ถวายพระเเก้ว ๙ นิ้ว ๗ นิ้ว (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ถวายให้วัดที่มาในงานถวายสิ่งของ ฯ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ถวายพระเเก้ว ๙ นิ้ว ๗ นิ้ว (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ถวายให้วัดที่มาในงานถวายสิ่งของ ฯถวายพระเเก้ว ๙ นิ้ว ๗ นิ้ว (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ถวายให้วัดที่มาในงานถวายสิ่งของ ฯ
ถวายพระเเก้ว ๙ นิ้ว ๗ นิ้ว (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ถวายให้วัดที่มาในงานถวายสิ่งของ ฯ


ถวายพระเเก้ว ๙ นิ้ว ๗ นิ้ว (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ถวายให้วัดที่มาในงานถวายสิ่งของ ฯ

พระเเก้ว ๗ นิ้ว ราคา ๑,๕๐๐ บาท 

พระเเก้ว ๙ นิ้ว ราคา ๒,๕๐๐ บาท 

ถวายในวัดที่มารับถวายพระบรมสารีริกธาตุ เเล้วสิ่งของอื่นๆ 

หรือ บูชาไปส่วนตัวก็ได้นะครับร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
รายชื่อเจ้าภาพถวายพระเเก้ว ๙ นิ้ว
  1. 1. นางทวีป เสนา 2. นางสมทรง เนตรสว่าง 3. นางสาวหทัยทิพย์ เนตรสว่าง 4. นางสาวสาวิตรี เนตรสว่าง 5. นายทรงศักดิ์ เนตรสว่าง พระเเก้ว ๙ นิ้ว ๑ องค์
  1. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ถวายพระเเก้ว ๙ นิ้ว ๗ นิ้ว (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ถวายให้วัดที่มาในงานถวายสิ่งของ ฯ

ถวายพระเเก้ว ๙ นิ้ว ๗ นิ้ว (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ถวายให้วัดที่มาในงานถวายสิ่งของ ฯ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ