เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 5 พ.ย. 60

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล  ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก  ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง  และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ถวาย 11 ตุลาคม 58)ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
วันอาทิตย์ ถวายในวันที่ 5  พ.ย.  60

ที่

ณ ศูนย์การค้า เดอะศาลายามอลล์ ห้องกนกเทวี 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
อยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย***
ชมรมวัชรธาตุ
โทรศัพท์ 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429  (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

      ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.ตู้กระจกรอบทอง  บุกำมะหยี่และดิ้นทอง สวยงาม

2.พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมเจดีย์ 1 ชุด

3.พระอรหันตธาตุ พร้อมเจดีย์ 12 ชุด

4.ป้ายชื่อบอกพระนามพระธาตุ

5.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

6.บริวารอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศัทธานำมาถวาย


รายชื่อวัดรับตู้พระธาตุ ในรอบ วันที่5 พ.ย. 60

1.วัดพรหมวงศาราม  แขวงดินแดง  กทม. 

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

2.วัดร้อยไร่ ต ท่าช้าง  อ นครหลวง จ อยุธยา

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

3.วัดผาผึ้ง ต ปรังเผล  อ สังขละบุรี จ กาญจนบุรี

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

4.วัดรวก ต บางพึ่ง อ พระประแดง จ สมุทรปราการ

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

5.วัดใหม่พิเรนทร์ ถ อิสรภาพ  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

6.วัดวิสุทธารัตนาราม เขต แขวง บางบอน กทม

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

7.วัดไทรน้อย  อ ไทรน้อย จ นนทบุรี

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

8.วัดยอดพระพิมล ต ขุนศรี อ ไทรน้อย จ นนทบุรี

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

9.วัดบางระโหง ต บางกร่าง อ เมือง จ นนทบุรี

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

10.วัดครุนอก.  ต.บางครุ. อ.พระประแดง. จ. สมุทรปราการ

(นายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว)

11.วัดโพธิ์เผือก ต อ บางกรวย จ นนทบุรี

(คุณป้อม)

12.วัดประเสริฐสุทธาวาส เขต ราษฎร์บรูณะ แขวงบางประกอก กทม

(คุณป้อม)

13.วัดคุ้มโคกเจริญ ต หัวนา อเขมราฐ จ อุบลราชธานี

(คุณป้อม)

14.วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต สนับทึก อ วังน้อย. จ อยุธยา

(คุณป้อม)

15.วัดห้วยหลัว ต ลำประดา อ บางมูลนาก จ พิจิตร

(คุณป้อม)

16.วัดยางคลี ต.วังหว้า อ ตะพานหิน จ พิจิตร

(คุณป้อม)

17.วัดมงคลทับคล้อ ต อ ทับคล้อ จ พิจิตร

(คุณป้อม)

18.วัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

(คุณป้อม)

19.วัดสันติคีรีเขต ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

(นางสาวคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาบิดา และครอบครัว)

20.วัดหนองจอก  แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

21.วัดใหม่สามัคคี ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

22. วัดเฉลิมเกียรติราษฎร์รังสรรค์ ต-หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

23.วัดโนนลาน ตำบลโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

 24.วัดโพธิ์ศรี ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

 25.วัดโนนเรือน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ  ขอนแก่น

  26.วัดสว่างโนนคูน ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น 

 27.วัดถ้ำดอกบัว ต.นาหนองทุ่ม  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น

28.วัดห้วยอีเปาะ  ต.นาหนองทุ่ม  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น

29.วัดหนองหนามแท่ง   ต.นาหนองทุ่ม   อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น
30.วัดสว่างโนนหัน  ต.นาหนองทุ่ม   อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น

31.วัดโกสินธุ์วนานาม ต-นาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จ-ขอนแก่น

32.สวนปฎิบัตธรรมโนนสวรรค์พุทธบารมีฯ  ตบ้านลาน อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

33.วัดสังข์ทองวนาราม ต หัว่หนอง อ โกสุมพิสัย จ  มหาสารคาม

34.วัดป่าพุทธชัยมงคล ต ในเมือง  อ บ้านไผ่  จ ขอนแก่น

35.วัดเมืองทองราษฎร์  ต.ปะหลาน อ.พยัคฆ์ จ.มหาสารคาม

36.วัดท้วงติง ต ชุมพร  อ ธรรมมิกา จ บึงกาฬ

37.วัดสุวรรณบรรพต ต คำนาดี อ เมือง จ บึงกาฬ

38.วัดป่าโพธิญาน ตท่ากกแดง. อ เซกา. จ บึงกาฬ

39.วัดม่วงคำ ต ศรีสำราญ. อ พรเจริญ จ บึงกาฬ

40.วัดป่าศรีคันไชย ต ท่ากกแดง  อ เซกา จ บึงกาฬ

41.วัดโพธิ์ชัย อ เซกา จ บึงกาฬ

42.วัดห้วยดินดำ ต วังยาว อ คำตากล้า จ สกลนคร

43.วัดศิริมงคล ต นาแต้ อ คำตากล้า  จ สกลนคร

44.วัดวารีเกษม ต ดูกอึ่ง. อ หนองฮี จ ร้อยเอ็ด

45.วัดศรีสุมัง ต คำไฮ อ พนมไพร. จ ร้อยเอ็ด

46.สำนักสงฆ์ป่าผาก ต วังยาว อ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

47.วัดโพธิเจติยาราม เปิ้นดัง รัฐเคดาห์ มาเลเชีย

48.วัดสุนทรประชาราม เปิ้นดัง รัฐเคดาห์ มาเลเชีย

(เจ้าภาพนายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น)

49. วัดบูรพารามใต้  1/1 หมู่ 4 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

50.วัดแสลงพัน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

(เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม)

 

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 5 พ.ย. 60

เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 5 พ.ย. 60

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ