ จ.อุบลราชธานี(นาย ไพบูลย์  ทองใส พร้อมครอบครัวและพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  32.วัดบ้านแวง  บ.แวง ต.หนองแวง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณพ่อเมธี  คุณแม่บังอร  คุณธวัชชัย  มาลัยโรจน์ศิริ  คุณสึรกิจ  มีนา  คุณพล  คุณนัฐกฤตา  ด.ญ.กนกวรรณ  ด.ญ.ปารมี พลราช  ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  33.วัดป่าศรีพนาวัลย์ บ.จอมศรี ต.หนองแวง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด

  34.วัดสว่างศรีโพธิ์ธาราม บ.ขี้เหล็ก ต.หนองแวง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณยุพาพันธ์ - คุณภาวิกา -คุณดาริการ์ รักษามั่น ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้สรรพวิญญาณทุกภพทุกชาติ)

  35.วัดโพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์ บ.เขวา ต.หนองแวง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณสารภี วรรณยิ่ง และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  36.วัดบ้านป่าบาก บ.ป่าบาก ต.ขอนแก่น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด( คุณกำธร - คุณธนิตา ทรัพย์ส่งเสริม และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  37.วัดบ้านโนนสั้น บ.โนนสั้น ต.โนนรัง อ.เมือง    จ.ร้อยเอ็ด( คุณฉันทนา - คุณสุรพงศ์ กลั่นประชา และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  38.วัดบ้านอ้น   บ.อ้น  ตำบลดงลาน อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณสมอาจ  คุณศิริวรรณ  ด.ช.สรวิช  ด.ช.ศิวกร  เต่าทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  39.วัดธรรมวนาราม บ.ดงลาน  ตำบลดงลาน อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(นายแพทย์สุนัย - คุณเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  40.วัดดงลานบ.เกษตรสำราญ   ตำบลดงลาน อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(นายสมเกียรติ  ไชยพร และครอบครัว อุทิศให้บิดา,มารดา ,ปู่,ย่า,ตา,ยาย ญาติสนิทมิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวรและสัมพเวสี และขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุข  และเจริญรุ่งเรือง)

  41.วัดแสงอรุณสวัสดิ์  บ.หนองแสง  ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(นายธนากร  ธุระธรรมและครอบครัว,นางสาวพัชนิภา เพียซ้ายและครอบครัว อุทิศให้บิดา-มารดา,ปู่,ย่า,ตา,ยาย ญาติสนิทมิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวรและสัมพเวสี และขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง)

  42.วัดป่าบ้านเปลือยน้อย บ.เปลือยน้อย  ต.สีแก้ว  อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณวีรา สวัสดิพานิช  พร้อมครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)
  43.วัดมงคลนิวาส  บ.ป่ายาง  ต.โนนตาล   อ.เมือง    จังหวัดร้อยเอ็ด      (ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  44.วัดนิมิตวนาราม   บ.หนองเขวา  ต.แดนใหญ่ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด     ( ไม่ประสงค์ออกนามร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)
  45.วัดศรีทองไพบูลย์   บ.เหล่าสมบรูณ์  ต.ดงลาน  อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด      (คุณเปรมจิตต์  เอื้อบุญยะนันท์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)
  46.วัดศรีชัยมงคลวนาราม  บ.คานหัก  ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณณรงค์  - คุณวีรวรรณ -  คุณกำพล   กำปั่นทองร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ คุณแม่จันทร์ฉาย  กำปั่นทอง  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  47.วัดไตรนิคม บ.อุ่มเม้า ต.เมืองทอง อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณพ่อจันทร์  เฮียงจันทึก ,คุณแม่ชื่น เฮียงจันทึก, คุณนิสิทธิ์ เฮียงจันทึก,  คุณพนิดา เฮียงจันทึก, คุณพนาวัลล์ เฮียงจันทึก,คุณปรีชา เฮียงจันทึก,คุณปัญญา  เฮียงจันทึก อุทิศให้นางสาวแจ่มศรี เฮีงจันทึก, นางสาวสุวิภา เฮียงจันทึก)

  48.วัดบ้านดงยาง บ.ดงยาง ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณแม่ละมัย บุรีไพศาล และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  49.วัดบ้านอีเม้ง  บ.อีเม้ง  ตำบลโนนตาล อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(นายแพทย์สุนัย - คุณเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  50.วัดอุดมไพรสณฑ์ บ.ดงคุย   ตำบลสีแก้ว อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณสร้อยทิพย์  ทรัพย์เย็น  และ คุณกิตติวัฒน์  นิรันตรายร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  51.วัดดอนเป้า  บ.ป่าเพิ่ม  ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  (คุณจตุพร ศักดิ์สมานพันธ์ และ คุณอรัญญา ไตรโชค ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)   

  52.วัดโคกพิลา บ.โคกพิลา  ต.ปอภาร อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณลักขณา  บุฑริกา  คุณพิพัฒน์  จันอ้น  คุณอุรินทร์  ฟองแก้ว  ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้  คุณเม้ง  จันอ้น)

  53.วัดบ้านโนนแท่น บ.โนนแท่น ต.หนองแวง  อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณวสันต์  คุณสม  คุณอารีรัตน์  รามณี  คุณชลรักษ์  มงคลชาติร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  54.วัดราษฎร์บันเทิง   บ.ขี้เหล็ก  ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณประกอบ  คุณปุญญิศา  คุณสร้อยทิพย์  คุณณัฐกานต์  คุณสร้อยพลอย   ทรัพย์เย็นร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  55.วัดบ้านหนองผือ   บ.หนองผือ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง    จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณพ่อสร้าง คุณแม่ซิ้น   คุณนัฐิตา  คุณวิลเลี่ยม  ลีออน  พิทท์แมน  คุณชาลิสา  พิทท์แมน  คุณนิคเคอแลส   พิทท์แมน   ด.ช.ราฟเฟอร์ตี้ ลีออน สร้างพิทท์แมน ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตแล้ว  เทวดาอารักษ์  เจ้ากรรมนายเวร)

  56.วัดโนนสำราญ  บ.โนนสำราญ  ต.เมืองทอง อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณกุลิสร  เซบาร์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้  พ่อถวิล  ไตรพาน  นางเอ้น  ธีรกัน  ครูบาอาจารย์  ญาติพี่น้อง เจเกรรมนายเวร และเทวดาอารักษ์ )

  57.วัดอัมพวัน บ.แมต ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง    จังหวัดร้อยเอ็ด (บริษัท สิรินทราทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ครูบาอาจารย์  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  58.วัดท่าอุดมสามัคคี บ.เขียดเหลือง ต.ปอภาร อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณปิยวัลย์  และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้  คุณพ่อถวิล  ไตรพาน  นางเอ้น  ธีระกัน)
  59.วัดศรีสุพรรณกัญญา  บ.หนองเทิง ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(นายแพทย์สุนัย - คุณเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  60.วัดศรีปทุมวนาราม  บ้านบัวง ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด (นายสุรพล  วิชากร ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  61.วัดป่าพุทธนิมิตร  บ.แดง ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด

  62.วัดสุระไชย  บ้านหนองบัวทอง ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณปกรณ์    ด.ญ.อชิรญา  ทองสิงห์   คุณสุดารัตน์    คุณพ่อเฮง  คุณแม่นวลจันทร์   ณรงค์ชัยสกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้    คุณปู่เปลี่ยน  คุณพ่อประกิต  คุณปติพร  ทองสิงห์)

  63.วัดสุวรรณบุรี  บ.เมืองทอง ต.เมืองทอง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณสำเริงคุณวิภวานี อินทร์บำรุง ร่วมเป็นเจ้าภาพ) 

  64.วัดปัญญาราม  บ้านหนองอุ่ม ต.เมืองทอง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณวันชัย เตียไธสง,คุณศิริวรรณ อินทร์บำรุง ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  65.วัดบ้านหัวหนอง บ.หัวหนอง ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  คุณพ่อสร้าง  คุณแม่ซิ้น  คุณณัฐิดา  ใจตรงคุณชาลิสา  พิทท์แมน  คุณวิลเลี่ยม  ลีออน  พิทท์แมน คุณนิคเคลแลส  พิทท์แมน  ด.ช. ราฟเฟอร์ตี้ ลีออน พิทท์แมนร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุสลให้  ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ  ครูบาอาจารย์  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวร

  66.วัดบ้านดงสวอง บ.ดงสวอง ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด( อภิชาติ และเพ็ญศรี ทั่งไพศาล เป็นเจ้าภาพ อุทิศบุญกุศลให้แก่ คุณพ่อจวน และคุณแม่สุขสงวน หาญวัฒนาวุฒิ)

  67.วัดบ้านเหล่าขาม บ.เหล่าขาม ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  (อภิชาติ และเพ็ญศรี ทั่งไพศาลเป็นเจ้าภาพ อุทิศบุญกุศลให้แก่ อาม่าม่วย แซ่เอี๊ย  คุณพ่อโต๊ะเม้ง แซ่โค้ว และคุณแม่นิศากร  ทั่งไพศาล)

  68.วัดศรีปราสาท บ.หนองพานแย ต.แคนใหญ่ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  (ไม่ประสงค์ออกนามร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุสลให้  ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ  ครูบาอาจารย์  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวร)

  69.วัดอุบลนิเวศ บ.หนองบัวห้าว ต.แคนใหญ่ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(นายแพทย์สุนัย - คุณเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  70.วัดบ้านคานหัก บ.คานหัก ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  (ไม่ประสงค์ออกนามร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุสลให้  ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ  ครูบาอาจารย์  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวร)

  71.วัดทุ่งสถิตย์วนาราม บ.ดงเค็งน้อย ต.ปอภาร อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด (คุณพเยาว์  แซ่จัง  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  72.วัดธรรมจารีนิวาส บ.แคนใหญ่ ต.แคนใหญ่ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดคุณสรินทร  เจริญกิจวิวัฒน์  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณสุนทร เจริญกิจวิวัฒน์  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  73.วัดศรีพัฒนาราม บ.แคนใหญ่ ต.แคนใหญ่ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดคุณศุภสิทธิ์  คุณแสงจันทร์  ด.ช.วิชภูมิ  เจริญกิจวิวัฒน์ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้คุณสุนทร เจริญกิจวิวัฒน์    เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  74.วัดประชารังสรรค์ บ.หนองโทน ต.แคนใหญ่ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด (คุณแม่จ่าย ดวงจันทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ) 

  75.วัดศรีรัตน์(วัดป่าสีแก้ว) บ.สีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณแม่วันเพ็ญ ตั้งเจริญกิจสกุล ,คุณศนัญก์พร(มนต์นภา) ตั้งเจริญกิจสกุล และคุณมนัส โตสุข อุทิศให้ คุณพ่อสมศักดิ์ ตั้งเจริญกิจสกุล ,น้องเซฟ(บุตรชาย) หลวงตากี อภิวโร และเจ้ากรรมนายเวร)

  76.วัดบ้านพิมพิสาร บ้านพิมพิสาร  ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดคุณชูชัย ทักษิโณรส ,คุณกนกวัลล์ พรทัพพสาร และครอบครัว อุทิศให้ บรรพบุรุษ,ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวร

   

  77.วัดบ้านโนนใหญ่ บ้านโนนใหญ่ ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดคุณพิเชษฐ เกตุรวม และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้ ผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวร

  78.วัดสว่างอารมณ์สุข บ้านเปลือยน้อย  ต.สีแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดคุณวีระชัย  คุณวรวรรณ  เพิ่มทวีสุข  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  79.วัดประสานศรัทรา บ.โคกสง่า ต.ปอภาร อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(นายแพทย์สุนัย - คุณเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  80.วัดปอภาร  บ.ปอภาร  ต.ปอภาร อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดคุณณัฐพันธ์ เปี่ยมคล้า   คุณกรรณิการ์   เปี่ยมคล้า    น.ส.ฐิตาพร เปี่ยมคล้า    ด.ช.เมธัส เปี่ยมคล้า  ร่วมเป็นเจ้าภาพ

  81.วัดไตรรังสฤกษดิ์ บ.โคกกล่อง ต.ปอภาร อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดคุณอรรถพล  อ่อนเรียบร้อย  คุณฉณามาศ  จูสิงห์  คุณสาโรจน์  สวัสดิ์โต

  82.วัดมงคลประสิทธิ์ บ.หัวฝาย ต.นาโพธิ์ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด คุณสมชาย  คุณรัตนา  คุณทยุติ  คุณปีย์วรา  ไทยวัฒนานุกูลร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  83.วัดราชวนิทราม บ.หนองนาใหญ่ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด (คุณภัทริน  น.พ.ชัชวาล  คุณชัชชัย  สุรินทร์โยธินร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ครูบาอาจารย์  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  84.วัดบ้านหัวโนนตาล บ้านหัวโนนตาล ต.โนนตาล อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(นพ.พงษ์พีระ สุวรรณกูลร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  85.วัดบ้านโนนตาลน้อย บ้านโนนตาลน้อย ตโนนตาล อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด (พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูลร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  86.วัดพลูเกษม บ้านเกล็ดลิ่น  ต.หนองแวง อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(คุณจินตนา  มังกรกาญจน์   และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  87.วัดบ้านแดนเหนือ บ้านแดนเหนือ ต.ขอนแก่น อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด     (นส.อาจรีย์ สุวรรณกูลร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  88.วัดบ้านแดนใต้ บ้านแดนใต้ ต.ขอนแก่น อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  (นส.พิมาลา สุวรรณกูลร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  89.วัดโพธิ์ศรีสว่างวนาราม บ.ดงเค็งแสนง ต.ปอภาร อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(นายแพทย์สุนัย - คุณเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  90.วัดขอนแก่นใต้ บ้านขอนแก่นใต้ ต.ขอนแก่น อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด        คุณศุภวพร   ชัยรัตน์ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์   เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  91.วัดขอนแก่นเหนือ บ้านขอนแก่นเหนือ ต.ขอนแก่น อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด             คุณสำลี   ชัยรัตน์ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์                                  และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  92.วัดนิเทศสุนทราราม บ.หนองคู ต.หนองแก้ว อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดคุณอรรถพล  อ่อนเรียบร้อย  คุณฉณามาศ  จูสิงห์  คุณสาโรจน์  สวัสดิ์โต

  93.วัดโนนสิงห์ทอง บ้านหนองแสง ต.นาโพธิ์ อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

  94.วัดพิเศษไพรสณฑ์ บ้านหนองผือ ตโนนตาล อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

  95.วัดป่าปอภาร บ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ห้างทองซือเซ้ง คุณแม่สุภา  คุณภาวินี  ทองธีรภาพ และครอบครัว  คุณบุรินทร์  เสรีธวัช อุทิศส่วนกุศลให้  คุณพ่อมานะ  ทองธีรภาพ  แม่ซิวเตียว  แซ่โค้ว  นายจิ้งเซียง  แซ่ลี้  เจ้ากรรมนายเวร  เทวดาอารักษ์

  96.วัดอินอุทิศ บ้านโนนเหลี่ยม ตโนนตาล อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดคุณประวิทย์  สิทธิพลากร

  97.วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านป่ายาง ต.ขอนแก่น อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  (คุณสิรรมย์ นาคะเกศ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  98.วัดป่ายางราษฎรรังสรรค์ บ้านป่ายาง ต.ขอนแก่น อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด (คุณวรภัทร  แสงฉัตรแก้ว  คุณสมพร  แสงฉัตรแก้ว   คุณอรุณวตรี  แสงฉัตรแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ) 

  99.วัดบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด(นายแพทย์สุนัย - คุณเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  100.วัดโกลิกยการาม บ.กาหลง  ต.สะอาดสมบรูณ์ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  นายธารินทร์  อภิสารธนรักษ์   และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  101.วัดโพธิ์รังสฤษดิ์ บ.โนนเมือง  ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด (นายธารินทร์  อภิสารธนรักษ์   และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  102.วัดราชพฤกษวนาราม  บ.ดอนไฮ ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณน้ำฝน  อภิสารธนรักษ์   และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  103.วัดป่าสามัคคีธรรม  บ.โนนสวรรค์ ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(นางรมณ-นายธนกฤต-นายนวมินทร์ สวิระสฤษดิ์,นางฉวีวรรณ-น.ส.อรุณี จันทร์ศรี,น.ส.สิริรัตน์-นายเฮียง-นางสำราญ ลือคำหาญ,นางนันทนา-ด.ญ.ภควรรณ พันตาเอก,นายธาริน-นางอุษณีษ์-นายชัชวาล-นายสุรศักดิ์-นายศุภมิต-น.ส.นงนุช ประจักษ์วรวิทย์,นายกอบกิจ ถาวรวสุ,นายสุวัฒน์-นายชัยณรงค์-นางวราภรณ์ สังวรวรรณา,นายอดิศักดิ์ จันทร์ทิวากุล,นายประสิทธิ์-นางแสงจันทร์-น.ส.เอื้อมเดือน-น.ส.มนฤดี-น.ส.สมฤทัย ชัยโพธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  104.วัดสวาทอารมณ์  บ.ตำแย ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณวิรนทร - คุณวชิรวิทย์ - คุณอัชราภรณ์ จิรพรลาภ , คุณณัฐพัชร์ จิรเศรษฐกานต์ , คุณณรงค์  - คุณวัชรพงษ์ - คุณสุนันทา ตั้งฐานอรุณฉาย , คุณนพชนก ฐิติเศรษฐกุล , คุณนันท์นภัส รัตนพิทักษ์สกุล , คุณมินท์มันตา - คุณธัญยธรณ์                  โชติกะพิพิศน์   อุทิศให้ คุณพ่ออำนวย จิรพรลาภ

  105.วัดบ้านดู่  บ้านดู่ ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณก้องเกรียติ  วรากรกาญจน์

   

  106.วัดป่าศรีไพรวัน บ.ไทยอุดม  ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด (นางณัทภัทร นางธัญธร พานิชปฐม,นางอรทิพา จำปาเวียง และครอบครัว,นายณัฏฐ์พัชรกร นางทักษ์ธนัชศรณ์ พานิชปฐม และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  107.วัดแสนระลึกวนาราม   บ.หนองนาสร้าง ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณวุฒิชัย  หงส์ลำพอง  คุณเขื่อนแก้ว  วรากรกาญจน์

  108.วัดอัมพวัน  บ.หนองม่วง ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณวิริยา รัตนสุวรรณ ,คุณภาวดี ตันธนาทิตย์ชัย,คุณวันเพ็ญ หวานดี,คุณนัฎฐ์นันธ์ ศิริโสภณวรรณ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  109.วัดบ้านเมืองสีแก้ว  บ้านสีแก้ว ต.สีแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(นายแพทย์สุนัย - คุณเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  110.วัดดอนสนามชัย บ.สนามม้า ต.ดงลาน  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณชนินทร  วรากรกาญจน์

  111.วัดบ้านเหล่าใหญ่  บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลาน  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณนพวรรณ กงทอง คุณชุติญา  เจริญสุข

   112.วัดประดู่แสงธรรมวนาราม บ.หนองจิกน้อย ต.ดงลาน  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณองอาจ  คุณจิราพร  วรากรกาญจน์

  113.วัดโคกสูง  บ้านโคกสูง ต.ดงลาน  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณวศิน  วรากรกาญจน์

  114.วัดกรประชาราม  บ.สามแยก ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณอรรณพ - คุณทิพย์อุบล - คุณจักรพันธ์  ศรีจันทร์ทัพ , คุณอภิณห์พร  กงทอง อุทิศให้  คุณตาวิศิษฎ์ - คุณศุภเลิศ  กงทอง , คุณจันทร์ฉาย  กำปั่นทอง , คุณรุ่งนภา  อนุกูลยุทธธน , คุณปู่อนันต์ - คุณย่าเยื่อ  ศรีจันทร์ทัพ

  115.วัดบ้านโนนสว่าง  บ้านโนนสว่าง ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด    ห้างทองซือเซ้ง อุทิศส่วนกุศลให้  นายมานะ  อาตัวอ๊าย  ทองธีรภาพ  นายเพ็ง  นางเล็ก  มีศรียงค์เทวดาอารักษ์ เจ้ากรรมนายเวร

  116.วัดป่าหนองเรือธรรมมงคลวนาราม  บ.หนองเรือ ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  (ครอบครัวศรีรัตนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  117.วัดป่าม่วงวนาราม  บ้านป่าม่วง ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(นางสาวอาสาฬห เกษรศิริ - คุณแม่กันยาเกษรศิริ -นายวิรัตน์ กำปั่นทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายบุญกุศลแด่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เทวดาอารักษ์ และขออุทิศให้คุณพ่อประสิทธิ์ เกษรศิริ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ลูกกุมารทอง 8 คน (ปังปอน, โกเมน, สมจิตร, ขวัญ, เฮง, มี, สุข, สมบัติ) ปู่นาคา-ย่านาคี ปู่นาคภุชงค์ คุณนิรุธ โมรินทร์ เจ้ากรรม-นายเวรทั้งหลาย)

  118.วัดป่ามหาราช  บ้านขอนแก่น ต.ขอนแก่น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  (บัญชาฟาร์ม  โดย คุณขวัญฤทัย  วรนาม  และ  นายบัญชา   มาลัยโรจน์ศิริร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุสลให้  ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ  ครูบาอาจารย์  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวร)

  119.วัดปราสาทวิทยาราม บ้านเปลือยน้อย  ต.แคนใหญ่ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณแฉล้ม คุณสิริกุล คุณสุภาพงษ์ เกตุศรีพงษ์ ด.ช.ศุภวิชญ์ กำลัง

  120.วัดสุทธิสามัคคี  บ้านหนองแคน ต.แคนใหญ่ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณน้ำผึ้ง  อภิสารธนรักษ์   และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ครูบาอาจารย์  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  121.วัดเทพนิมิตคณาราม  บ้านหนองม่วง ต.แคนใหญ่ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณภาวิตรา  อภิสารธนรักษ์   และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  122.วัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณเส่ง  คุณแฉล้ม  มังกรกาญจน์ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  123.วัดบ้านหนองยูง  บ้านหนองยูง ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณแฉล้ม คุณสิริกุล คุณสุภาพงษ์ เกตุศรีพงษ์ ด.ช.ศุภวิชญ์ กำลัง

  124.วัดสุวรรณนาราม  บ้านหนองหิน ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณกุนชิด  แซ่เอื้อ  คุณเซี่ยมลั้ง  แซ่กัง ร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  125.วัดบ้านฝาง บ้านฝาง  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณแฉล้ม คุณสิริกุล คุณสุภาพงษ์ เกตุศรีพงษ์ ด.ช.ศุภวิชญ์ กำลัง

  126.วัดสะอาดสมบูรณ์  บ้านสะอาดสมบูรณ์  ต.สะอาดสมบูรณ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณปราโมทย์  อภิสารธนรักษ์  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  127.วัดชลประทานอุดม  บ้านดอนทอง ต.สะอาดสมบูรณ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณศุภศักดิ์  มังกรกาญจน์  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  128.วัดแจ่มอารมณ์  บ้านดอนทอง ต.สะอาดสมบูรณ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณเอี่ยมเปี๊ยะ  คุณตั่งตั่วอ๋า  คุณจิงเกิง  แซ่จังร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  129.วัดวารีอุดม บ้านสังข์  ต.สะอาดสมบูรณ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณยายมาลี  กงทอง  และบุตร ธิดา ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  130.วัดสุนทรนิเวศน์  บ้านซ้ง ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด คุณสุนธร  เจริญกิจวิวัฒน์  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ อุทิศส่วนกุศลให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครูบาอาจารย์   เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  131.วัดธัญญาวาส  บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดรศ. ประสงค์  รศ.ดร. กาญจณา  คุณปราการ  คุณปณิธาน  คุณบำเพ็ญ คุณบุญส่ง  จันทองจีน  ส.อ.ภุชงค์ คุณบุษกร ด.ญ.กรกนก เมืองเกษม

  132.วัดอัมพวัน บ้านดอนก่อ  ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณจริยา  ทองจำเริญ

  133.วัดบ้านดู่น้อย  บ้านดู่น้อย ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณปริญญา  คุณปริศนา  คุณปวีณา  คุณโปรย  นวมงาม  ด.ญ. สุปรีญา  ลิ้มพุทธพงศ์ ร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  134.วัดราษฎร์สามัคคี  บ้านหนองฝา ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดอาจารย์กุลกันยา มะลิสา และครอบครัว ถวายแด่เจ้ากรรมนายเวร ร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  135.วัดราษฎร์รังสฤษดิ์ บ้านหนองบอน  ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด

  136.วัดปราสาทศรัทธาธรรม  บ้านเหล่าโนนทัน ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด

  137.วัดปราสาทธรรมทาน  บ้านหนองแวง ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณสุพจน์  เต็มสุขอนันต์ร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  138.วัดอุบลนิวาส บ้านหนองบัวโนน  ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณวรรณา  เต็มสุขอนันต์ ร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  139.วัดประชาสามัคคี  บ.โนนน้อย ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดน.ส.พ. สุธิพงษ์  รัศมีกิติกุล  ส.พ.ญ.เบญจมาพร  รัศมีกิติกุล  น.ส. นัฐสุดา  รัศมีกิติกุล  และครอบครัว

  140.วัดเวฬุวัน  บ.โนนงาม  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  (นายแพทย์สราวุธ  สุวัณณทัพพะ ร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  141.วัดโนนงาม   บ.โนนงาม   ต.เหนือ ต.เมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด อาจารย์กุลกันยา มะลิสา และครอบครัว ถวายแด่เจ้ากรรมนายเวร

  142.วัดโพธิ์รังสฤกษดิ์  บ้านโนนงาม ต.โนนรัง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด นายซกเม้ง - นางซิ้วงิ้ง  แซ่แต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  143.วัดผันธนาราม  บ้านค้อ ต.โนนรัง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณอริสราภรณ์ ประชาญสิทธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 

  144.วัดคุยมาตย์  บ้านคอมาตย์  ต.ปอภาร อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  อุทิศส่วนกุศลให้  คุณสุนทร  เจริญกิจวิวัฒน์   เทวดาอารักษ์  เจ้ากรรมนายเวร

  145.วัดร่มโพธิ์วนาราม  บ.หว่านไฟ ต.ปอภาร  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(คุณสิรรมย์ นาคะเกศ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  146.วัดศรีสวัสดิ์  บ.สงเปลือย  ต.เมืองทอง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  คุณปาวีณา คุณจิรภา คุณสุพัตรา เจียมอนุกูลกิจ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  147.วัดคันทวารีศิริสุข   บ.หนองคัน   ต.โนนรัง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  (ส.ต.ต.อภิชัย  อารีย์ และ นางสาว ภัทรวดี  แก้วสุข  พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  148.วัดบ้านหนองตาไก้  บ.หนองตาไก้  ต.สีแก้วอ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณพรพิไล  กำปั่นทอง  อุทิศให้ คุณพ่อชด - คุณแม่เฉลียว - คุณอนงค์ - คุณอนันต์ - คุณอมร - คุณจันทร์ฉาย  กำปั่นทอง

  149.วัดบ้านหนองตุ บ้านหนองตุ  ต.สีแก้วอ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณชาญชัย  โพธิ์สุข  และคณะร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  150.วัดบ้านหนองหญ้าม้า  บ้านหนองหญ้าม้า ต.รอบเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  คุณวีรวรรณ  คุณกำพล  คำปั่นทอง  คุณชาลิสา  พิทท์แมน  คุณขวัญฤทัย  วรนามอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่จันทร์ฉาย  คำปั่นทอง  เทวดาอารักษ์  และเจ้ากรรมนายเวร

  151.วัดบ้านเขวาเหล่า  บ้านเขวาเหล่า  ต.รอบเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณสมจิตร,คุณสตีฟเวน,น้องแครี่  โปรเว็นเซอร์ อุทิศส่วนกุศลให้ นายประสม สุเสนา ที่ร่วงลับไปแล้ว

  152.วัดบ้านหัวแฮด  บ.หัวแฮด  ต.รอบเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณบุญสวน คุณดอน,คุณอาร์เล็กซ์,คุณอาร์ลัน บัมการ์เนอร์, อุทิศให้พ่ออ้วน มนเวช

  153.วัดบ้านเปลือยนอก  บ.เปลือยนอก  ต.รอบเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณสุพร วรรณภัณฑ์พินิจ,น.ส.วิเรขา จันทร์สุวรรณ,นายประยงค์ โลทังและครอบครัว ,คุณวิภพคลิ้งเคล้า,คุณกิตติคุณ แสงนาค,คุณสิทธาภิศศ์ สิงขรรัมย์,คุณนันตกา บุญรัตน์,คุณไพรวัลย์ อ้อชัยภูมิ,คุณนรวพล นิ่นเดช,คุณชัยยศ มั่นเดช,คุณชัยยศ มั่นหมาย,คุณชูศักดิ์ กิจเคยทำ,คุณสงวนวรรณ ทวีศรี,ดญ.สิริกร ดญ.พิมพ์มาดา สุบเนตร ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  154.วัดบ้านหนองแคน  บ.หนองแคน  ต.รอบเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณชนะกฤซ  คุณปาณชญา นิจชยาภัทร,วิไลวรรณ หวังเกรียงไกร,ยุทธสิลป จำนงศิลปะและครอบครัว,กฤศภณ ณิชกูลวงศา,พัชรัตน์ ดญ.ณัฐวัฒน์ ชัยณรงค์โสภ,วรรณวิสา อินทรัตน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  155.วัดบ้านแก่นทราย  บ.แก่นทราย  ต.รอบเมืองอ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณนัชชารีย์ คุณณัฐพงษ์ คุณชัยรินท์ คุณอฐิวัณณ์ ดญ.ฐิติวรดาภ์ นิมิตเรียนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  156.วัดบ้านรอบเมือง  บ.รอบเมือง  ต.รอบเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดคุณภลดา  นิคมภักดี  และครอบครัวร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  157.วัดบ้านเปลือยใหญ่  บ.เปลือยใหญ่   ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ดหม่อมหลวง ศักดิ์สิริ  กฤดากรร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  158.วัดบ้านเหล่าเรือ  บ.เหล่าเรือ  ต.รอบเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด      (คุณถนอม  บุญพัวพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  159.วัดโนนสูง  บ.เมืองทอง  ต.เมืองทอง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ ขออุทิศให้ปู่ย่าตายายบิดามารดาและบรรพบุรุษ ญาติมิตร ครูอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกภูมิทุกชาติ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เจ้าที่เจ้าทาง เทพเทวดาและอมนุษย์ทุกภพทุกภูมิทุกแห่ง สรรพสัตว์ทั้งหลาย)

  160.วัดบ้านโนนสว่าง  บ.โนนสว่าง  ต.นาโพธิ์ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ ขออุทิศให้ปู่ย่าตายายบิดามารดาและบรรพบุรุษ ญาติมิตร ครูอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกภูมิทุกชาติ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เจ้าที่เจ้าทาง เทพเทวดาและอมนุษย์ทุกภพทุกภูมิทุกแห่ง สรรพสัตว์ทั้งหลาย)

  161.วัดบ้านหนองแข้  บ.หนองแข้  ต.สะอาดสมบรูณ์ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด(อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ ขออุทิศให้ปู่ย่าตายายบิดามารดาและบรรพบุรุษ ญาติมิตร ครูอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกภูมิทุกชาติ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เจ้าที่เจ้าทาง เทพเทวดาและอมนุษย์ทุกภพทุกภูมิทุกแห่ง สรรพสัตว์ทั้งหลาย)

  162.วัดธัญญาวาส  บ.เล้า   อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด(บัญชาฟาร์ม  โดยคุณขวัญฤทัย  วรนาม  และนายบัญชา  มาลัยโรจน์ศิริ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)  

  ตู้ที่  2 คุณปุณณดา  คุณสุปรีชา  เลขะวัฒนะ  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  163.วัดอัมพวัน  บ.ดอนก่อ  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด(คุณพรรณี  ตระกูลผุดผ่องร่วมเป็น เจ้าภาพ)

   ตู้ที่  2 (คุณแม่อ่อน  แก้วบุญเรือง  คุณสรกรกฤษ  พละศักดิ์  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  164.วัดราษฎร์สามัคคี  บ.หนองผำ  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด   (นายอนุชา  วิชกรรม และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)  ตู้ที่  2 (คุณนัฎฐ์นรี    คุณณัฐวิภา   เอี๊ยวชัยพร  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  165.วัดบ้านสระบัว  ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด(คุณแม่อุดร คุณรัฐธรรมนูญ  วนพงศ์ทิพากร  คุณกิติมา  สุพรรณกลาง  อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อสังเวียน   วนพงศ์ทิพากร ) ตู้ที่  2 คุณพ่อสวาสดิ์  คุณแม่ลำพัน  ปานสนาม   และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 

  166.วัดบ้านสระแบง  ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด(คุณแม่อุดร  คุณรัฐธรรมนูญ  วนพงศ์ทิพากร  คุณกิติมา  สุพรรณกลาง  อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อสังเวียน  วนพงศ์ทิพากร) ตู้ที่  2 คุณศิรินยา  บัวบาน  คุณนครินทร์  วรวัฒ   และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  167.วัดบ้านโนนท่อน  ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด(นายสมชาย   (เดี่ยวส่งรายเชื่อเพิ่มอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย) ตู้ที่  2 คุณเกียรติศักดิ์  คุณประภาส   ประสงค์ทรัพย์   และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  168.วัดบ้านแวงน้อย   ต.แวงน้อย  อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด( บัญชาฟาร์ม  โดยคุณขวัญฤทัย  วรนาม  และบัญชา  มาลัยโรจศิริร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)   ตู้ที่  2 พ.ท.ทวีศักดิ์  คุณยุภา  เลขวัฒนะ   คุณอภิชาติ  คุณยุรดา  นิลพัฒน์    และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

  169.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด(นายแพทย์สุนัย(ร.พ.นครปฐม) - คุณเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 2(คุณแม่อุไร  เศษจันทร์  คุณพ่อถวัลย์   คุณขวัญฤทัย   อาจารย์อิสระ    นายอลงกต   วรนามร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  170.โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด(อาจารย์อิสระ  วรนาม   คุณแม่อุไร  เศษจันทร์    คุณพ่อถวัลย์   คุณขวัญฤทัย   นายอลงกต   วรนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้ ญาตฺพี่น้องที่ล่วงลับ  เทวดาอารักษ์ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย)

  171.วัดควนใน  ต.ควนใน อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี(อุทิศให้กับ บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย,บิดามารดา,ญาติ,พี่ น้อง,ครูอาจารย์ ,มิตรสหาย,เจ้ากรรม นายเวร,ผู้มีบุญและกรรมต่างๆสัมพันธ์กัน ทั้งหลายทั้งปวง ของนายอัคคพงศ์ บุรีไพศาล)

  172.สำนักสงฆ์ป่าสุญญตาราม ต.เกริงกระเวีย อ.ปรังเพล  จ.กาญจนบุรี  (นางสาวชนันท์ภัสส์  วิจิตรศฤงคาร และนางสาวอารยา  เกษมกุลศรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  173.วัดป่าโนนสมบูรณ์  ต.กฤษณา  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา(คุณประวัติ บุญสิงห์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  174.วัดบ้านหนองดู่  ต.กฤษณา  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา(คุณประวัติ บุญสิงห์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  175.วัดห้วยบง  ต.ห้วยบง  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา(คุณประวัติ บุญสิงห์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  176.วัดปางละกอ  ต.กฤษณา  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา(คุณประวัติ บุญสิงห์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  177.วัดป่า  ต.กฤษณา  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา(คุณประวัติ บุญสิงห์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  178.วัดสมณโกฏฐาราม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยามีเจ้าภาพถวาย 5 ตู้ ตู้ที่ 1(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)         

  ตู้ที่ 2( คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 3(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 4(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 5(คุณอมรัส วรยศวรงค์ และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  179.วัดโพธิ์ศรี บ้านโปโล  ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (คุณ เฉลิมชัย  แซ่อุ๋ย คุณนงค์รักษ์ ดุนขุนทด ด.ช คมสัน แซ่อุ๋ย ด.ช กนกพล วงศ์มิตรแท้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  180.วัดพุทธบูชา ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีมีเจ้าภาพถวาย 2 ตู้

  ตู้ที่ 1(คุณอารยา ยิ้มแย้ม และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพอุทิศให้นายเชิด -นางมณฑา - นายฉัตรชัย  ยิ้มแย้ม)  

  ตู้ที่ 2( คุณมงคล - คุณพนด คชมนต์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 3(คุณพ่อดำ คุณแม่สื่อ ธนะสมบูรณ์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 4(คุณซ่อนกลิ่น พิทักษ์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 5(คุณสง่า มณีนิล และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 6(คุณสิริกาญจน กุลจิราโชติชัย และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ)  

  ตู้ที่ 7คุณเชิญ คุณสมควร ศรีทองดีร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 8อ.อำนวย  คุณทองยิ่ง  วิเศษสิงห์ร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 9คุณวิศณุ วิเศษสิงห์ และครอบครัวร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 10คุณวินัย  คุณดวงตา  วิเศษสิงห์ร่วมเป็น เจ้าภาพ)

  ตู้ที่ 11คุณบุญเลิศ  คุณวาสนา  ดวงดาราร่วมเป็น เร่วมเป็น เจ้าภาพ) จ้าภาพ)

  ตู้ที่ 12คุณวุฒินันต์  คุณธัญญาพร  วิเศษสิงห์

  181.วัดหนองศาลาเจริญสุข  ต.ทุ่งลูกนก  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม(คุณสุชญา ทองสาย  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอุทิศให้พ่อเนา ทองสาย แม่มั่น ทองสาย)

  182.วัดนาพญา  ต.หนองโรง  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี(คุณกัญญา น้ำใจตรง และบุตรธิดา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย) 

  183.สำนักสงฆ์สวนธรรมนิมิตธรรมรุ่งลักษณ์  ต.แมกไม้  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี(อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ ขออุทิศให้ปู่ย่าตายายบิดามารดาและบรรพบุรุษ ญาติมิตร ครูอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกภูมิทุกชาติ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เจ้าที่เจ้าทาง เทพเทวดาและอมนุษย์ทุกภพทุกภูมิทุกแห่ง สรรพสัตว์ทั้งหลาย)

  184.วัดราษฎร์รังสรรค์  ต.อ่าวลึกใต้  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่(คุณจิระ - คุณสมหวัง จิรถาวรกุล และบุตรธิดา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย)

  185.วัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คุณเอื้อมพร  พงษ์ประเสริฐร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  186.วัดป่ากัลยาณมิตร บ้นบ่อคำ ต.ดอนหายโศก  อ.หนองหาน จ.อุดรธานี คุณสิรรมย์ นาคะเกศร่วมเป็นเจ้าภาพ)

   187.วัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ คุณวิมล  อิฑฒเมธาสิทธิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  188.วัดกิ่วก้วย จังหวัดเชียงใหม่  บจก. ไทยโปรดักส์  โฟมร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  189.วัดป่าโนนธาตุนิมิต   จังหวัดอุดรธานี  คุณจตุรงค์ ตั้งมงคลไพบูลย์ และครอบครัว คุณณัชชา  ปรัชญาฑิตย์กูล  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  190.วัดบ้านสะแบง  จังหวัดอุดรธานี  คุณธันยา คุณธันย์วรัตม์ คุณธันย์นิชา  ศรีดามา  คุณประภาส  เกียรติสุขสถิตย์ร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  191.วัดป่าหนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี  คุณแม่ยาใจ  ตรีโอสถ  ร้อยเอกหญิง  ศศิธร  แสงส่องฟ้าร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  192.วัดบ้านโนนบูรพา  อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา  คุณชาญชัย  โพธิ์สุข  และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  193.วัดบ้านลาด  คุณจีรวัฒน์   ดวงแก้ว  และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพ)

  มอบพระอุบลวรรณาเถรีพร้อมพระธาตุแด่คุณนาถฤดี ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเพลและโรงทานในปี2553เกือบทั้งปี
  มอบพระอุบลวรรณาเถรีพร้อมพระธาตุแด่คุณนาถฤดี ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเพลและโรงทานในปี2553เกือบทั้งปี
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุพร้อมตู้ประดิษฐาน
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554
  ภาพบรรยากาศการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9มกราคม2554จำนวน193วัด214เจ้าภาพ
  ภาพการถวายพระประธาน 9มกราคม2554ดูภาพทั้งหมดได้ที่ภาพถวายพระประธาน
  ภาพการถวายพระประธาน 9มกราคม2554ดูภาพทั้งหมดได้ที่ภาพถวายพระประธาน
  ภาพการถวายพระประธาน 9มกราคม2554ดูภาพทั้งหมดได้ที่ภาพถวายพระประธาน
  ภาพการถวายพระประธาน 9มกราคม2554ดูภาพทั้งหมดได้ที่ภาพถวายพระประธาน

  ปิดหน้าต่าง

  
  หน้าหลัก | พระธาตุ | ข่าวสาร | วัชรธาตุแดนมหามงคล | บทความ | ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ | ทั่วไป | วีดีโอ | เสียงสวดมนต์ | โยคะบำบัด | อัญเชิญพระธาตุ | ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับชมรมวัชรธาตุ

  © Copyrights 2006 - 2015. All rights reserved by ชมรมวัชรธาตุ