เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
บูรณะสมเด็จองค์ปฐม
 1. คุณจิรัฏฐ์และคุณณัฐรดา 1000 บาท
 2. คุณ กิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์ 200 บาท
 3. คุณอาร์ม ชุติพนธ์ นาคทอง 200 บาท
 4. ไม่ออกนาม 200 บาท
 5. นายฉงหมิง​ หลิวและครอบครัว​600​บาท
 6. คุณพเยาว์ เกตานนท์ 100 บาท
 7. คุณทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย 100 บาท
 8. คุณปรัชญา ธารานภาไพศาล 100 บาท
 9. อาจารย์แมวและลูกศิษย์ 1500 บาท
 10. คุณณปภัช นิลรัตน์ 100 บาท
 11. คุณกิตติมา วิมไตรเมต 299 บาท
 12. คุณ เรวัตร ธนสินชัย ๑๐๐๐ บาท
 13. คุณลัดดาวรรณ สาโสม และครอบครัว ๒๐๐ บาท
 14. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์ 108 บาท
 15. นางสาวขวัญใจ คงชีพและครอบครัว 200 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ