พระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วองค์ที่ 20 ถวาย วัดโพธิ์ทอง ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ร่วมบุญกองละ 100 บาท (จารึกชื่อ 1 ชื่อ)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่โครงการถวายพระประธานร่วมศรัทธา
ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 20
ถวาย วัดโพธิ์ทอง (หินลาด) ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว)

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ
(มีจำนวน 300 กอง)

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
วัดโพธิ์ทอง ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ....
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. คุณอุทิศ พรดำรงกิจ
 6. คุณพัชรินทร์ เเซ่เท่ง (ร่วมบุญวัดที่ 3)
 7. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 3)
 8. คุณนวลนุช วนาเกตุกุล (ร่วมบุญวัดที่ 3)
 9. คุณจาฏุพัจน์ เทพวงศ์ (ร่วมบุญวัดที่ 3)
 10. คุณสุนันทา เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 3)
 11. ไม่ประสงค์ออกนาม
 12. ไม่ประสงค์ออกนาม
 13. ไม่ประสงค์ออกนาม
 14. ไม่ประสงค์ออกนาม
 15. ไม่ประสงค์ออกนาม
 16. ไม่ประสงค์ออกนาม
 17. ไม่ประสงค์ออกนาม
 18. ไม่ประสงค์ออกนาม
 19. นาย กานมโนช ติวัฒนาสุข
 20. คุณลักษมี สันติโรจนกุล
 21. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 22. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 23. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 24. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 25. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 26. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 27. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 28. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 29. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 30. วิชิต-พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 31. คุณสุริยนต์. อ่อนทรวง
 32. คุณรุจรินทร์ อินทอง
 33. ไม่ประสงค์ออกนาม
 34. คุณแม่ สุมาลี วัชรผลานนท์
 35. คุณสุภาพร ผาสุขเสถียร
 36. คุณสุภาพร ผาสุขเสถียร
 37. คุณสุภาพร ผาสุขเสถียร
 38. คุณสุภาพร ผาสุขเสถียร
 39. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 40. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 41. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 42. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 43. นางสาว ภัคษา ติวัฒนาสุข
 44. นาย รติกรชัย ติวัฒนาสุข
 45. นางสาว ปษิตา ติวัฒนาสุข
 46. เด็กชาย ภควัฒนห์ ติวัฒนาสุข
 47. คุณมณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม
 48. คุณสิริญญามาส มั่นนิธิชัยกุล เเละครอบครัว
 49. คุณปุญญาดา มัธยมางกูร เเละครอบครัว (ทรงรัตน์ บานเย็น)
 50. คุณชนะโชติ บัวสำลี
 51. คุณพนิดา บัวสำลี
 52. คุณณ้ฐวุฒิ บัวสำลี
 53. คุณเจนจิรา บัวสำลี
 54. คุณกนกวรรณ ภู่ศรี
 55. คุณเตือนตา นาคสุขสนธิ์
 56. คุณกลมลักษณ์ นาคสุขสนธิ์
 57. คุณพ่อเกลี้ยง นาคสุขสนธิ์
 58. คุณเเม่เเฉล้ม นาคสุขสนธ์
 59. คุณอุไร นาคสุขสนธิ์ นางศศิวรรณ ธรรมนันทาวัฒน์
 60. คุณเสกสรรค์ ธรรมนันทาวัฒน์
 61. คุณจักรกฤษณ์ ธรรมนันทาวัฒน์
 62. คุณสาธิต ธรรมนันทาวัฒน์
 63. คุณปัญญา ธรรมนันทาวัฒน์
 64. คุณวิศษฐ์ ธรรมนันทาวัฒน์
 65. คุณกิตติ ธรรมนันทาวัฒน์
 66. คุณภาคิน ธรรมนันทาวัฒน์
 67. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 68. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 69. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 70. คุณแม่ฉวี มีกรงาม
 71. น.ท. สุรพล มีกรงาม
 72. นายยอดชาย ปลั่งกมล
 73. นางจินดา ปลั่งกมล
 74. นางสาวกนกทิพย์ ปลั่งกมล
 75. นางสาวจุฑามาศ ปลั่งกมล
 76. นางสาวอนงค์นาท ปลั่งกมล
 77. คุณ พลอธิป ศิริเวช
 78. คุณทองใบ วงษ์คำเหลา
 79. อาซือใกะซูซุก
 80. อาซือใกะซุซุกิ
 81. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 82. นางพีระนุช บุรุษานนท์ เเละครอบครัว
 83. ด.ช.จิรพัฒน์ ดอกศร
 84. ด.ญ.วรัชยา ดอกศร
 85. ไม่ประสงค์ออกนาม
 86. ไม่ประสงค์ออกนาม
 87. ไม่ประสงค์ออกนาม
 88. นายทนงกฤต สุจินดาวัฒน์
 89. นางเส่ย แซ่โป่ว
 90. นางนฤดี กฤตตินันท์
 91. นายพงศ์พจน์ แซ่จิว
 92. นายนภัทร กฤตตินันท์
 93. นายภวัต กฤตตินันท์
 94. นางสุมิตรา สุจินดาวัฒน์
 95. นางวรรณา ฉิมเวช
 96. นส. นิสา สุภาพ
 97. นาย ประสิทธิ์ อุ่นเวียง
 98. นาง สังวาด อุ่นเวียง
 99. นาย จิรเมธศ์ อุ่นเวียงศ์
 100. นาง นัททนัน อุ่นเวียงศ์
 101. ด.ญ.รวิสรา อุ่นเวียงศ์
 102. ด.ช.ก้องภพศ์ อุ่นเวียงศ์
 103. นายอนัน ชลาดี
 104. นางกุ้ยฟ้า ชลาดี
 105. นายจำรูญ ไชยวิศาล
 106. นางศรีดา ไชยวิศาล
 107. ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี
 108. นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล
 109. ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 110. ด.ช.ชยพล ชลาดี
 111. นางกิ่งนภา เเสงสุวรรณ
 112. จรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 113. จรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 114. จรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 115. จรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 116. จรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 117. จรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 118. จรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 119. จรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 120. จรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 121. ปภินวิช กวินภัคกัชชลา
 122. คุณทองใบ วงศ์คำเหล่า
 123. คุณทองใบ วงศ์คำเหล่า
 124. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 125. คุณทองใบ วงษ์คำเหลา
 126. พ่อไหล วงษ์คำเหลา
 127. แม่ทร วงษ์คำเหลา
 128. คุณพิสมัย วงษ์คำเหลา
 129. Marisa Campbell 27 April 1975
 130. Martin Campbell 07 March 2004
 131. Katy Campbell 31 December 2005
 132. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
 133. รณิดา คงพนัส
 134. ภคินท์ กตัญญู
 135. คุณแม่วัชรา ปราชญาเปรื่อง
 136. คุณแม่วัชรา ปราชญาเปรื่อง
 137. คุณแม่วัชรา ปราชญาเปรื่อง
 138. คุณแม่วัชรา ปราชญาเปรื่อง
 139. คุณแม่วัชรา ปราชญาเปรื่อง
 140. คุณภัทรสิทธิ์ ปันภัทรทรัพย์
 141. คุณณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์
 142. อ.พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์
 143. นายโทชิโนริ ทสุรุดา นางภัคจิรา ฝ่ายดี นายอิชิโร อะชิตะ ทสุรุดานางบุญเกิด ฝ่ายดี
 144. นาย เทอดศักดิ์ กำลังงาม นางสาว อรณี ผาจันทร์ ดญ ปวริศา กำลังงาม อุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 145. นาย เทอดศักดิ์ กำลังงาม นางสาว อรณี ผาจันทร์ ดญ ปวริศา กำลังงาม อุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 146. นาย เทอดศักดิ์ กำลังงาม นางสาว อรณี ผาจันทร์ ดญ ปวริศา กำลังงาม อุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 147. ครอบครัวพสิษฐ์ธนากมล​
 148. ยงยุทธ ภูรีโภคิน
 149. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 150. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 151. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 152. วัชรี(อ๋อย) วัชรี-สาคร ชูจันทร์
 153. คุณทองใบ วงษ์คำเหลา
 154. คุณอุทัย วงษ์คำเหลา
 155. คุณเทืยมใจ วงษ์คำเหลา
 156. คุณเจืยมใจ วงษ์คำเหลา
 157. ดช.นัทธวัฒน์ ทองเรือง
 158. คุณณรงค์เดช พุทธสุภะ
 159. คุณสิทธิชัย พุทธสุภะ
 160. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 161. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 162. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 163. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 164. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 165. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 166. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 167. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 168. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 169. คุณบุศรินทร์ ปรานีสุข
 170. คุณเจริญ พุทธสุภะ
 171. คุณสุชาดา พุทธสุภะ
 172. คุณเจษฏาภรณ์ พุทธสุภะ
 173. ชนากาน อ้อคำ
 174. Mr Ng Chingee
 175. Mr Ng Chingee
 176. ดญ.ธิดา แซ่อึ่ง
 177. ดญ.ธิดา แซ่อึ่ง
 178. ดญ.ยิ่งมณี แซ่่อึ้ง
 179. ดญ.ยิ่งมณี แซ่่อึ้ง
 180. รัตน์มณี อ้อคำ
 181. รัตน์มณี อ้อคำ
 182. คุณมาลี จิรธรรมโอภาส
 183. คุณมาลี จิรธรรมโอภาส
 184. คุณมาลี จิรธรรมโอภาส
 185. อำภาพร จิรธรรมโอภาส
 186. ดวงพร นันทินวคุณ
 187. มาลัย พงศ์ธเนศ
 188. มาลัย พงศ์ธเนศ
 189. มาลัย พงศ์ธเนศ
 190. มาลัย พงศ์ธเนศ
 191. มาลัย พงศ์ธเนศ
 192. ศุภชัย ผ่องพรรณแข
 193. สมใจ ผ่องพรรณแข
 194. ชฏาทิพย์ ผ่องพรรณแข
 195. จุฑาทิพย์ ผ่องพรรณแข
 196. วิรัช ผ่องพรรณแข
 197. ทิพวิมล ธนพูลดลกิจ
 198. พรเพ็ญ ธนพูลดลกิจ
 199. พรสุข ธนพลดลกิจ
 200. ธนบุญ ธนพูลดลกิจ
 201. บุปผา ธนพูลดลกิจ
 202. นฤมล ธนพูลดลกิจ
 203. พัชรินทร์ ธนพูลดลกิจ
 204. ธนพล นภาดลกิจ
 205. สุกัญญา นภาดลกิจ
 206. ชญานิศ นภาดลกิจ
 207. ธนพร นภาดลกิจ
 208. นนทพร นภาดลกิจ
 209. บุณยาพร นภาดลกิจ
 210. อัครพล นภาดลกิจ
 211. อริศรา อุ่ยวัฒนพงศ์
 212. อริศรา อุ่ยวัฒนพงศ์
 213. อริศรา อุ่ยวัฒนพงศ์
 214. ณาณ่า ธรรมรัฐโสภน
 215. ณาณ่า ธรรมรัฐโสภน
 216. ณาณ่า ธรรมรัฐโสภน
 217. พ.ท. บุญทรง วงศ์สิงห์
 218. ทัศพร แซ่ชี
 219. เกศราภรณ์ แซ่ไล่
 220. พัชชา ชูช่วย
 221. วัลลีย์ สุนทรนนท์
 222. ธีระวุฒิ วชิรัดดานุภาพ
 223. อลิสา วชิรัดดานุภาพ
 224. อิสรียา วชิรัดดานุภาพ
 225. ชนากาน อ้อคำ
 226. นายชาญชัย สุทธิเดชกุล
 227. นางรัชนีย์ สุทธิเดชกุล
 228. นส.ทัสพร สุทธิเดชกุล
 229. นายธนาธิป สุทธิเดชกุล
 230. นายณัชพล สุทธิเดชกุล
 231. นส.สุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูล
 232. นส.เกียง แซ่เลียว
 233. นส.ลั้ง แซ่เลียว
 234. นส. ซิ้วจู แซ่เลียว
 235. ชญาภา สุทธิสาคร
 236. สามารถ สุทธิสาคร
 237. ศิวภัทธ์ สุทธิสาคร
 238. วิทยา. เอี่ยมใส
 239. เอกฤทธิ์. ไพรรุ่งเรือง
 240. หยาดเพชร สุทธิสาคร
 241. อำพร. สุทธิสาคร.
 242. มะลิ. สุทธิสาคร.
 243. จุฬาลักษณ์ ทายงาม
 244. คุณศิริพร ลิ่มไตรรัตน์
 245. คุณจีรศักดิ์ ลิ่มไตรรัตน์
 246. นส.ธัญสมร ดวงแก้ว
 247. นส.ธัญสมร ดวงแก้ว
 248. นส.ธัญสมร ดวงแก้ว
 249. นายฉัตรชัย เชื้อน้อย เเละนางสาวประนอม ตรีระเเสง
 250. นายฉัตรชัย เชื้อน้อย เเละนางสาวประนอม ตรีระเเสง
 251. นายฉัตรชัย เชื้อน้อย เเละนางสาวประนอม ตรีระเเสง
 252. นายฉัตรชัย เชื้อน้อย เเละนางสาวประนอม ตรีระเเสง
 253. นายฉัตรชัย เชื้อน้อย เเละนางสาวประนอม ตรีระเเสง
 254. นางสาวสนทยา เอี่ยมนุ่น นายอุทิศ คำหนู
 255. สุรีย์มาศ จันทวงศ์ Zara Sasipa Rubin Zoe Chalisa Rubin Charles Jason Rubin
 256. สุรีย์มาศ จันทวงศ์ Zara Sasipa Rubin Zoe Chalisa Rubin Charles Jason Rubin
 257. สุรีย์มาศ จันทวงศ์ Zara Sasipa Rubin Zoe Chalisa Rubin Charles Jason Rubin
 258. สุรีย์มาศ จันทวงศ์ Zara Sasipa Rubin Zoe Chalisa Rubin Charles Jason Rubin
 259. สุรีย์มาศ จันทวงศ์ Zara Sasipa Rubin Zoe Chalisa Rubin Charles Jason Rubin
 260. นาย ณัฐพล สุนทราภา
 261. นาย ณัฐพล สุนทราภา
 262. นาย ณัฐพล สุนทราภา
 263. นาย ณัฐพล สุนทราภา
 264. นาย ณัฐพล สุนทราภา
 265. นายชาญชัย สุทธิเดชกุล
 266. นางรัชนีย์ สุทธิเดชกุล
 267. นส.ทัสพร สุทธิเดชกุล
 268. นายธนาธิป สุทธิเดชกุล
 269. นายณัชพล สุทธิเดชกุล
 270. นส.สุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูล
 271. นส.เกียง แซ่เลียว
 272. นส.ลั้ง แซ่เลียว
 273. นส. ซิ้วจู แซ่เลียว
 274. ชญาภา สุทธิสาคร
 275. สามารถ สุทธิสาคร
 276. ศิวภัทธ์ สุทธิสาคร
 277. วิทยา. เอี่ยมใส
 278. เอกฤทธิ์. ไพรรุ่งเรือง
 279. หยาดเพชร สุทธิสาคร
 280. อำพร. สุทธิสาคร.
 281. มะลิ. สุทธิสาคร.
 282. คุณศิริพร ลิ่มไตรรัตน์
 283. คุณจีรศักดิ์ ลิ่มไตรรัตน์
 284. นส.ธัญสมร ดวงแก้ว
 285. นส.ธัญสมร ดวงแก้ว
 286. นส.ธัญสมร ดวงแก้ว
 287. นายบุญธรรม โกสิน
 288. นางสุจินดา โกสิน
 289. ด.ช.ปกรณ์ โกสิน
 290. อรัญญา อรุณจินดาตระกูล
 291. ธีรพงศ์ อรุณจินดาตระกูล
 292. วทัญญู อรุณจินดาตระกูล
 293. อนุพงศ์ อรุณจินดาตระกูล
 294. นายสกล ทรงเดชะ
 295. นายสกล ทรงเดชะ
 296. นางมนุญญา ทรงเดชะ
 297. นางมนุญญา ทรงเดชะ
 298. นายวสวัตต์ ทรงเดชะ
 299. นายวสวัตต์ ทรงเดชะ
 300. นายขำ มณีโชติ
 301. นางสมจิตต์ มณีโชติ
 302. นายนิตย์ ทรงเดชะ
 303. นางสาลี ทรงเดชะ
 304. ด.ญ.อนันท์พร จริงจิตเจริญชัย
 305. คุณชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย
 306. นายเสนีย์ หุ่นสวัสดิ์
 307. นายเสนีย์ หุ่นสวัสดิ์
 308. นายเสนีย์ หุ่นสวัสดิ์
 309. นายเสนีย์ หุ่นสวัสดิ์
 310. คุณจิรภา หุ่นสวัสดิ์
 311. คุณจิรภา หุ่นสวัสดิ์
 312. คุณจิรภา หุ่นสวัสดิ์
 313. คุณจิรภา หุ่นสวัสดิ์
 314. ณัฏฐ์ฎาพร สายเสนาะ
 315. นายภูริต เรื่องธนาชัย
 316. นส. ปลิดา เรืองธนาชัย
 317. Fabrizio Gilardi
 318. St.Ares Gilardi
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -
 275. -
 276. -
 277. -
 278. -
 279. -
 280. -
 281. -
 282. -
 283. -
 284. -
 285. -
 286. -
 287. -
 288. -
 289. -
 290. -
 291. -
 292. -
 293. -
 294. -
 295. -
 296. -
 297. -
 298. -
 299. -
 300. -
 301. -
 302. -
 303. -
 304. -
 305. -
 306. -
 307. -
 308. -
 309. -
 310. -
 311. -
 312. -
 313. -
 314. -
 315. -
 316. -
 317. -
 318. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - พระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วองค์ที่ 20 ถวาย วัดโพธิ์ทอง ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ร่วมบุญกองละ 100 บาท (จารึกชื่อ 1 ชื่อ)

พระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วองค์ที่ 20 ถวาย วัดโพธิ์ทอง ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ร่วมบุญกองละ 100 บาท (จารึกชื่อ 1 ชื่อ)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ