เจ้าภาพครบเเล้วครับถวายตู้พระไตรปิฏกถวายวัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 7 พ.ค.60

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


เจ้าภาพครบเเล้วครับถวายตู้พระไตรปิฏกถวายวัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 7 พ.ค.60
ร่วมบุญถวายตู้พระไตรปิฏกถวายวัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  กองละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ (ชุดที่ 3 )ร่วมบุญถวายตู้พระไตรปิฏกถวายวัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  กองละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ (ชุดที่ 3 )ร่วมบุญถวายตู้พระไตรปิฏกถวายวัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  กองละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ (ชุดที่ 3 )


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ (พระไตรปิฏก ตู้ที่ ๓ )

ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

(ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๔๕ เล่ม) 
แด่วัดต่างๆที่ขาดแคลน ทั่วประเทศ
มีทั้งหมด ๔๗๒ กอง
เจ้าภาพกองละ ๕๐ บาท 
๑ กองจารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้างชุดตู้พระไตรปิฏก แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
ร่วมบุญถวายตู้พระไตรปิฏกถวายวัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กองละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ (ชุดที่ 3 )
 1. คุณณษกร วัฒนอนัน
 2. คุณณษกร วัฒนอนัน
 3. คุณณษกร วัฒนอนัน
 4. คุณณษกร วัฒนอนัน
 5. คุณณษกร วัฒนอนัน
 6. คุณณษกร วัฒนอนัน
 7. คุณณษกร วัฒนอนัน
 8. คุณณษกร วัฒนอนัน
 9. คุณณษกร วัฒนอนัน
 10. คุณณษกร วัฒนอนัน
 11. คุณณษกร วัฒนอนัน
 12. คุณณษกร วัฒนอนัน
 13. คุณณษกร วัฒนอนัน
 14. คุณณษกร วัฒนอนัน
 15. คุณณษกร วัฒนอนัน
 16. คุณณษกร วัฒนอนัน
 17. คุณณษกร วัฒนอนัน
 18. คุณณษกร วัฒนอนัน
 19. คุณณษกร วัฒนอนัน
 20. คุณณษกร วัฒนอนัน
 21. ณัฐธิดา ตรีรัตน์ และ ญาติธรรม
 22. ไม่ประสงค์ออกนาม
 23. ไม่ประสงค์ออกนาม
 24. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 25. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 26. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 27. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 28. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 29. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 30. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 31. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 32. ไม่ประสงค์ออกนาม
 33. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบแก้ว
 34. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 35. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 36. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 37. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 38. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 39. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 40. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 41. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 42. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 43. คุณหฤทัย มงคลใหม่
 44. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 45. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 46. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 47. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 48. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 49. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 50. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 51. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 52. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 53. คุณบรรหาร ภิรมย์หวาด
 54. นางสาวปาระวี นุ้ยศรีดา
 55. นายศิวกร นุ้ยศรีดา
 56. ด.ช.ปรวรรธ ลี้มงคล
 57. มนสิชา พลศักดิ์ อุทิศให้ศุภชัย ครองสวัสดิ์
 58. มนสิชา พลศักดิ์ อุทิศให้ศุภชัย ครองสวัสดิ์
 59. มนสิชา พลศักดิ์ อุทิศให้ศุภชัย ครองสวัสดิ์
 60. มนสิชา พลศักดิ์ อุทิศให้ศุภชัย ครองสวัสดิ์
 61. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 62. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 63. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 64. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 65. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 66. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 67. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 68. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 69. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 70. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 71. คุณกัลยลักษณ์ จันทะศรีไสย์ และครอบครัว
 72. นางสุมล สดับบัณฒิตย์ และครอบครัว
 73. นางสุมล สดับบัณฒิตย์ และครอบครัว
 74. โสภิต กลิ่นถือศีล พรชัย กลิ่นถือศีล ฉัตรมงคล กลิ่นถือศีล กิตติศักดิ์ กลิ่นถือศีล เรืองศักดิ์ กลิ่นถือศีล ศิริพร โสดาโคตร และครอบครัว นิชา สัจจะเทพ พูลศรี ทองจำคม
 75. โสภิต กลิ่นถือศีล พรชัย กลิ่นถือศีล ฉัตรมงคล กลิ่นถือศีล กิตติศักดิ์ กลิ่นถือศีล เรืองศักดิ์ กลิ่นถือศีล ศิริพร โสดาโคตร และครอบครัว นิชา สัจจะเทพ พูลศรี ทองจำคม
 76. โสภิต กลิ่นถือศีล พรชัย กลิ่นถือศีล ฉัตรมงคล กลิ่นถือศีล กิตติศักดิ์ กลิ่นถือศีล เรืองศักดิ์ กลิ่นถือศีล ศิริพร โสดาโคตร และครอบครัว นิชา สัจจะเทพ พูลศรี ทองจำคม
 77. โสภิต กลิ่นถือศีล พรชัย กลิ่นถือศีล ฉัตรมงคล กลิ่นถือศีล กิตติศักดิ์ กลิ่นถือศีล เรืองศักดิ์ กลิ่นถือศีล ศิริพร โสดาโคตร และครอบครัว นิชา สัจจะเทพ พูลศรี ทองจำคม
 78. โสภิต กลิ่นถือศีล พรชัย กลิ่นถือศีล ฉัตรมงคล กลิ่นถือศีล กิตติศักดิ์ กลิ่นถือศีล เรืองศักดิ์ กลิ่นถือศีล ศิริพร โสดาโคตร และครอบครัว นิชา สัจจะเทพ พูลศรี ทองจำคม
 79. โสภิต กลิ่นถือศีล พรชัย กลิ่นถือศีล ฉัตรมงคล กลิ่นถือศีล กิตติศักดิ์ กลิ่นถือศีล เรืองศักดิ์ กลิ่นถือศีล ศิริพร โสดาโคตร และครอบครัว นิชา สัจจะเทพ พูลศรี ทองจำคม
 80. จิณะดา ปราณีต
 81. จิณะดา ปราณีต
 82. จิณะดา ปราณีต
 83. จิณะดา ปราณีต
 84. คุณแม่แก้ว น้อมระวี และครอบครัว
 85. คุณแม่แก้ว น้อมระวี และครอบครัว
 86. คุณแม่แก้ว น้อมระวี และครอบครัว
 87. คุณชลัญญา น้อมระวี
 88. คุณชลัญญา น้อมระวี
 89. คุณชลัญญา น้อมระวี
 90. นัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์
 91. ไม่ประสงค์ออกนาม
 92. ไม่ประสงค์ออกนาม
 93. ไม่ประสงค์ออกนาม
 94. ด.ช ญาณเดช วชิรบูรณ์สุข
 95. ด.ช ญาณเดช วชิรบูรณ์สุข
 96. ด.ช ญาณเดช วชิรบูรณ์สุข
 97. ด.ช ญาณเดช วชิรบูรณ์สุข
 98. ด.ช ญาณเดช วชิรบูรณ์สุข
 99. ด.ช ญาณเดช วชิรบูรณ์สุข
 100. ด.ช ญาณเดช วชิรบูรณ์สุข
 101. ด.ช ญาณเดช วชิรบูรณ์สุข
 102. ด.ญ ธนิดา วชิรบูรณ์สุข
 103. ด.ญ ธนิดา วชิรบูรณ์สุข
 104. ด.ญ ธนิดา วชิรบูรณ์สุข
 105. ด.ญ ธนิดา วชิรบูรณ์สุข
 106. ด.ญ ธนิดา วชิรบูรณ์สุข
 107. ด.ญ ธนิดา วชิรบูรณ์สุข
 108. ด.ญ ธนิดา วชิรบูรณ์สุข
 109. ด.ญ ธนิดา วชิรบูรณ์สุข
 110. คุณ วิชัย องอาจปัญญา
 111. คุณ ปรียานุช กมลจิตรวี และครอบครัว
 112. คุณ นิภัทรา จึ่งสกุล และครอบครัว
 113. คุณ พิพัฒน์ องอาจปัญญา
 114. คุณ วรรณี องอาจปัญญา
 115. คุณ อนุวัช พงษ์สุขเวชกุล
 116. คุณ ชุติพร พงษ์สุขเวชกุล
 117. คุณ กุลภัสสร์ พงษ์สุขเวชกุล
 118. คุณ พงศ์ภัค พงษ์สุขเวชกุล
 119. คุณ ณัชชา นาคการะสิน
 120. คุณ กัลยากร นาคการะสิน
 121. คุณ วิชุดา องอาจปัญญา
 122. คุณ ชัญญา องอาจปัญญา
 123. คุณ พรทิพย์ องอาจปัญญา
 124. คุณ วิเศษ วิวัฏฏ์กุลธร และครอบครัว
 125. คุณ มณีรัตน์ องอาจปัญญา
 126. นส.ปรียานุช บุญสมัคร
 127. นางมะณี บุญสมัคร
 128. นายขจร อุพลเถียร
 129. นายขจร อุพลเถียร
 130. นายขจร อุพลเถียร
 131. นายขจร อุพลเถียร
 132. นายขจร อุพลเถียร
 133. นายจักรภพ ดุลศิริชัย
 134. นายจักรภพ ดุลศิริชัย
 135. นายจักรภพ ดุลศิริชัย
 136. นายจักรภพ ดุลศิริชัย
 137. นายจักรภพ ดุลศิริชัย
 138. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 139. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 140. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 141. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 142. นายสนิท เช็งสุทธา
 143. นายสนิท เช็งสุทธา
 144. นางอนงค์. เช็งสุทธา
 145. นางอนงค์. เช็งสุทธา
 146. นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
 147. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 148. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 149. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 150. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 151. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 152. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 153. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 154. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 155. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 156. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 157. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 158. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 159. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 160. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 161. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 162. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 163. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 164. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 165. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 166. "คณะผู้สร้างพระยกพลชนะชัยสิบทิศ ถวายวัดห้วงพัฒนา"
 167. คุณกชพร แจ่มแดง และครอบครัว
 168. ด.ญ. อรณิชชา ด.ญ. ปาณิสรา ปังศิริ
 169. คุณวรนุช จึงชาญศาสตร์
 170. คุณวรนุช จึงชาญศาสตร์
 171. คุณวรนุช จึงชาญศาสตร์
 172. คุณวรนุช จึงชาญศาสตร์
 173. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 174. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 175. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 176. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 177. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 178. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 179. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 180. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 181. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 182. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 183. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 184. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 185. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 186. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 187. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 188. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 189. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 190. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 191. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 192. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 193. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 194. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 195. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 196. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 197. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 198. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 199. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 200. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 201. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 202. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 203. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 204. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 205. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 206. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 207. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 208. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 209. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 210. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 211. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 212. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 213. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 214. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 215. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 216. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 217. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 218. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 219. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 220. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 221. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 222. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 223. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 224. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 225. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 226. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 227. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 228. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 229. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 230. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 231. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 232. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 233. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 234. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 235. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 236. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 237. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 238. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 239. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 240. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 241. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 242. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 243. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 244. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 245. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 246. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 247. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 248. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 249. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 250. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 251. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 252. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 253. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 254. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 255. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 256. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 257. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 258. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 259. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 260. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 261. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 262. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 263. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 264. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 265. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 266. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 267. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 268. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 269. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 270. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 271. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 272. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 273. ขวัญธิดา สุทธิพิทักษ์ และ ครอบครัว
 274. ขวัญธิดา สุทธิพิทักษ์ และ ครอบครัว
 275. คุณนภัสกร กาญจนพรพิเชียร
 276. คุณนภัสวรรณ กาญจนพรพิเชียร
 277. คุณอุดม ถิรตันติ
 278. คุณอุดม ถิรตันติ
 279. คุณสุมินตรา คุณกานต์สินี ผดุงสุนทรารักษ์
 280. คุณสุมินตรา คุณกานต์สินี ผดุงสุนทรารักษ์
 281. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือและครอบครัว
 282. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือและครอบครัว
 283. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือและครอบครัว
 284. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือและครอบครัว
 285. นัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์
 286. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 287. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 288. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 289. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 290. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 291. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 292. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 293. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 294. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 295. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 296. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 297. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 298. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 299. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 300. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 301. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 302. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 303. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 304. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 305. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 306. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 307. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 308. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 309. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 310. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 311. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 312. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 313. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 314. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 315. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 316. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 317. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 318. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 319. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 320. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 321. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 322. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 323. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 324. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 325. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 326. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 327. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 328. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 329. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 330. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 331. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 332. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 333. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 334. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 335. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 336. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 337. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 338. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 339. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 340. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 341. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 342. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 343. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 344. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 345. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 346. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 347. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 348. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 349. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 350. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 351. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 352. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 353. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 354. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 355. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 356. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 357. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 358. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 359. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 360. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 361. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 362. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 363. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 364. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 365. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 366. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 367. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 368. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 369. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 370. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 371. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 372. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 373. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 374. ไม่ประสงค์ออกนาม
 375. ไม่ประสงค์ออกนาม
 376. ไม่ประสงค์ออกนาม
 377. ไม่ประสงค์ออกนาม
 378. ไม่ประสงค์ออกนาม
 379. ไม่ประสงค์ออกนาม
 380. ไม่ประสงค์ออกนาม
 381. ไม่ประสงค์ออกนาม
 382. ไม่ประสงค์ออกนาม
 383. ไม่ประสงค์ออกนาม
 384. ไม่ประสงค์ออกนาม
 385. ไม่ประสงค์ออกนาม
 386. ไม่ประสงค์ออกนาม
 387. ไม่ประสงค์ออกนาม
 388. ไม่ประสงค์ออกนาม
 389. ไม่ประสงค์ออกนาม
 390. ไม่ประสงค์ออกนาม
 391. อลิษา วนาประเสริฐศักดิ์
 392. มั่งมี วนาประเสริฐศักดิ์
 393. เพ็ญศรี แซ่โค้ว
 394. พัชนี จงเจริญ
 395. ทนง จงเจริญ
 396. งามพิศ จงเจริญ
 397. ชลกรพัฒน์ วงศ์ภูมิรินทร์
 398. รัฐมาภรณ์ วงศ์ภูมิรินทร์
 399. ไม่ประสงค์ออกนาม
 400. อรรณพ-พิศมัย เฉลิมศิริกุล
 401. อรรณพ-พิศมัย เฉลิมศิริกุล
 402. อรรณพ-พิศมัย เฉลิมศิริกุล
 403. อรรณพ-พิศมัย เฉลิมศิริกุล
 404. อรรณพ-พิศมัย เฉลิมศิริกุล
 405. ชมพูนุท-ประเสริฐ ป้อมป้องศึก
 406. ชมพูนุท-ประเสริฐ ป้อมป้องศึก
 407. ภูวิท-ณัฎฐพร เฉลิมศิริกุล
 408. ภูวิท-ณัฎฐพร เฉลิมศิริกุล
 409. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 410. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 411. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 412. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 413. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 414. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 415. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 416. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 417. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 418. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 419. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 420. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 421. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 422. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 423. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 424. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 425. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 426. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 427. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 428. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 429. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 430. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 431. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 432. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 433. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 434. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 435. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 436. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 437. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 438. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 439. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 440. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 441. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 442. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 443. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 444. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 445. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 446. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 447. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 448. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 449. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 450. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 451. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 452. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 453. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 454. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 455. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 456. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 457. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 458. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 459. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 460. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 461. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 462. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 463. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 464. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 465. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 466. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 467. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 468. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 469. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 470. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 471. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 472. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 473. ไม่ประสงค์ออกนาม
 474. ไม่ประสงค์ออกนาม
 475. ไม่ประสงค์ออกนาม
 476. ไม่ประสงค์ออกนาม
 477. ไม่ประสงค์ออกนาม
 478. ไม่ประสงค์ออกนาม
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -
 275. -
 276. -
 277. -
 278. -
 279. -
 280. -
 281. -
 282. -
 283. -
 284. -
 285. -
 286. -
 287. -
 288. -
 289. -
 290. -
 291. -
 292. -
 293. -
 294. -
 295. -
 296. -
 297. -
 298. -
 299. -
 300. -
 301. -
 302. -
 303. -
 304. -
 305. -
 306. -
 307. -
 308. -
 309. -
 310. -
 311. -
 312. -
 313. -
 314. -
 315. -
 316. -
 317. -
 318. -
 319. -
 320. -
 321. -
 322. -
 323. -
 324. -
 325. -
 326. -
 327. -
 328. -
 329. -
 330. -
 331. -
 332. -
 333. -
 334. -
 335. -
 336. -
 337. -
 338. -
 339. -
 340. -
 341. -
 342. -
 343. -
 344. -
 345. -
 346. -
 347. -
 348. -
 349. -
 350. -
 351. -
 352. -
 353. -
 354. -
 355. -
 356. -
 357. -
 358. -
 359. -
 360. -
 361. -
 362. -
 363. -
 364. -
 365. -
 366. -
 367. -
 368. -
 369. -
 370. -
 371. -
 372. -
 373. -
 374. -
 375. -
 376. -
 377. -
 378. -
 379. -
 380. -
 381. -
 382. -
 383. -
 384. -
 385. -
 386. -
 387. -
 388. -
 389. -
 390. -
 391. -
 392. -
 393. -
 394. -
 395. -
 396. -
 397. -
 398. -
 399. -
 400. -
 401. -
 402. -
 403. -
 404. -
 405. -
 406. -
 407. -
 408. -
 409. -
 410. -
 411. -
 412. -
 413. -
 414. -
 415. -
 416. -
 417. -
 418. -
 419. -
 420. -
 421. -
 422. -
 423. -
 424. -
 425. -
 426. -
 427. -
 428. -
 429. -
 430. -
 431. -
 432. -
 433. -
 434. -
 435. -
 436. -
 437. -
 438. -
 439. -
 440. -
 441. -
 442. -
 443. -
 444. -
 445. -
 446. -
 447. -
 448. -
 449. -
 450. -
 451. -
 452. -
 453. -
 454. -
 455. -
 456. -
 457. -
 458. -
 459. -
 460. -
 461. -
 462. -
 463. -
 464. -
 465. -
 466. -
 467. -
 468. -
 469. -
 470. -
 471. -
 472. -
 473. -
 474. -
 475. -
 476. -
 477. -
 478. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพครบเเล้วครับถวายตู้พระไตรปิฏกถวายวัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 7 พ.ค.60

เจ้าภาพครบเเล้วครับถวายตู้พระไตรปิฏกถวายวัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 7 พ.ค.60

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ