(เจ้าภาพครบเเล้วครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 20 มกราคม 62

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล  ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก  ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง  และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ถวาย 11 ตุลาคม 58)ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
วันอาทิตย์ ถวายในวันที่  20 มกราคม 62

ที่


ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์)
อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์
ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์)
ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ
ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย***
ชมรมวัชรธาตุ
โทรศัพท์ 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429  (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

      ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.ตู้กระจกรอบทอง  บุกำมะหยี่และดิ้นทอง สวยงาม

2.พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมเจดีย์ 1 ชุด

3.พระอรหันตธาตุ พร้อมเจดีย์ 12 ชุด

4.ป้ายชื่อบอกพระนามพระธาตุ

5.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

6.บริวารอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศัทธานำมาถวาย

 


รายชื่อวัดรับถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ

ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2561

1วัดพุเตยวนาราม ต พุเตย อ วิเชียรบุรี จ เพชรบูรณ์

(เจ้าภาพครอบครัวนพเก้า)

2วัดโคกสว่าง ต บ่อรัง อ วิเชียรบุรี จ เพชรบูรณ์

(เจ้าภาพคุณอภิญญา วงศ์เฮียง)

3วัดหนองไผ่ใต้ ต หนองไผ่ อ หนองไผ่  จ เพชรบูรณ์

(รอรายชื่อเจ้าภาพครับ)

4 วัดโคกสำราญ ต น้ำร้อน อ วิเชียรบุรี  จ เพชรบูรณ์

(เจ้าภาพ คุณบุษยากร กรรณสูตและครอบครัว)

5 วัด บุญชัย ต ท่าโรง อ วิเชียรบุรี จ เพชรบูรณ์

(เจ้าภาพคุณคมสันต์ ชุ่มเกตุ)

6 วัดเขาน้อยแสงอรุณ ต ท่าโรง อ วิเชียรบุรี จ เพชรบูรณ์

(เจ้าภาพ บจก .ซี.อี.เมค เอ็นจิเนียริ่ง)

7  วัดโพธิ์ทอง ต บ่อรัง อ วิเชียรบุรี  จ เพชรบูรณ์

(รอรายชื่อเจ้าภาพครับ)

8 วัด ดงเข็ม ต สามแยก อ วิเชียรบุรี จ เพชรบูรณ์

(เจ้าภาพคุณพลอยนภัส วรรัชต์จงสิริ)

9 วัด หนองกระทุ่ม ต หนองกระทุ่ม อ วิเชียรบุรี จ เพชรบูรณ์

(เจ้าภาพผศ.ดร.รัตนาภรณ์ ประวัติวัชรา และครอบครัว)

10 วัด นันทยาราม ต โพธิ์ศรีสว่าง อ โพนทอง จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน )

11 สำนักสงฆ์ดงยาง ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม

(เจ้าภาพคุณแม่วิไล หนูประเสริฐ คุณสาคร สง่าพล คุณสุขฤทัย วิทยากุลชัย )

12 วัดศรีบุญเรือง ต นาทม อ นาทม จ นครพนม

(เจ้าภาพคุณพ่อถวิล คุณแม่อนงค์ ด้วงสำราญ )

13 วัด โพนสวรรค์ ต หนองซน อ นาทม จ นครพนม

(เจ้าภาพคุณนิภาพร พฤกษ์ไพรผดุงและครอบครัว )

14 วัดศรีสุมังค์ ต นาทม อ นาทม จ นครพนม

(เจ้าภาพคุณวันวิสาข์ ลิจ้วน)

15 สำนักสงฆ์ป่าเจริญทัรพย์  ต นาทม อ นาทม จ นครพนม

(เจ้าภาพคุณแม่เซาะเกียว แซ่ลิ้มและบุตรธิดา)

16 สำนักสงฆ์ดงยาง ต นาทม อ นาทม จ นครพนม

(เจ้าภาพ คุณอนุรัชนี เกษมศรี )

17  วัด ท่ามะเดื่อ ต ห้วยเข่ยง อ ทองผาภูมิ จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ  คุณพ่อ ทรงใช้ คุณแม่วรรณี มนูรักษ์ และ จเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์ )

18 วัด ไร่ป้า ต ห้วยเข่ยง อ ทองผาภูมิ  จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณประวิทย์ คุณเกสินี ถีถะแก้วและครอบครัว )

19 วัดห้วยเขย่ง ต ห้วยเข่ยง อ ทองผาภูมิ  จ กาญจนบุรี

 (เจ้าภาพคุณโกศล คุณพรทิพย์)

20 วัด ประจำไม้ ต ห้วยเข่ยง อ ห้วยเข่ยง  จ กาญจนบุรี

(คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์มารดาบิดาและครอบครัว)

21 วัดปากลำปิล๊อก ต ห้วยเข่ยง อ ห้วยเข่ยง จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ วิชัย สมบัติ ณัฐพล ณัฐพร กุลบุญเรืองรัตน์) จอง

22 สำนักสงฆ์พรหมรังสี  ต ห้วยเข่ยง อ ห้วยเข่ยง จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี และ บุษบา วิมลรัตนกุล)

23 สำนักสงฆ์อุทุมพรวนาราม ต ห้วยเข่ยง อ ห้วยเข่ยง จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณสันติ บริบุญกุล)

24 วัดตลุงเหนือ ต หนองประดู่ อ เลาขัวญ จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน )

25 วัดใหม่ดงสัก ตไทรโยค อ ไทรโยค จ กาญจนบุรี

(คุณดวงแก้ว สมหวังและคุณอารมย์ ฤทธิ์ศาสตร์ )

26.วัดถ้ำเขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

(เจ้าภาพนายนิวัฒน์. ธนานนท์นิวาสและครอบครัว)

26.1 วัดบูรพา  ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้คอยช่วยเหลือ ทั้งอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ วิญญานติดตามตัวข้าพเจ้า เทวดาที่ปกป้องดูแลรักษาข้าพเจ้า เทวดาทุกท่าน พระอินทร์ พระพรหม ทุกท่าน ยักษ์ คนธรรน์ นาค ครุฑทุกท่าน เทพารักษ์ นางฟ้าทุกท่าน เปรต สัมภเวสี วิญญาณเร่ร่อน อสูรกาย และวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในขุมนรก สัตว์ทั้งหลาย เพื่อนมนุษย์ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาแม่ย่านางทุกหนทุกแห่ง พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางทุกหนทุกแห่ง แม่ย่านางที่ปกป้องรักษาทรัพย์สินของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องทรัพย์สินของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า พระแม่ธรณี พระเพลิง พระพาย พระแม่โพสฬ พระแม่คงคา ตาเชียง ผินนารี ยายละมุด ผินนารี นายประภาส ผินนารี ย่าสร้อย ภู่กร่ำ นางสาววาสนา มีนุ่น ตาประกอบ วารีแสงทิพย์ พระยายม ท่านเวสสุวรรณ พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณทั้งหลาย และวิญญาณดาบตำรวจโปรด โทปุญญานนท์ ที่ปกป้องดูแลรักษาโฉนดที่ดินเลขที่ 13943 เล่มที่ 140 หน้าที่ 43 และโฉนดที่ดินเลขที่ 13944 เล่มที่ 140 หน้าที่ 44 ขอถวายแด่องค์ปฐมพระพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ พระสงฆ์ทุกพระองค์ ทั้งในอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ ขอให้ท่านทั้งหลายที่เอยนามมานี้โปรดมารับผลบุญ อนุโมทนาบุญ และอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี ขอองค์ปฐมพระพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ พระสงฆ์ทุกพระองค์ ทั้งในอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ)

27วัดชลประทาน ต.ขัวเรียง อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้คอยช่วยเหลือ ทั้งอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ วิญญานติดตามตัวข้าพเจ้า เทวดาที่ปกป้องดูแลรักษาข้าพเจ้า เทวดาทุกท่าน พระอินทร์ พระพรหม ทุกท่าน ยักษ์ คนธรรน์ นาค ครุฑทุกท่าน เทพารักษ์ นางฟ้าทุกท่าน เปรต สัมภเวสี วิญญาณเร่ร่อน อสูรกาย และวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในขุมนรก สัตว์ทั้งหลาย เพื่อนมนุษย์ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาแม่ย่านางทุกหนทุกแห่ง พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางทุกหนทุกแห่ง แม่ย่านางที่ปกป้องรักษาทรัพย์สินของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องทรัพย์สินของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า พระแม่ธรณี พระเพลิง พระพาย พระแม่โพสฬ พระแม่คงคา ตาเชียง ผินนารี ยายละมุด ผินนารี นายประภาส ผินนารี ย่าสร้อย ภู่กร่ำ นางสาววาสนา มีนุ่น ตาประกอบ วารีแสงทิพย์ พระยายม ท่านเวสสุวรรณ พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณทั้งหลาย และวิญญาณดาบตำรวจโปรด โทปุญญานนท์ ที่ปกป้องดูแลรักษาโฉนดที่ดินเลขที่ 13943 เล่มที่ 140 หน้าที่ 43 และโฉนดที่ดินเลขที่ 13944 เล่มที่ 140 หน้าที่ 44 ขอถวายแด่องค์ปฐมพระพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ พระสงฆ์ทุกพระองค์ ทั้งในอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ ขอให้ท่านทั้งหลายที่เอยนามมานี้โปรดมารับผลบุญ อนุโมทนาบุญ และอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี ขอองค์ปฐมพระพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ พระสงฆ์ทุกพระองค์ ทั้งในอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ)

28.วัดสามัคคีชัย  ต.หนองเสาเล้า  อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และครอบครัวจันทนา กิจกำจาย และครอบครัว)

29.วัดประดู่ทอง ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และครอบครัวจันทนา กิจกำจาย และครอบครัว)

30.วัดโนนศิลา  ต.วังหินลาด อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพสายคุณป้อม รอรายชื่อ)

31.วัดจาตุรงค์ ต.โนนหัน อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น 

(เจ้าภาพสายคุณป้อม รอรายชื่อ)

32.วัดโนนทอง ต.วังหินลาด อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพสายคุณป้อม รอรายชื่อ)

33วัดบูรพาภิรมย์  ต.โนนสะอาด อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพสายคุณป้อม รอรายชื่อ)


34.วัดโนนสำราญ ต.ชุมเเพ อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(คุณ  ศุภกร  ลิ่มลังการณ์) 


35.วัดป่าโนนทอง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว)


36.วัดป่าภูเขาทอง ต.ยางคำอ.หนองเรือจ.ขอนแก่น.

(คุณนันทนา อุ่นจิตรและครอบครัว )


37.สำนักสงฆ์ เทพนิมิต
 บ้านนกเขาทอง  ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ พระทวี ขันติธัมโม)

38.วัดหนองมโนรมย์  ต.ทองหลาง อ.จักรราช จ.นครราชสีมา

(เจ้าภาพคุณกิตติมา วิมไตรเมต ) จอง

39.วัดสระโพธิ์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยอ็ด

(เจ้าภาพคุณสุวิทย์ คุณณัฐฐิฐา  กังวาลพรศิริ อุทิศเเด่ คุณเเม่สุนิภา ร่วมรักษ์ )

40.วัดบ้านสังข์ใหญ่ ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

(1. คุณแม่ระวีวรรณ อดทน2. นายชินวุฒิ อดทน  3. คุณพ่อกุสินธร์ สิงหธรรมสาร

41. วัดนิเวศน์วนาราม ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพสมบูรณ์ ประเสริฐนุช.) 

42.สำนักสงฆ์ดอนแม่ก่ำ ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงานทำ)

43.วัดเหล่าอีหมัน ต หนองแม็ก อ นาเชือก จ มหาสารคาม

(เจ้าภาพคุณนภัสนันท์ พรใหญ่พงศ์

44.วัดหนองม่วง ต หนองแม็ก อ นาเชือก จ  มหาสารคาม

(เจ้าภาพ ฐนวรรธน์  ไพชยนต์​ อภิสรา  จินดารัตน์  ด.ญ. ธัญลดา จินดารัตน์  ) จอง

45.วัดหนองผง ต ดงยาง อ นาดูน จ มหาสารคาม

(เจ้าภาพ ฐนวรรธน์  ไพชยนต์​ อภิสรา  จินดารัตน์  ด.ญ. ธัญลดา จินดารัตน์  ) จอง

46.วัดป่ามะสัง ต ตูมใหญ่ อ คูเมือง จ บุรีรัมย์

(เจ้าภาพ ฐนวรรธน์  ไพชยนต์​ อภิสรา  จินดารัตน์  ด.ญ. ธัญลดา จินดารัตน์  ) จอง

47.วัดติกขมณีวรรณ ต เสือโคก อ วาปีปทุม จ มหาสารคาม

 เจ้าภาพ ครอบครัวศรีเกษเพ็ชร์) 

48.วัดป่าสำโรงธราราม ต สระขุด อ ชุมพลบุรี สุรินทร์

(คุณจุฑามาศ วงศ์ภูมิและครอบครัว - อาทิตย์ ขันฑบัณฑิต และครอบครัว)

49.วัดโพธิ์ทองสุวรรณาวาส ต สระขุด อ ชุมพลบุรี จ สุรินทร์

(เจ้าภาพคุณรัชทิตา เชยกลิ่นและครอบครัว)

50.วัดหนองบัวแก้ว ต สระขุด อ ชุมพลบุรี จ สุรินทร์

(1. คุณแม่ระวีวรรณ อดทน2. นายชินวุฒิ อดทน  3. คุณพ่อกุสินธร์ สิงหธรรมสาร

51.วัดสามสวน ต บ้านเหล่า อ บ้านฝาง จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และครอบครัว จันทนา กิจกำจาย และครอบครัว)

52.วัดมอสวรรค์วนาราม ต.เเม่เลย์ อ.เเม่วงศ์ จ.นครวรรค์ 

(เจ้าภาพ นส.สุชัญญา   สาวันดี และ ครอบครัว)

53.วัดมณีสุริยา บ.โกนดำไรย ต.นินิต กรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา

(เจ้าภาพคุณโกศล ธรรมปรีชา)

54.วัดอันโดงทะมอเมียะส์ กรุงปอยเปต จ.บันเตียยเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

(เจ้าภาพคุณไพรัตน์​ สุรกุล​)

55.วัดป่าพุทธสัจธรรม ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

(Chuta Chuta) จอง

56.
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

(เจ้าภาพคุณคมศักดิ์ รติวุฒิ )

57.วัดบ้านขุมเงิน อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพชื่อ พิสิษฐ์ วิมลเศรษฐ และครอบครัว และเพื่อน )

58.วัดบ้านหางว่าว ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

59.วัดบ้านเปล่ง ต.เเวงดง อ.สีสุราช จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพคุณวรรณา เสริมจันทรศิริ คุณนิตยา เสริมจันทรศิริ คุณทรงพล ประสิทธิ์มีบุญ ด.ญ.เสาวลักษณ์ ประสิทธิ์มีบุญ คุณสุชาติ ประสิทธิ์มีบุญ )

60.วัดสันติสุข อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
#ยังขาดเจ้าภาพครับ

61.วัดป่าเจดีย์ทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
#ยังขาดเจ้าภาพครับ

62.วัดผาลาด.นาทราย.อลี้.ลำพูน
(เจ้าภาพ คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ )

63.วัดนาตาโพ.วังจันทร์.สามเงา.ตาก
#ยังขาดเจ้าภาพครับ

64.วัดก้อยืน.บัานกัอ.อ.ลี้.จ.ลำพูน
#ยังขาดเจ้าภาพครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - (เจ้าภาพครบเเล้วครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 20 มกราคม 62

(เจ้าภาพครบเเล้วครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 20  มกราคม 62

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ