ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 8) ถวายแด่ วัดแหน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เจ้าภาพกองละ 100 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

#ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้เพื่อเป็นธรรมทานร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 8)
ถวายแด่ วัดแหน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

เจ้าภาพกองละ 100 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ
มีทั้งหมด 236 กอง
เจ้าภาพกองละ 100 บาท
1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3. .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4. .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
พระไตรปิฏกแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

Line ID: 0983242429

โทรศัพท์ 098-996-5426

Line ID: 0989965426 กฤษณะ ไตรลักษณ์

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

http://watcharathath.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8…/

รายชื่อผู้ร่วมบุญตู้พระไตรปิฎก ตู้ลำดับที่ 8

1.คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
2.คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
3.คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
4.คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
5คุณอุทิศ พรดำรงกิจ
6นายกันต์พิพัฒน์ รามวงศ์

7คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
8คุณปริญ วนิชนงนภัส
9น.ส.ขนิษฐา คุณูปการ
10นายนิพัฒน์ จริงจามิกร
11นาย กิตติพล อัศวสุวรรณกิ
12กัญญ์ชิสา และคณะ
13กัญญ์ชิสา และคณะ
14กัญญ์ชิสา และคณะ
15กัญญ์ชิสา และคณะ
16กัญญ์ชิสา และคณะ
17กัญญ์ชิสา และคณะ
18กัญญ์ชิสา และคณะ
19กัญญ์ชิสา และคณะ
20กัญญ์ชิสา และคณะ
21กัญญ์ชิสา และคณะ
22กัญญ์ชิสา และคณะ
23กัญญ์ชิสา และคณะ
24กัญญ์ชิสา และคณะ
25กัญญ์ชิสา และคณะ
26กัญญ์ชิสา และคณะ
27กัญญ์ชิสา และคณะ
28กัญญ์ชิสา และคณะ
29กัญญ์ชิสา และคณะ
30กัญญ์ชิสา และคณะ
31กัญญ์ชิสา และคณะ
32กัญญ์ชิสา และคณะ
33กัญญ์ชิสา และคณะ
34กัญญ์ชิสา และคณะ
35กัญญ์ชิสา และคณะ
36กัญญ์ชิสา และคณะ
37กัญญ์ชิสา และคณะ
38กัญญ์ชิสา และคณะ
39กัญญ์ชิสา และคณะ
40กัญญ์ชิสา และคณะ
41กัญญ์ชิสา และคณะ
42กัญญ์ชิสา และคณะ
43กัญญ์ชิสา และคณะ
44กัญญ์ชิสา และคณะ
45กัญญ์ชิสา และคณะ
46กัญญ์ชิสา และคณะ
47กัญญ์ชิสา และคณะ
49กัญญ์ชิสา และคณะ
50กัญญ์ชิสา และคณะ
51กัญญ์ชิสา และคณะ
52กัญญ์ชิสา และคณะ
53กัญญ์ชิสา และคณะ
54กัญญ์ชิสา และคณะ
55กัญญ์ชิสา และคณะ
56กัญญ์ชิสา และคณะ
57กัญญ์ชิสา และคณะ
58กัญญ์ชิสา และคณะ
59กัญญ์ชิสา และคณะ
60กัญญ์ชิสา และคณะ
61กัญญ์ชิสา และคณะ
62กัญญ์ชิสา และคณะ
63กัญญ์ชิสา และคณะ
64กัญญ์ชิสา และคณะ
65กัญญ์ชิสา และคณะ
66กัญญ์ชิสา และคณะ
67กัญญ์ชิสา และคณะ
68กัญญ์ชิสา และคณะ
69กัญญ์ชิสา และคณะ
70คุณปาลีรัตน์ จอกแก้ว
71คุณปาลีรัตน์ จอกแก้ว
72คุณปาลีรัตน์ จอกแก้ว
73นางณัฐลดากานต์ ฐาศักฎิณัณ์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 8) ถวายแด่ วัดแหน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เจ้าภาพกองละ 100 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ

ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 8) ถวายแด่ วัดแหน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน  เจ้าภาพกองละ 100 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ