ร่วมบุญถวายพระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 19 ถวาย วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่า เจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่โครงการถวายพระประธานร่วมศรัทธา
ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 19
ถวาย วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่า
พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว)

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ
(มีจำนวน 300 กอง)

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
*วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่า
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. คุณอุทิศ พรดำรงกิจ
 6. คุณพัชรินทร์ เเซ่เท่ง (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 7. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 8. คุณนวลนุช วนาเกตุกุล (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 9. คุณจาฏุพัจน์ เทพวงศ์ (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 10. คุณสุนันทา เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 11. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 12. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 13. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 14. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 15. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 16. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 17. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 18. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 19. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 20. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 21. คุณทิพย์ประภา คำกิจ เเละครอบครัว
 22. คุณฐิตารีย์ วรรณะประไพ (หนึ่ง) เเละครอบครัว
 23. Saksit Manujaw
 24. คุณมรกต มานุคำ เเละครอบครัว
 25. คุณวาสนา ทรงวิจิตร เเละ คุณอุมา อัครพัฒน์
 26. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
 27. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน
 28. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์
 29. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์
 30. ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 31. ไม่ประสงค์ออกนาม
 32. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 33. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 34. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 35. .คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ อุทิศให้ครูบาอาจารย์และวัตถุมงคลบูชา 1 กองบุญ
 36. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ อุทิศให้ดวงวิญญาณนายอนันต์ แช่มชื่น 1 กองบุญ
 37. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 38. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 39. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 40. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 41. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 42. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 43. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 44. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 45. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 46. คุณลัดดา เจียรภาคย์
 47. คุณวีรณา เจียรภาคย์
 48. คุณอภิสรา เจียรภาคย์
 49. คุณวีรวรรณ เจียรภาคย์ และครอบครัว
 50. นางสาวนุสรี พจนรุ่งเรืองกิจ
 51. นายณัฐพงษ์ พจนรุ่งเรืองกิจ
 52. เด็กชายณัชพล พจนรุ่งเรืองกิจ
 53. นายสมคิด เอื้อสถาพรกิจ
 54. นางรัชนี เอื้อสถาพรกิจ
 55. นางสาวอรอนงค์ เอื้อสถาพรกิจ
 56. นายธเนศ เอื้อสถาพรกิจ
 57. นายกลอย สุขสุมิตร
 58. นายมนตรี สุขสุมิตร
 59. นายสมชาย สุขสุมิตร
 60. นายสืบศักดิ์ สุขสุมิตร
 61. นายประทีป สุขสุมิตร
 62. นายจักรกฤษ สุขสุมิตร
 63. น.ส.เปรมวลี สุขสุมิตร
 64. น.ส.วาสนา สุขสุมิตร
 65. น.ส.กฤษณา สุขสุมิตร
 66. คุณปรัชญา​ สมประชา
 67. คุณปรัชญา​ สมประชา
 68. คุณปรัชญา​ สมประชา
 69. คุณปรัชญา​ สมประชา
 70. คุณปรัชญา​ สมประชา
 71. นาย จักรรัฐ บุ่นวรรณา
 72. นายยุทธนา อัครชัยยันต์ เเละครอบครัว
 73. นางสาวนวรัตน์ ฮังวัฒนา เเละครอบครัว
 74. คุณภรัณยา เเสนลือ
 75. คุณภรัณยา เเสนลือ
 76. คุณภรัณยา เเสนลือ
 77. คุณภรัณยา เเสนลือ
 78. คุณภรัณยา เเสนลือ
 79. คุณบุศริน ใจเร็ว
 80. คุณไพรวัลย์ ใจเร็ว
 81. คุณชิติอนันต์ ฉัตรวุฒิพัฒน์
 82. คุณพรพิมล สุขเเสงทิพย์
 83. คุณอมรเชษฐ์ กฤษศิริวรวิทย์
 84. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 85. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 86. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 87. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 88. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 89. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 90. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 91. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 92. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 93. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 94. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 95. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 96. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 97. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 98. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 99. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 100. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 101. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 102. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 103. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 104. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 105. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 106. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 107. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 108. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 109. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 110. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 111. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 112. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 113. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 114. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 115. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 116. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 117. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 118. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 119. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 120. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 121. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 122. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ร่วมบุญถวายพระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 19 ถวาย วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่า เจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

ร่วมบุญถวายพระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 19 ถวาย วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่า เจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ