ร่วมบุญพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด กองบุญละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ร่วมบุญพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด กองบุญละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อร่วมบุญพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด กองบุญละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อ


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ (พระไตรปิฏก ตู้ที่ ๕ )

ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวาย วัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

(ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๔๕ เล่ม) 
แด่วัดต่างๆที่ขาดแคลน ทั่วประเทศ
มีทั้งหมด ๔๗๒ กอง
เจ้าภาพกองละ ๕๐ บาท 
๑ กองจารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
พระไตรปิฏกแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
วัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 1. ไม่ทราบนาม
 2. ไม่ทราบนาม
 3. ไม่ทราบนาม
 4. ไม่ทราบนาม
 5. ไม่ทราบนาม
 6. ไม่ทราบนาม
 7. ไม่ทราบนาม
 8. ไม่ทราบนาม
 9. ไม่ทราบนาม
 10. ไม่ทราบนาม
 11. ไม่ทราบนาม
 12. ไม่ทราบนาม
 13. ไม่ทราบนาม
 14. ไม่ทราบนาม
 15. ไม่ทราบนาม
 16. ไม่ทราบนาม
 17. ไม่ทราบนาม
 18. ไม่ทราบนาม
 19. ไม่ทราบนาม
 20. ไม่ทราบนาม
 21. ไม่ทราบนาม
 22. ไม่ทราบนาม
 23. ไม่ทราบนาม
 24. ไม่ทราบนาม
 25. ไม่ทราบนาม
 26. ไม่ทราบนาม
 27. ไม่ทราบนาม
 28. ไม่ทราบนาม
 29. ไม่ทราบนาม
 30. ไม่ทราบนาม
 31. คุณสิริพร โสภณธรรมกิจ
 32. ไม่ประสงค์ออกนาม
 33. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 34. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 35. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 36. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 37. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 38. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 39. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 40. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 41. ไม่ประสงค์ออกนาม
 42. ไม่ประสงค์ออกนาม
 43. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 44. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 45. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 46. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 47. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 48. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 49. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 50. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 51. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 52. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 53. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 54. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 55. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 56. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 57. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 58. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 59. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 60. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 61. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 62. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 63. ลูกทุ่ง มุ้งสี่สาย
 64. อรอุไร แสงสว่าง และ อนวัช แสงสว่าง
 65. อรอุไร แสงสว่าง และ อนวัช แสงสว่าง
 66. อรอุไร แสงสว่าง และ อนวัช แสงสว่าง
 67. อรอุไร แสงสว่าง และ อนวัช แสงสว่าง
 68. จักริน เจริญภักดิ์
 69. จักริน เจริญภักดิ์
 70. จักริน เจริญภักดิ์
 71. จักริน เจริญภักดิ์
 72. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 73. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 74. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 75. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 76. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 77. ไม่ประสงค์ออกนาม
 78. ไม่ประสงค์ออกนาม
 79. นายสุรสีห์ สุขวิรัช และ นางสาวสาริณี สุวรรณชัยศักด์
 80. นายสุรสีห์ สุขวิรัช และ นางสาวสาริณี สุวรรณชัยศักด์
 81. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 82. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 83. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 84. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 85. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 86. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 87. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 88. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 89. คุณดนิตา งื่อจอง เเซ่ตั้ง
 90. คุณดนิตา งื่อจอง เเซ่ตั้ง
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ร่วมบุญพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด กองบุญละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อ

ร่วมบุญพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด กองบุญละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ