โครงการเปลื้องทุกข์ด้วยรถเข็นวิลแชร์

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่
#โครงการเปลื้องทุกข์ด้วยรถเข็นวิลแชร์


ถวายรถวิลแซร์ให้วัดที่มีพระภิกษุที่พิการ ชราภาพ
สืบเนื่องจากในงานถวายพระบรมสารีริกธาตุ
และถวายพระประธาน ในรอบพิธีใหญ่แต่ละครั้งนั้น
มีวัดมารับถวายสิ่งของเป็นจำนวนมาก รวมถึงเป็นวัดที่อยู่ใน ถิ่นธุระกันดาร
และมีพระภิกษุสงฆ์ ที่พิการ ชราภาพ อยู่เป็นจำนวนมาก
ที่ยังต้องการรถเข็นผู้พิการ (รถวิลแซร์)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้จิตศรัทธาสามารถ นำรถเข็นผู้พิการ (รถวิลแซร์)
มาถวายได้ในงานถวายพระบรมสารีริกธาตุ ,พระประธาน รอบพิธีใหญ่
ซึ่งจะจัดในทุก 45 วันครั้ง ครับ
โดยชมรมวัชรธาตุ จะเป็นสื่อกลาง จัดหาวัดที่ต้องการ มารับถวายในงานฯ
(โดยมีตัวแทนเป็นพระภิกษุสงฆ์มารับถวายเองกับมือ)


ท่านใดอยากร่วมบริจาคเป็นปัจจัย สามารถโอนปัจจัยเขาบัญชีด้านล้าง แล้วแจ้งทางช่องแชทว่าสำหรับซื้อรถเข็นวิลแชร์

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งว่า เพื่อจัดซื้อรถเข็นวิลแชร์ถวายวัด เพื่อจะได้นำปัจจัยไปจัซื้อรถเข็นวิลแชร์ถวายวัดต่อไป

ติดต่อสอบถาม ชมรมวัชรธาตุ
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429


อานิสงส์ถวายยานพาหนะ
หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง ตอบปัญหาธรรม
ผู้ถาม :- “หลวงพ่อเจ้าขา ดิฉันได้ถวายสังฆทานชุดใหญ่ให้หลวงพ่อแล้ว ก็ปรากฏว่าเห็นลูกชายที่ตายไปแล้วเธอมาเข้าฝันบอกว่าสบายดี

ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องการให้ลูกมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า

จะทำบุญประเภทไหน…ทำอย่างไรจึงจะทำให้เขาดี ๆ ยิ่งขึ้นไปเจ้าคะ…?”

หลวงพ่อ :- พระพุทธเจ้าบอกว่า สุคโท ยานโท โหติ การให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข
ที่เทวดาถามพระพุทธเจ้าว่า “ให้อะไรที่จะให้ผิวพรรณมีความสวย ให้อะไรต่อไปชาติหน้าจึงจะสวย”
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ให้ผ้าผ่อนท่อนสไบ จะได้ผิวพรรณสวยงาม”
เทวดาถามว่า “ให้อะไรชื่อว่าให้ความสุข”
พระพุทธเจ้าบอกว่า “ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข”

ผู้ถาม :- “เอ๊ะ! ได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะซื้อรถทัวร์หรือครับ…?”

หลวงพ่อ :- ไม่ใช่รถฉัน รถพระพุทธเจ้าท่าน ท่านบอกว่า

ลูกศิษย์เวลานี้เขาตั้งกลุ่มขึ้นมามาก ถ้าเราไปเยี่ยม กำลังจะสูงขึ้น แล้วก็คนที่อยู่ไกล ๆ เขาไม่มีกำลังจะมาได้ ต้องไปเสริม เป็นธรรมทาน

นี่เป็นพาหนะนำไปนิพพานตรง เออ…พูดถึงรถทัวร์ธรรมทานนึกขึ้นมาได้

พระจัณฑปัชโชต มีม้าเร็ว ช้างเร็ว เร็วกว่าปกติ เพราะว่าในสมัยชาติก่อน

ท่านเป็นคนรับใช้เขา เวลานั้นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบิณฑบาต เจ้านายบอก เอ็งไปดูกับข้าวในครัวซิมีไหม…

วิ่งปรี๊ดไป กลับมาบอกมีครับ ไปเอามา วิ่งไปเอามา อีตอนวิ่งไปวิ่งมาให้เจ้านาย ก็อธิษฐาน แกก็บอกว่าในฐานะผมเป็นคนรับใช้

ชาติหน้าถ้าเกิดอีกขอให้มีพาหนะที่เร็วกว่านี้ ไม่มีใครเสมอเหมือน ต่อมาเป็นพระราชาทรงพระนามว่า

พระเจ้าจัณฑปัชโชต มีช้างเดินเร็วมาก ม้าวิ่งเร็วมาก ฉะนั้นคนทำบุญรถทัวร์ธรรมทาน อธิษฐานแบบนี้นะ

ทุกอย่างขอให้ได้เร็ว ๆ ถ้าบังเอิญจะเกิดอีก ขอให้มีพาหนะสมบูรณ์แบบ เขามีอะไรขอให้เรามีอย่างนั้น

จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๔ หน้า ๘๐-๘๒
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
....รายนามผู้ร่วมบุญรถวิลเเซร์ 1
  1. ณิชชาอร สมพงษ์ นิตยา ตระกูลนิยม Kunnit Winner สุวารี ศศินุกูล Suvari Sasinukul 300 บาท
  2. วงศ์วริศ เอนกขจรเกียรติ พร้อมครอบครัว 100 บาท
  3. คุณนัธวุฒ ดีพรม - คุณมาลินา บริบูรณ์ 200 บาท
  4. น.ศ.ฐิติรัตน์ วังยางคุณานุกรณ์ 500 บาท
  5. นพ.ดามพันธ์ และ พญ.ภัสรา นิลายน 500 บาท
  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - โครงการเปลื้องทุกข์ด้วยรถเข็นวิลแชร์

โครงการเปลื้องทุกข์ด้วยรถเข็นวิลแชร์
โครงการเปลื้องทุกข์ด้วยรถเข็นวิลแชร์

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ