(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 19 สิงหาคม 61 (เจ้าภาพครบเเล้วครับ)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล  ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก  ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง  และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ถวาย 11 ตุลาคม 58)ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
วันอาทิตย์ ถวายในวันที่  19 สิงหาคม 61

ที่


ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์)
อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์
ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์)
ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ
ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย***
ชมรมวัชรธาตุ
โทรศัพท์ 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429  (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

      ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.ตู้กระจกรอบทอง  บุกำมะหยี่และดิ้นทอง สวยงาม

2.พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมเจดีย์ 1 ชุด

3.พระอรหันตธาตุ พร้อมเจดีย์ 12 ชุด

4.ป้ายชื่อบอกพระนามพระธาตุ

5.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

6.บริวารอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศัทธานำมาถวาย

 รายชื่อวัดรับตู้พระธาตุ

รอบวันอาทิตย์ที่  19 สิงหาคม  61

1.วัดป่าวิสุทธาราม ต ขามเปีย อ โพธิ์ชัย จ ร้อยเอ็ด

(ถวายโดย คุณป้อม (นาถฤดี) + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจและคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์อุทิศส่วนกุศลให้กับ

คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ + คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ + นายอุทัย เลิศรัศมีกิจ +ด.ช.ตั่วมัก แซ่ตั้ง

เจ้ากรรมนายเวร ทั้งอดีต ปัจจุบัน เทวดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย พระแม่ธรณีพระแม่คงคา พญายมราช

ศัตรู หมู่มาร บริวาร เจ้านาย สัตว์เล็ก น้อยใหญ่ ที่ใช้กินเป็นอาหาร

เมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญนี้แล้วได้โปรดมาอนุโมทนาบุญให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ)

2.วัดพระเจ้าอุ้ย ต ขามเปีย อ โพธิ์ชัย จ ร้อยเอ็ด

(ถวายโดย​ คุณวณิชา + นิพัชชา + นิธิพัฒน์ โอทกานนท์ และครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์)

3.วัดสิงห์ทอง ต ดอยเตย อ นาทม จ นครพนม

(ถวายโดย นิพัชชา โอทกานนท์ อุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์)

4.วัดโพธิ์ธาราม ต ดอยเตย อ นาทม จ นครพนม

(ถวายโดย นายอิทธิ + นายธีรการ + น.ส.ทิพย์ชีวัน + น.ส.ทิพย์ชีวา วงศ์สุรไกรอุทิศส่วนกุศลให้กับ

คุณแม่พรทิพย์ + นายธีรธรรม วงศ์สุรไกรและคุณยายคำปวน ภัทรนาวิก และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว)

5.วัดดงพยุงกลาง ต ดงพยุง อ ดอนจาน จ กาฬสินธุ์

(เจ้าภาพคุณนิภาพันธุ์ วัฒนอนัน  อุทิศส่วนกุศลให้กับ เจ้ากรรมนายเวร  11 )

6.วัดจันทร์ท่าเพลิง ต ท่าเจ้า อ กลมไสย จ กาฬสินธุ์

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

7.วัดสว่างสามัคคี ต โนนสามัคคี อ ร่องคำ จ กาฬสินธุ์

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

8.วัดตาลเรียง ต พระลับ อ เมือง จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

9.วัดโพธิ์ชัย ต วังยาง อ พัสพนานิคม จ สกลนคร

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

10.วัดโสภาราม  ต หนองคูขาด อ บรบือ จ มหาสารคาม

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

11.วัดห้วยฮ่อม ต แม่งอน อ ฝาง จ เชียงใหม่

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

12.สำนักสงฆ์ป่าแม่วะ ต แม่วะ อ เถิน จ ลำปาง

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

13.สำนักสงฆ์ทรัพย์เจริญ ต โป่งแดง อ เมือง จ ตาก

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

14.วัดลับยม ต เชียงทอง อ วังเจ้า จ ตาก

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

15.วัดจักร์วรรค์ ต โคกกุง อ แก้งคร้อ จ ชัยภูมิ

(เจ้าภาพคุณปรัชญา ธารานภาไพศาล  )

16.สำนักสงฆ์ป่าวังตาปลั่ง  ต วังควง อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร

( เจ้าภาพ คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์  )

17.สำนักสงฆ์ป่าหนองเสือ  ต วังควง อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร

( เจ้าภาพ คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์  )

18.สำนักสงฆ์ป่าดำรงค์ธรรม ต วังควง อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร

( เจ้าภาพ คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์  )

19.วัดดอนสว่างเจริญศรัทธาธรรม  บ้านกลาง  ต.เชียงใหม่  อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว )

20.วัดโพธิ์ก่อง ต.ชุมเเพ อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น 

(เจ้าภาพนายทองอินทร์ คูห์วัฒนศิลป์ เเละครอบครัว)

21.วัดโพธิ์ศรี ต.โนนสะอาด อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพคุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว

22.วัดโนนคูณ ต.หนองไผ่ อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพนาย ชาญชัย - นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล
  นางสาว ทัสพร - นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล
นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล

อุทิศให้ นายพิชัย - นาง วิมล สุทธิเดชกุล 

นาย เสถียร-นาง นันทาวดี ธัญญเจริญอนุกูล )

23.วัดชัยประดิษฐ์ ต.ไผ่กุดหิน อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพนาย ชาญชัย-นางรัชนีย์ สุทธิเดชกุล
น.ส ทัสพร-นายณัชพล สุทธิเดชกุล
นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล 

อุทิศให้ นายพิชัย - นาง วิมล สุทธิเดชกุล 

นาย เสถียร-นาง นันทาวดี ธัญญเจริญอนุกูล )

24.วัดชัยศิริมงคล ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพคุณเกษมศักดิ์  คงทน พร้อมครอบครัว )

25.วัดป่าหนองกุง ต.หนองเขียด อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพนายชุติพนธ์ นาคทอง)

26.วัดโคกหย่อน ต.นาเพียง อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพคุณธัญญชล วาสนาดำรงค์ )

27.วัดโนนโก ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพคุณธัญญชล วาสนาดำรงค์ )

28.วัดดอนโมง ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพคุณธัญญชล วาสนาดำรงค์ )

29.วัดโนนสำราญ ต.กุดเข่ อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพคุณธัญญชล วาสนาดำรงค์ )

30.วัดถ้ำพุทธวาส ต หนองบัว อ เมือง. จ กาญจนบุรี
(เจ้าภาพนาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล)

31.วัดขัตติเมตตา ต อ ด่านมะขามเตี้ย. จ กาญจนบุรี
(เจ้าภาพคุณมาลี จิรธรรมโอภาส)

32.วัดหนองประชุม ต วังด้ง อ เมือง จกาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณอำนาจ คุณรัชนี บรรเทิง ชุดที่1) จอง
(เจ้าภาพคุณทรงพล คุณปานทิพย์​ มโนโชคกวินสกุล ชุดที่2 )33.วัดหนองแคนใหญ่ ต อ เมืองจันทร์ จ ศรีสะเกษ

(เจ้าภาพคุณณัฐรดา สุนพิชัย คุณ จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์ )

34.วัดโพธิ์ศรี ตส้มผ่อ อ ไทยเจริญ จ ยโสธร
(เจ้าภาพคุณณัฐรดา สุนพิชัย คุณ จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์ )

35.วัดเขาธรรมอุทยาน. ต แกร่งเสี้ยง อ เมือง. จ กาญจนบุรี
(เจ้าภาพคุณณัฐรดา สุนพิชัย คุณ จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์ )

36.วัดไผ่ทองสุทธารามต.โนนสุวรรณอ.โนนสุวรรณจ.บุรีรัมย์

(เจ้าภาพคุณวิจิตรา แก่นสา และครอบครัว )

37.วัดทิพโสต ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพน ส สุภัทรา - นางควรนิภา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว
อุทิศให้ นายเสถียร - นางนันทาวดี ธัญญเจริญอนุกูล)

38.วัดสว่างโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อ-โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพคุณนฤดี  กฤตตินันท์  )

39.สำนักปฎิบัติธรรมโพธิ์ศรี-โพธิ์ทอง  ต.โพธิศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพคุณนฤดี  กฤตตินันท์  )

40.วัดหนองเฒ่า จ.สุโขทัย

(เจ้าภาพธัญญชล วาสนาดำรงค์)


41.วัดป่าบ้านห้วยโจด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพคุณมาลัย พงศ์ธเนศ) จอง

(นางสาวปุญญพัฒน์ กิตินัทธ์ภาคิน บริษัทบับเบิ้ลเนเชอรัลจำกัด  ชุดตู้ที่ 2)42.วัดไทรงาม ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(คุณพัชร์  พรประทานชัย อุทิศให้นายรณชัย  พรประทานชัย) จอง

43.วัดเตยกระโตน ต.ปะทาย อ.ปะทาย จ.นครราชสีมา
(เจ้าภาพคุณสุปรีฎา พิสุทปัญญากูล ) 

44.วัดบ้านสระขุด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

(เจ้าภาพนางอิงอร-นายนุสิต สนสุทธิ)

45.วัดทุ่งสว่างธรรมวารี ต ตูมใหญ่ อ คูเมือง. จ บุรีรัมย์
(เจ้าภาพคุณศุภลักษณ์  สุกเขียว )

46.ที่พักสงฆ์สระน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ต.เเก้วเเสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

(เจ้าภาพคุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว


47.วัดพลงไสว  อ.เเกลง  จ.ระยอง

(เจ้าภาพนาฏฐมญชุ์   บุญตาสุรพิชญ์)

48.วัดบ้านหนองไผ่ล้อม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ เพชรรัตน์ ลีลายนะและครอบครัว  )

49.วัดบ้านดงพอง ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ คุณเรวัตร ธนสินชัย)

50.วัดบ้านหนองรวก ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพมาลัย พงศ์ธเนศ)

51.วัดบ้านหนองม่วง ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพวัลย์ลภา ลิมป์ปิยะชาติ)

52.วัดบ้านโคกงาม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพอุษา-ไกรวุฒิ พงษ์เภตรารัตน๋)

53.วัดเขาน้อยคีรีเขต ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย)

54.วัดท่าขามยางคำ ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพดิษฐพร-กุณฑลา ศศะสมิต)

55.วัดบ้านหนองห้าง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพ เพชรรัตน์ ลีลายนะและครอบครัว )

56.วัดหนองคูณ ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(เจ้าภาพนายธนาธิป สุทธิเดชกุล)

57.  วัดบ้านงิ้ว  ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาสัย จ.กาฬสินธิ์
(เจ้าภาพวัลลีย์ สุนทรนนท์)

58.วัดสะอาดโนนงาม ชุมชนบ้านหนองลุมพุก ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพอลิสา-ธีระวุฒิ วชิรัดดานุภาพ)

59.วัดป่าเรไรทอง ต.ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

(เจ้าภาพบุศรินทร์-ประศาสตร์ ปราณีสุ)

60.วัดป่าห้วยกว้าง ต.ดอนจิก อ.พิบูรณ์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

(สร้างถวายเป็นพุทธบูชา โดยนายพงษ์พิพัฒน์ วิชัยดิษฐ์ นางวรนุช วิชัยดิษฐ์ (ชุติธรรมานันท์)

ดช.เดชชย วิชัยดิษฐ์ ดญ.ไปรยา วิชัยดิษฐ์) จอง

(เจ้าภาพ คุณสิริกร        จันทวารี คุณกฤษฎ์       จันทวารี คุณภพพสิษฐ์  จันทวารี

คุณบุคคลนาทสกุล จันทวา ชุดตู้ 2 )จอง

61.วัดสกุลปักษี ต สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(ถวายเป็นพุทธบูชาโดย1.นายบรรเทิง ตรีพงษ์ศิลป์2.นางอาภาณี ตรีพงษ์ศิลป์

3.ดญ.อลิสา ตรีพงษ์ศิลป์4.ดช.ธนพัต ตรีพงษ์ศิลป์) จอง

(เจ้าภาพสมบุญ   หาญพิสุจธิกุล     ตู้ที่ 2 ) จอง


62.วัดสะอาดโพธิ์ศรี ต.บ้านลาน อ. บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

(คุณพ่อบรรทม - คุณแม่นันทา  ดาวอู๊ด  และครอบครัว) จอง
(เจ้าภาพสมบุญ   หาญพิสุจธิกุล     ตู้ที่ 2 ) จอง


63.วัดป่าทายะวัน  ต.หนองเเหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

(คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว)
(เจ้าภาพสมบุญ   หาญพิสุจธิกุล     ตู้ที่ 2 ) จอง64.วัดทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(เจ้าภาพ นายศรุต ฉันทสกุลเดชา ดญ.ปุณณดา ฉันทสกุลเดชา นส.วราภรณ์ พงศ์เกรียงยศ )

(คุณสมชาย พรทิพย์ พงศ์พันธ์พฤทธิ์ และครอบครัว  ชุดที่ 2)


65.วัดสะอาดสมบรูณ์ ต หนองขุ่นใหญ่  อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

(เจ้าภาพ คุณรัตนา ทองธำรง ชุด2) จอง

66.วัดโพธิ์คำต หนองขุ่นใหญ่  อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

(เจ้าภาพพีระภูมิ เหมันต์สุทธิกุลธนภัทร เหมันต์สุทธิ ชุด 2 ) จอง

67.วัดศิริราชสามัคคี ต หนองขุ่นใหญ่  อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

68.วัดพุทธวาส ต พรสวรรค์  อ เสลภูมิ. จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

69.วัดเก่าบ้านคางฮุง ต.ผักเเว่น  อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

70.วัดศรีบุญเรือง ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

71.วัดพรหมนิมิตร ต นาม่วง อ ดอนจาน จ นครพนม

(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

72. วัดหนองแคน ต เมืองเสือ อ พยัคม์ จ มหาสารคาม

(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

73. วัดทองวิทยาราม ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

74.วัดนาปู่ปอม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

(เจ้าภาพกิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล)

75.วัดศรีเทพประดิษฐาราม ต.ผักเเว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

76.วัดสุมังคลาราม  ต.โพนทอง  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์

(เจ้าภาพคุณธัญดา  อุดมเพชรภัณฑ์)

77.วัดโพธิ์ทอง (หินลาด) ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ชุดพิเศษ

(เจ้าภาพกองบุญเยาวนิพพานนัง และกลุ่มมุ่งนิพพาน)

78.ที่พักสงฆ์ธรรมปรีชา  ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ชุดเศษ

(เจ้าภาพคุณสมบูรณ์และญาติธรรม)

((เจ้าภาพนางกันทิมา บุญทวีกุล ชุด ๒))

79.วัดลานชัยสามัคคี จ.นครสวรรค์

เจ้าภาพสิรีนภัสสร์-กาญจน์กฤษฏิ อาคิราสุตนันท์ และครอบครัว


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - (ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 19 สิงหาคม 61 (เจ้าภาพครบเเล้วครับ)

(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 19 สิงหาคม 61 (เจ้าภาพครบเเล้วครับ)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ