ร่วมบุญปิดทอง พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบ
พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์

ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับแก้ ให้งามที่สุด
ทั้งนี้หายท่านในที่ประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระในครั้งนี้

ทางชมรมจะนำปัจจัยไปปิดทองคำองค์พระทั้ง 4 พระองค์ ต่อไป

งบประมาณปิดทอง
เบื้อนต้นช่างแจ้งว่าค่าทองและค่าปิดทอง
องค์ละ 25,000 บาท

สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
หรือเป็นเจ้าภาพทองคำเปลว
1 แผ่น 10 บาท
10 แผ่น 100 บาท
50 แผ่น 500 บาท
100 แผ่น 1000 บาท

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้

(ทำบุญแล้วแจ้งด้วยนะครับ เพื่อจะได้แยกปัจจัยไปปิดทองพระ)

1. โทรศัพท์ 098-324-2429
2. Line ID: 0983242429
3. ช่องทางแชทของเพจ

โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้

1.   ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี  นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )
2.     ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3.     .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4.     .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5.     ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท  รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
ร่วมบุญปิดทอง พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์
 1. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน 500 บาท
 2. ไม่ออกนาม 100บาท
 3. ไม่ออกนาม 10 บาท
 4. คุณรักสกุล องคพิพัฒน์และครอบครัว 100 บาท
 5. เเม่นางเเละครอบครัว 100 บาท
 6. นัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์ 100 บาท
 7. คุณนัญกัญญรัตน์ 400 บาท
 8. คมศักดิ์ พลอินทวงษ์ 35 บาท
 9. สำเริง สำราญ 10 บาท
 10. นาย อภิวัชร์ ประสิทธิสมพร น.ส. สุนิสา ประสิทธิสมพร 100 บาท
 11. นางสาวภัสขนิษฐ์ ดลชัยธนพัฒน์ 200บาท
 12. Krittika Tian Sirikhun 100 บาท
 13. คุณวริทธิ์ธร ภูริยากร 1000 บาท
 14. เงินรวมศรัทธา ในวันที่ 16 ธันวาคม ได้ 4,092 บาท
 15. คุณศุภสิทธิ์ วรเจริญ 200 บาท
 16. นายรัชกฤช รังสิกุลกวิน นางสาวพรดา รังสิกุลกวิน เด็กชายปณทัช รังสิกุลกวิน เด็กชายปณดล รังสิกุลกวิน 500 บาท
 17. คุณจรัมพร สุวรรณทัตและครอบครัว 1000 บาท
 18. นส.ธันยพร ปัญจะอินตรา 500 บาท
 19. ไม่ประสงค์ออกนาม 30 บาท
 20. Michaelและkanoknuch Robibaro 100 บาท
 21. คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์ 500 บาท
 22. นายฉงหมิง​ หลิวและครอบครัว​600​บาท
 23. คุณทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย 200 บาท
 24. นายทัชชกร คำเชียร์ 500 บาท
 25. นายอภิพล ทะโป 200 บาท
 26. คุณณภัทร อินทจักร์ 200 บาท
 27. คุณทัณฑิกา คณะนัย 200 บาท
 28. Dew Panupong 100 บาท
 29. คุณบุญมา ไทยสิริโศธร 100 บาท
 30. น.ส.วิชชุลดา โพธิ์สูง 100 บาท
 31. คุณวัลยา เรืองเวช 600 บาท
 32. คุณกิตติมา วิมไตรเมต 400 บาท
 33. นฤมล นินนาทนนท์ 50 บาท
 34. คุณพีรศักดิ์ ดีลิ่น 100 บาท
 35. นิศากร-มณฑล-พลดง วงศาโรจน์และคุณพ่อคมสัน-คุณแม่เง็กเฮี๊ยะ โสภณชัยพร 100 บาท
 36. นางสาวศุภณัฏฐ์ ณัฏฐ์ศรุตทยุตา 100 บาท
 37. ธีรวัฒน์​ ค​ช​สิงห์​ 100 บาท
 38. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก พร้อมบิดามารดาและครอบครัว 200 บาท
 39. นางบุญสม-นายปรีชา-ฤดีกรณ์-นายเยี่ยมสยาม-นายรัฐธรรมนูญ-ด.ช.จิรกิตฏ์ ญานสังวรชัย และครอบครัว 1000 บาท
 40. คุณธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี 500 บาท
 41. อังกูร ลือกาญจนวงศ์ และ หัสณี แพทย์อดิพงศ์และแม่ มาณี ลือกาญจนวงศ์ 100 บาท
 42. นางวาณี ลือเกษมสุข นายพงษ์ศักดิ์ ลือเกษมสุข นางกุลวดี ลือเกษมสุข นายประวิทย์ ลือเกษมสุข นางสาวนงพงา สัจกุล นางสาวทัศนีย์ ลือเกษมสุข 36 บาท
 43. ดิษย์ทรรศน์. สมบูรณ์ผล และครอบครัว 100 บาท
 44. คุณเรวัตร ธนสินชัย ๕๐๐ บาท
 45. นาง ลัดดาวรรณ สาโสม, ดญ.สุภชา หิรัญเจริญสุข, นาย มานิตย์ ยอดงาม, นาง บุญธร สาโสม ,นาย สุรศักดิ์ สาโสม, นาง สุจิตรา สาโสม, นาย ศิริพงษ์ หิรัญเจริญสุข และครอบครัว 100 บาท
 46. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์ 400 บาท
 47. 1.นายนนท์สมบัติ บุญเอนก 2.ดญ.นันท์พนิตา ฐากูรบูรณ์พิภพ 3.ดช.ณฐพงศ์ ฐากูรบูรณ์พิภพ 4.นางสาวณัฐพัชร์ ฐากูรบูรณ์พิภพ 200 บาท
 48. รวมศรัทธาวันในงานหล่อพระ 3 มกราคม 62 ได้เงินปัจจัย 6,500 บาท
 49. นายสุวิชา ภิญญภาพ 1000 บาท
 50. ไม่ประสงค์ออกนาม 1000 บาท
 51. คุณนิพนธ์ จงเจริญ 200 บาท
 52. น.ส ศุภกร ลิ่มลังการณ์ 500 บาท
 53. ชัยฤกษ์-ทัศนีย์-พศวีร์สันติพิทักษ์ 100 บาท
 54. ยอดร่วมบุญ งานในวันที่ 20 มกราคม 62 ได้เงิน 3600 บาท
 55. ยอดเงินบุญปิดทองใน งานสวนลุม 62 ได้ เงิน 7000 บาท
 56. เกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ 3000 บาท
 57. นาคราช-วลัญช์รัช-รวี นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช นายรวี อาณานุการ นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง 200 บาท
 58. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน 500 บาท
 59. พลวรรธน์ นาคะศิริ 90 บาท
 60. รัฐ รัฐศาสตร์ 100 บาท
 61. ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด 50 บาท
 62. สลักชื่อ นายเสรีชัย+นางวรรณี ผาสุขเสถียร และบุตรธิดา 1000 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ร่วมบุญปิดทอง พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์

ร่วมบุญปิดทอง พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ