ปิดจองแล้ว พระสมณโคดมพุทธเจ้าโปรดอสุรินทรราหูโพธิสัตว์ “แกะจากกะลาตาเดียว”

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

(เต็มจำนวนแล้วปิดจอง จัดส่ง 3 มิ.ย. 62)

พระสมณโคดมพุทธเจ้าโปรดอสุรินทรราหูโพธิสัตว์
“แกะจากกะลาตาเดียว”
ยิงลายเส้นด้วยเลเซอร์

ขนาดเท่าเหรียญ 10 บาท พกติดตัวง่าย
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสีวลี
************************
จำนวนจำกัด
จัดสร้างเท่าที่มีกะลาตาเดียว
จองก่อนได้สิทธิก่อน (นับสิทธิตามการโอนเท่านั้น)
คาดว่าน่าจะทำได้ประมาณ 100 กว่าองค์

รายการบุญเพื่ออุปฐากพระสงฆ์ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทธยานธรรม ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ
************************

สืบเนื่องจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง เมตตามอบกะลาตาเดี่ยว ที่ท่านเก็บรักษาไว้นานหลายปี ครูบาอาจารย์ของท่านและตัวท่านได้เสกกะลานี้อยู่เป็นนิจ เมื่อได้รับมาจึงถือเป็นนิมิตหมายมงคล

ตามโบราณจารย์นั้นท่านว่าไว้ว่า กะลาตาเดียว เป็นวัตถุที่มีอานุภาพในตัว ท่านให้นำมาแกะเป็น พระราหูอมพระอาทิตย์ พระจันทร์ ลงยันต์สุริยประภา ยันต์จันทรประภา ท่านว่าอานุภาพดุจดั่งแก้วมณีโชติสารพัดนึก

เมื่อกล่าวถึงพระราหู คนส่วนใหญ่มันถึงของดำ การให้คุณให้โทษ จึงขออธิบายให้ฟัง ดังนี้

พระราหูในประเด็นแรก คือ เทพอสูรในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีร่างกายเพียงครึ่งตัวเนื่องจากได้แอบดื่มน้ำอมฤต จากการกวนเกษียรสมุทร แล้วฝ่ายเทพเห็นพระนารายณ์จึงใช้สุทัสนจักร ฟันราหูเหลือเพียงครึ่งตัว

พระราหูในประเด็นที่ 2 คือ เทพยดานพเคราะห์ ตามหลักโหราศาสตร์ ให้คุณให้โทษรุนแรง ทั้งความลุ่มหลง มัวเมา หรือจนไปถึงชีวาจะอาสัญ แต่ราหูก็ให้คุณมากเช่นกัน โดยเฉพาะให้คุณในทางลาภลอย ถูกหวยรวยเบอร์ใหญ่ เป็นต้น โบราณนาจารย์จึงนิยมให้บูชาพระราหู ให้ท่านให้คุณ หรือในการสวดนพเคราะห์ มีการรับส่งพระราหูเสวยอายุเพื่อนให้พระราหูในคุณ(ในส่วนนี้จะเริ่มเขาในส่วนพิธีกรรม ตำราพระเวทย์ )

ราหูในประเด็นที่ 3 คือ อสุรินทรราหู ที่มีปรากฎในพระพุทธศาสนา ในพระไตรปิฏกเล่าว่า พระราหูนั้นเคยคิดเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ดำริในใจว่าตนเองนั้นร่างกายใหญ่โต ไฉนเลยจะเข้าไปกราบพระพุทธองค์ได้ พระพุทธองค์สามารถรู้ถึงความคิดของพระราหูทุกประการ ได้เนรมิตร่างกายตนให้ใหญ่กว่าพระราหูหลายร้อยหลายพันเท่า อยู่ในกิริยานอนประทับปางไสยยาสน์ เมื่อราหูมาถึงที่ประทับยังนึกในใจอยู่ว่าพระองค์คงร่างเล็กนิดเดียว ก้มลงมองหาเท่าไหรก็ไม่พบ จนท้อใจคิดจะกลับอยู่แล้วจึงได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตรัสทัก เมื่อมองขึ้นไปจึงพบว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าใหญ่โตยิ่งกว่าตนมากมายนัก ทั้งประทับนอนสีหไสยยาสน์ พระราหูจึงเกิดความเกรงในพระพุทธบารมี

นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังได้แสดงปาฏิหาริย์พาอสุรินทราหูขึ้นไป ณ พรหมโลก บรรดาพรหมทั้งหลายที่พากันมาเข้าเฝ้า ล้วนมีร่างกายเล็กกว่าพระพุทธองค์ และต่างพากันเบิ่งตามองอสุรินทราหูเหมือนประหนึ่งมนุษย์จ้องมองมดปลวกตัวเล็ก ๆ แล้วกราบทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้พาตัวอะไรมาด้วยหรือพระเจ้าข้า” อสุรินทราหูบังเกิดความกลัวต้องหลบอยู่หลังพระบรมศาสดา นับตั้งแต่นั้นมาก็ลดมานะทิฏฐิเลิกหลงทะนงอวดตัว หลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ ไปตลอดชีวิตในครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังได้กล่าวถึงบุพกรรมแต่หนหลังของพระราหูว่า เคยตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งการบำเพ็ญบารมีของพระราหูทุกภพชาติที่ผ่านมานั้นก็เพื่อพระโพธิญาณนี้และจะสำเร็จแน่นอนในอนาคตกาล พระราหูจะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณ หรือ บรรลุเป็นอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้พระราหูปลาบปลื้ม พระราหูมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ยิ่งๆขึ้น และตั้งใจบำเพ็ญเพียรทางพระโพธิญาณให้มากยิ่งๆขึ้น ทั้งพระไตรปิฎกล่าวว่า พระราหูจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านามว่า พระนารทพุทธเจ้า นับเป็นองค์ที่ห้าถัดจากพระศรีอารยเมตไตรพุทธเจ้า จากคติดังกล่าวนี้จึงถือว่าพระราหูนั้นมีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์ และเป็นหน่อเนื้อพระพุทธางกูรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในครานั้นพระราหูได้กล่าสรรเสริญ พระพุทธเจ้าว่าตัสสะ อันหมายถึง พระพุทธเจ้าทั้งใหญ่กว่า มนุษย์ เทวดา พราหมณ์ มาร ยักษ์และสัตว์ทั้งปวง ปรากฎเป็นหลักฐาน ในบทสรรเสริญพระพุทธเจ้า “นะโมตัสสะ...”

เนื่องด้วยเราเป็นชาวพุทธทางชมรมจึงเอาเรื่องราวของอสุรินทรราหูโพธิสัตว์ และสรรพวิชาในตำราพระเวท ที่เกี่ยวกับพระราหูมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้พระราหูให้คุณในทางดี แก้ราหูเข้า ราหูแทรก ราหูทับลัคนา ราหูเล็งลัคนา ให้ท่านให้คุผณในทางดี และเป็นการสรรเสริญคุณความดีของพระพุทธเจ้าและพระราหูโพธิสัตว์ ประทับหลังด้วยยันต์สุริยประภา จันทรประภา ซึ่งยันต์คู่กับการทำราหู คุ้มครองทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสีวลี ซึ่งเด่นทางโชคลาภ

เชื่อว่า การออกแบบเช่นนี้ยังไม่มีที่ใดออกแบบ
โดยปัจจัยที่ร่วมบุญ จำนำไปอุปฐากพระภิกษุสงฆ์ที่มาพักที่ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทธยานธรรม ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ บางสิ่งบางอย่างยังจำเป็นต้องจัดหา เพื่อให้สามารถอยู่ได้ โดยไม่ลำบากจนเกินไป เพียงพอต่อสมณสารูป

***************************
วิธีการจอง
แจ้งชื่อ-นามสกุล จำนวน ทางช่องทางต่อไปนี้
1.inbox เพจ ชมรมวัชรธาตุ
2.Line ID: 0983242429
(ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)
เมื่อแจ้งแล้วกรุณาโอนเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่ง และแจ้งสลิป ในช่องทางที่ท่านจอง

ย้ำว่า พระมีจำนวนจำกัด โอนก่อนได้สิทธิก่อน
**************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0983242429
**************************
บัญชีการโอน
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )


ปิดดการจอง พระแกะกะลาตาเดี่ยว

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดจอง(นับเฉพาะโอนเรียบร้อย)

อัพเดท 4 เมษายน 62 เวลา 11.00 น.

********************************************

นายธรรมภรณ์ แก้วสำโรง  (1 องค์)

กาญจนรัตน์  โพธิ์ศรี(1 องค์)

นายอิสรา เดชประทุม (1 องค์)

ยุวพา ดวงจิตร (1 องค์)

ประทีป พัฒเพ็ง  (3 องค์)

คุณทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย (1 องค์)

นายอภิพล ทะโป  (1 องค์)

นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ (2องค์ ) จอง

นาย ณัฐพล สีนาก(1 องค์)

คุณกันต์ศิษฏ์ เลิศไพรงาม (2องค์)

ฐิติธภัส  สุระนาถ  (1 องค์)

กิตติมา วิมไตรเมต (1 องค์)

รสธร เมืองไพศาล  (1 องค์)

นายประวิตร พลอยงาม (1 องค์)

นายธีระพงษ์  ซินโซ (1 องค์)

นางธัญดา จตุรเมธานนท์ (3 องค์)

สมหมาย กินรี  (2 องค์)

ประเสริฐ มาดี  (2 องค์)

นายเจษฎา ใบเนียม  line(1 องค์)

ชูเกียรติ กิจบริรักษ์กุล line (1 องค์)

คุณแพม ทอฟ้า line(2 องค์)

เพชรรัตน์ ลีลายนะ line (5 องค์)

คุณปืนกล เนตรนุช line (3 องค์)

สุมนา  หอมเกษร line (2 องค์)

นายวัทธิกร ไหลสกุล line (1 องค์)

นส กัณฐิปัณช์ โรจน์จิรัฐ line (1 องค์)

ชนัณฐ์ชิดา ลีลาศิริวงศ์ line (5 องค์)

บุญชัย จันทร์มั่นคง line (1 องค์)

สิริลักษณ์ พึ่งบางกรวย line (1 องค์)

นายพิเชษฐ์ สารภาค line (1 องค์)

ภัสสร หอเหลี่ยม line (1 องค์)

นฤดี กฤตตินันท์ line (3 องค์)มารับเอง

นายโกญจนาท เจริญสุข  line (1 องค์)

นายสมหมาย  กินรี  line(2 องค์)

คุณณัฐชร นาคะชุติมา line (1 องค์)

คุณ จำเริญ เชียรวิชัย line (5 องค์)

วรมน จันทร์พิบูลย์line(15 องค์)

ทศพล สกุลก้องอัมพร (1 องค์)

นางจันทนันทน์ พันธนียะ(5 องค์)

สงวน ตั้งตรงคิด line(1 องค์)

นายจรัส ไตรรัตนวนิช (1 องค์)

กิตติเมศร์ ถิระภิรมย์ไชย (1 องค์)

ผศ.ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์  ภูมิภักดิเมธี(1 องค์)

นายปริยวิศว์ เทพอัครพงศ์ (5 องค์)

พี่ป้อม (5 องค์)

พี่โบว์ (3 องค์)

อา (5 องค์)

เป้ (1 องค์)

เธียร (1 องค์)

**********************************

รวมยอดจองและโอนแล้ว 108 องค์

ปิดยอดจอง หลังจากเสร็จสิ้นการอธิษฐานจิต

จะจัดส่งพระในวันที่ 3 มิ.ย.62

***********************************

หากตรวจสอบไม่พบชื่อกรุณาติดต่อทางช่องทางที่ท่านได้ติดต่อไว้

อนุโมทนาบุญครับ

**********************************

สำหรับท่านที่จองไม่ทัน ยังไม่ต้องเสียใจนะครับ

หลวงพ่อท่านทราบว่ากะลาไม่เพียงพอ จึงได้มอบมาให้เพิ่ม

ทางชมรมจึงคาดว่าจะมีการทำอีก แต่จะไม่ทำนรูปแบบเดิม

อนึ่งพระทุกองค์จะมีการรันนัมเบอร์ทุกองค์(ขอสวนสิทธ์ไม่มีการเลือกทุกกรณี)

ติดตามกันนะครับ  


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
รายชื่อจองราหู
 1. คุณป้อม นาถฤดี 5 องค์
 2. คุณเพชรรัตน์ ลีลายนะ 5 องค์
 3. นายเจษฎา ใบเนียม (1 องค์)
 4. คุณชูเกียรติ กิจบริรักษ์กุล (1 องค์)
 5. คุณปืนกล เนตรนุช (3 องค์)
 6. คุณแพม ทอฟ้า (2องค์)
 7. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ (2องค์ ) จอง
 8. คุณทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย (1 องค์)
 9. คุณกิตติเมศร์ ถิระภิรมย์ไชย (จอง 1 องค์)
 10. นาย ณัฐพล สีนาก (1 องค์)
 11. คุณธรรมภรณ์ แก้วสำโรง (1 องค์)
 12. คุณกาญจนรัตน์ โพธิ์ศรี (1 องค์)
 13. นายอิสรา เดชประทุม (1องค์)
 14. คุณประทีป พัฒเพ็ง (1องค์)
 15. คุณสุมนา หอมเกษร (2 องค์)
 16. คุณกัณฐิปัณช์ โรจน์จิรัฐ (1 องค์)
 17. นายวัทธิกร ไหลสกุล (1 องค์)
 18. นายอภิพล ทะโป (1 องค์)
 19. คุณ​กันต์​ฐ​ศ​ิ​ษ​ฏ​์​ เลิศ​ไพร​งาม (2 องค์)
 20. กิตติมา วิมไตรเมต (1 องค์)
 21. คุณฐิติธภัส สุระนาถ (1 องค์)
 22. ชื่อเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก ( 4 องค์) จอง
 23. คุณรสธร เมืองไพศาล (1องค์)
 24. ชนัณฐ์ชิดา ลีลาศิริวงศ์ (5 องค์)
 25. คุณ บุญชัย จันทร์มั่นคง (1 องค์)
 26. คุณสิริลักษณ์ พึ่งบางกรวย (1องค์)
 27. คุณภัสสร หอเหลี่ยม (1 องค์)
 28. นฤดี กฤตตินันท์ (3 องค์) จอง
 29. ทศพล สกุลก้องอัมพร (จอง 1)
 30. ประเสริฐ มาดี (2องค์)
 31. คุณประวิตร พลอยงาม (1องค์)
 32. นายพิเชษฐ์ สารภาค (1องค์)
 33. นายโกญจนาท เจริญสุข (1 องค์)
 34. คุณสงวน ตั้งตรงคิด (1 องค์ มารับเอง)
 35. ธีระพงษ์​ ซิ​น​โซ​ (1 องค์ จอง)
 36. คุณอทิตา มะณี (1 องค์ มารับเอง)
 37. คุณเอกชัย เเก้วเขียว (1 องค์ ) จอง
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ