เจ้าภาพครบเเล้วครับถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายสถานปฎิบัติธรรม อุดมพรหมวิหาร ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ถวายวันที่ 16 ก.ค. 60 ในงานพิธีใหญ่

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่เจ้าภาพครบเเล้วครับถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้

ถวายสถานปฎิบัติธรรม

อุดมพรหมวิหาร ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ถวายวันที่ 16 ก.ค. 60 ในงานถวายพระบรมสารีริกธาตุ
ณ ห้องกนกเทวี ชั้น 1 

ห้างเดอะศาลายามอลล์

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ (พระไตรปิฏก ตู้ที่ ๔ ) เจ้าภาพกองละ ๕๐ บาทขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ (พระไตรปิฏก ตู้ที่ ๔ ) เจ้าภาพกองละ ๕๐ บาท


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ (พระไตรปิฏก ตู้ที่ ๔ )

ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายสถานปฎิบัติธรรม อุดมพรหมวิหาร ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

(ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๔๕ เล่ม) 
แด่วัดต่างๆที่ขาดแคลน ทั่วประเทศ
มีทั้งหมด ๔๗๒ กอง
เจ้าภาพกองละ ๕๐ บาท 
๑ กองจารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
พระไตรปิฏกแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
สถานปฎิบัติธรรม อุดมพรหมวิหาร ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. ไม่ประสงค์ออกนาม
 6. ไม่ประสงค์ออกนาม
 7. ไม่ประสงค์ออกนาม
 8. ไม่ประสงค์ออกนาม
 9. ไม่ประสงค์ออกนาม
 10. ไม่ประสงค์ออกนาม
 11. ไม่ประสงค์ออกนาม
 12. ไม่ประสงค์ออกนาม
 13. เด็กชายทอง สวยส่ง
 14. เด็กชายเงิน สวยส่ง
 15. เด็กหญิงนาค สวยส่ง
 16. นส.จุฑารัตน์ แจ้งน้ำใจ ขออุทิศให้เจ้าปู่ศรีสุทโธ-เจ้าย่าศรีปทุมมา และเจ้ากรรมนายเวร
 17. ปริวัตร กาญจนวิฬาและครอบครัว
 18. ปริวัตร กาญจนวิฬาและครอบครัว
 19. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 20. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 21. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 22. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 23. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 24. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 25. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 26. นายพงศ์ศักดิ์ นางกุลวดี นายประวิทย์ นางสาวทัศนีย์ ลือเกษมสุข
 27. นายพงศ์ศักดิ์ นางกุลวดี นายประวิทย์ นางสาวทัศนีย์ ลือเกษมสุข
 28. นายพงศ์ศักดิ์ นางกุลวดี นายประวิทย์ นางสาวทัศนีย์ ลือเกษมสุข
 29. นส.มินด์ ภูมิภัคธนาธิป
 30. นายณธกร ภูมิภัคธนาธิป
 31. นางนัทธมน ภูมิภัคธนาธิป
 32. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 33. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 34. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 35. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 36. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 37. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 38. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 39. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 40. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 41. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 42. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 43. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 44. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 45. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 46. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 47. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 48. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 49. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 50. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 51. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 52. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 53. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 54. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 55. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 56. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 57. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 58. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 59. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 60. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 61. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 62. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 63. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 64. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 65. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 66. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 67. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 68. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 69. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 70. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 71. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 72. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 73. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 74. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 75. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 76. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 77. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 78. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 79. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 80. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 81. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 82. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 83. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 84. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 85. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 86. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 87. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 88. นัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์
 89. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 90. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 91. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 92. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 93. คุณเนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์ รับเป็นเจ้าภาพที่เหลือจนครบทั้งหมด ครับ
 94. คุณจริยาวลี ดีภัก
 95. คุณจริยาวลี ดีภัก
 96. คุณจริยาวลี ดีภัก
 97. คุณจริยาวลี ดีภัก
 98. คุณจริยาวลี ดีภัก
 99. คุณจริยาวลี ดีภัก
 100. คุณจริยาวลี ดีภัก
 101. คุณจริยาวลี ดีภัก
 102. คุณจริยาวลี ดีภัก
 103. คุณจริยาวลี ดีภัก
 104. คุณจริยาวลี ดีภัก
 105. คุณจริยาวลี ดีภัก
 106. คุณจริยาวลี ดีภัก
 107. คุณจริยาวลี ดีภัก
 108. คุณจริยาวลี ดีภัก
 109. คุณจริยาวลี ดีภัก
 110. คุณจริยาวลี ดีภัก
 111. คุณจริยาวลี ดีภัก
 112. คุณจริยาวลี ดีภัก
 113. คุณจริยาวลี ดีภัก
 114. คุณจริยาวลี ดีภัก
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพครบเเล้วครับถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายสถานปฎิบัติธรรม อุดมพรหมวิหาร ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ถวายวันที่ 16 ก.ค. 60 ในงานพิธีใหญ่

เจ้าภาพครบเเล้วครับถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายสถานปฎิบัติธรรม อุดมพรหมวิหาร ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ถวายวันที่ 16 ก.ค. 60 ในงานพิธีใหญ่

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ