ร่วมบุญถวายพระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 18 ถวาย วัดสว่างคงคา ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่
โครงการถวายพระประธานร่วมศรัทธา
ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 18
ถวายวัดสว่างคงคา บ.นาเจริญ ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ
พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว)

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ
(มีจำนวน 300 กอง)

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
....วัดสว่างคงคา บ.นาเจริญ ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด พ.
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. คุณสาริสา มณีฉาย
 6. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 7. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 8. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 9. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 10. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 11. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 12. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 13. ไม่ประสงค์ออกนาม
 14. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 15. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 16. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 17. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 18. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 19. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 20. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 21. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 22. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 23. Mr.Paul Gary Gambin ธวัชชัย วงศ์นารีวัฒน์ และครอบครัว
 24. ไม่ประสงค์ออกนาม
 25. ไม่ประสงค์ออกนาม
 26. ไม่ประสงค์ออกนาม
 27. คุณ วิจารณ์ น้อยวิจิตร และครอบครัว
 28. คุณ วิจารณ์ น้อยวิจิตร และครอบครัว
 29. น.ส.นวลจันทร์ แสนทวีสุขพร้อมครอบครัวและนาย สถาพรศิปปรีชาพร้อมครอบครัวอุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร
 30. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 31. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 32. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 33. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 34. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 35. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 36. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 37. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 38. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 39. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 40. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 41. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 42. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 43. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 44. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 45. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 46. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 47. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 48. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 49. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 50. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 51. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 52. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 53. นายยอม ภู่เกิด
 54. นางแป๋ว ภู่เกิด
 55. นายจำนงค์ ล้อมรื่น
 56. นางรุศดา ล้อมรื่น
 57. นายนันทนัยน์ นันทราทิพย์
 58. นางสาวอณุภา ล้อมรื่น
 59. ด.ช.แผ่นดิน ล้อมรื่น
 60. ด.ช.อรรถพันธ์ นันทราทิพย์
 61. ด.ช.พรหมพิริยะ นันทราทิพย์
 62. นายจำรูญ ไชยวิศาล
 63. .นางศรีดา ไชยวิศาล
 64. นายอนัน ชลาดี
 65. นางกุ้ยฟ้า ชลาดี
 66. ว่าที่ร้อยโท สันติ ชลาดี
 67. นส.จินตภัทร ไชยวิศาล
 68. .ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 69. ด.ช. ชยพล ชลาดี
 70. ชนะโชติ บัวสำลี
 71. พนิดา บัวสำลี
 72. เจนจิรา บัวสำลี
 73. ณ้ฐวุฒิ บัวสำลี
 74. ภัทรินทร์ คุ้มตระกูล
 75. คุณรัชชฎา หงงษ์วิศิษฐกุล
 76. ขออุทิศบุญกุศลให้ดวงวิญญาณนายอนันต์ แช่มชื่น
 77. ขออุทิศบุญกุศลให้ดวงวิญญาณนายอนันต์ แช่มชื่น
 78. นายประสิทธิ์ แผนดี
 79. นายใหญ่ โสภา+นางป่อง โสภา
 80. นายกี้ แผนดี+นางทองใบ แผนดี
 81. นางสมบูรณ์ ชอบนาง
 82. นางจรูญ แผนดี
 83. นางสาวมสารัศน์ แผนดี , สมจิตร บุญปลั่ง, นายวีรวุฒิ แก้วประดิษฐ, นายสุรวุฒิ บุญปลั่ง, ดญ.สัตตบงกต บุญปลั่ง
 84. นายสรวิศ แผนดี, นางสาวจิรพัช พงษ์สุทัศน์, นายจิรยุทธ แผนดี
 85. นายชูชาติ ปราบมนตรี, นางประไพ ปราบมนตรี, นางสาวปาวริสา ปราบมนตรี
 86. นางสาวกานต์ภัสสร จิรชัยจารีย์ , ปัญญา มีศิริ
 87. นายตุ้ม ภู่ห้อยและครอบครัว
 88. คุณกัญญ์ณพัชญ์ เทพยสุวรรณ
 89. นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี , นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 90. บริษัท อาร์ซีที (ประเทศไทย) จำกัด
 91. บริษัท อาร์ซีที (ประเทศไทย) จำกัด
 92. บริษัท อาร์ซีที (ประเทศไทย) จำกัด
 93. บริษัท อาร์ซีที (ประเทศไทย) จำกัด
 94. บริษัท อาร์ซีที (ประเทศไทย) จำกัด
 95. บริษัท โปรวาส เมดิคอล จำกัด
 96. บริษัท โปรวาส เมดิคอล จำกัด
 97. บริษัท โปรวาส เมดิคอล จำกัด
 98. บริษัท โปรวาส เมดิคอล จำกัด
 99. บริษัท โปรวาส เมดิคอล จำกัด
 100. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ ขออุทิศให้บรรพบุรุษ ญาติมิตร บิดา ปู่ย่าตายาย
 101. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ ขออุทิศให้เทพอารักษ์เทพยดาทั้งหลาย
 102. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรศัตรูคู่อาฆาต
 103. .สุดใจ สมรรถพันธ์ุ ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
 104. กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
 105. นายนิมิตร สุดพวง
 106. คุณลัดดา ปะบุพเรือง
 107. คุณธันยพร เกิดศิริ
 108. ครูวิภสรัตน์ อ่างทอง อ.ชุมเเสง จ.นครสวรรค์
 109. คุณบุญเเก้ว สมศักดิ์ เเละครอบครัว
 110. คุณสายน้อย สิทธิสาร เเละครอบครัว
 111. น.ส.เเพรว อุณหพัฒนา
 112. นายอธิคม เจริญสุข เเละครอบครัว
 113. น.ส.จิราพร ด.ญ.นรภัทร นายภวัต ทองประศรี
 114. คุณวิชัย คุณสมบัติ กุลบุญเรืองรัตน์
 115. คุณจีรอรรณ ศรีนอน นครสรรค์
 116. นางสาวกนกวรรณ จันทรเเจ้ง
 117. คุณอรรเชษฐ์ กฤษศิริวรวิทย์
 118. นางบรรจง นาประไพ
 119. สุนันทา ท้วมคล้าย
 120. คุณธนพร ไชยสิทธิ์ เเละครอบครัว
 121. กนกกร น้อยสง่า ฝน อ๊อฟ เเละครอบครัว
 122. กนกกร น้อยสง่า ฝน อ๊อฟ เเละครอบครัว
 123. กนกกร น้อยสง่า ฝน อ๊อฟ เเละครอบครัว
 124. กนกกร น้อยสง่า ฝน อ๊อฟ เเละครอบครัว
 125. กนกกร น้อยสง่า ฝน อ๊อฟ เเละครอบครัว
 126. กนกกร น้อยสง่า ฝน อ๊อฟ เเละครอบครัว
 127. นางสาวกษมา เนื้อนา
 128. คุณพัชรินทร์ เเซ่เท่ง (ร่วมบุญวัดที่ ๑)
 129. คุณอรรถากร เทียนฤทธิ์เดช (ร่วมบุญวัดที่ ๑)
 130. คุณนวลนุช วนาเกตุกุล (ร่วมบุญวัดที่ ๑)
 131. คุณจาฏนัจน์ เทพวงศ์ (ร่วมบุญวัดที่ ๑)
 132. คุณสุนันทา เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ ๑)
 133. คุณชัยเชษฐ์ และครอบครัวโกศลพฤทธ์
 134. คุณวรรณา พุ่มพวง
 135. คุณญาณภัทร ปัญจรงคะ
 136. นายธีรพงษ์ เกาะม่วงหมู่
 137. ด.ช.วรปรัชญ์ ปัญจรงคะ
 138. น.ส.สายศิริ ละม่อม
 139. ร.อ. อานนท์ คงกำเหนิด
 140. รตท.วุฒิพงษ์ ฉัตรพรมราช
 141. ไม่ประสงค์ออกนาม
 142. ไม่ประสงค์ออกนาม
 143. ไม่ประสงค์ออกนาม
 144. ไม่ประสงค์ออกนาม
 145. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 146. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 147. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 148. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 149. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 150. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 151. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 152. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 153. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 154. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ร่วมบุญถวายพระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 18 ถวาย วัดสว่างคงคา ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

ร่วมบุญถวายพระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 18 ถวาย วัดสว่างคงคา ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ