เจ้าภาพครบเเล้วครับ ถวายพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 15 ถวาย วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 16 ก.ค. 60 นี้

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

เจ้าภาพครบเเล้วครับ ถวายพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 15 ถวาย วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ในวันที่ 16 ก.ค. 60 นี้ 

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 15 ถวาย วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กองละ100 บาทร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 15 ถวาย วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กองละ100 บาทร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 15 ถวาย วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กองละ100 บาท


โครงการถวายพระประธานร่วมศรัทธา
ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระแก้วมรกต ที่ 15
ถวาย วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  นำไปประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญ

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ
(มีจำนวน 300 กอง)

 

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

 

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

 

 

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

 

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
.วัดบ้านสำโรง ต. ถลุงเหล็ก อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ ขอพระเเก้ว ๒๖ นิ้ว ไว้ในศาลาการเปรียญ
 1. พร้อมพร แก้วกิริยา
 2. พร้อมพร แก้วกิริยา
 3. พร้อมพร แก้วกิริยา
 4. พร้อมพร แก้วกิริยา
 5. พร้อมพร แก้วกิริยา
 6. พร้อมพร แก้วกิริยา
 7. พร้อมพร แก้วกิริยา
 8. พร้อมพร แก้วกิริยา
 9. พร้อมพร แก้วกิริยา
 10. พร้อมพร แก้วกิริยา
 11. พร้อมพร แก้วกิริยา
 12. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 13. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 14. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 15. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 16. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 17. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 18. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 19. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
 20. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน
 21. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์
 22. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์
 23. ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 24. ด.ช.พิสิฐพงศ์ และด.ช.อินทัช เปี้ยกาวี และครอบครัว
 25. ด.ช.พิสิฐพงศ์ และด.ช.อินทัช เปี้ยกาวี และครอบครัว
 26. ด.ช.พิสิฐพงศ์ และด.ช.อินทัช เปี้ยกาวี และครอบครัว
 27. ด.ช.พิสิฐพงศ์ และด.ช.อินทัช เปี้ยกาวี และครอบครัว
 28. ด.ช.พิสิฐพงศ์ และด.ช.อินทัช เปี้ยกาวี และครอบครัว
 29. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 30. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 31. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 32. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 33. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 34. กัลยลักษณ์ จันทะศรีไสย์ และครอบครัว
 35. นางสาวฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย
 36. นางสาวฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย
 37. นางชุนตี๋ แซ่อึ้งและนายซิวลิ้ม แซ่ตั๊น
 38. นางสุนิสา กอบประเสริฐศรี
 39. น.ส.บุญเรือน วรมงคลชัย
 40. น.ส. สุพร วรมงคลชัย
 41. น.ส. สุภาณี วรมงคลชัย
 42. น.ส. ทัศนีย์ วรมงคลชัย
 43. น.ส. สุกัญญา วรมงคลชัย
 44. นายเทอดศักดิ์ วรมงคลชัย และครอบครัว
 45. น.ส. ณฐอร วรมงคลชัย
 46. นายกฤษฏ์ ศิริโอฬาร
 47. ด.ญ. ทัตชญา ศิริโอฬาร
 48. นาง รัตนนันท์ ยงยันต์ (Fredriksen)
 49. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 50. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 51. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 52. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 53. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 54. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 55. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 56. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 57. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 58. คุณ ณัฐพล สุนทราภา
 59. คุณ ณัฐพล สุนทราภา
 60. คุณ ณัฐพล สุนทราภา
 61. คุณ ณัฐพล สุนทราภา
 62. คุณ ณัฐพล สุนทราภา
 63. คุณ ณัฐพล สุนทราภา
 64. คุณ ณัฐพล สุนทราภา
 65. คุณ ณัฐชนน สุนทราภา
 66. คุณ ณัฐนันท์ สุนทราภา
 67. คุณ รุ่งนภา สิทธิบุตร
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพครบเเล้วครับ ถวายพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 15 ถวาย วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 16 ก.ค. 60 นี้

เจ้าภาพครบเเล้วครับ ถวายพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 15 ถวาย วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 16 ก.ค. 60 นี้

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ