ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวาย เจดีย์พร้อมตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในวัดในกัมพูชา เป็นเจ้าภาพตู้ละ 1,400 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวาย   เจดีย์พร้อมตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  เป็นเจ้าภาพตู้ละ 1,400 บาท


โครงการฟื้นศรัทธา พระพุทธศาสนา
ในประเทศกัมพูชา

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวาย
เจดีย์พร้อมตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
เป็นเจ้าภาพตู้ละ 1,400 บาท

เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีพระคุณเจ้าจากประเทศกัมพูชา เดินทางมาขอรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ

เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ในหลายวัดในประเทศกัมพูชา ซึ่งชาวกัมพูชา
มีศรัทธาแรงกล้าและมั่นคงในพระพุทธศาสนามาก ทุกๆวันพระจะมีการทำพิธีสักการะบูชา

เป็นพิธีใหญ่ในทุกวันพระ และในวันพระใหญ่ จะมีการอัญเชิญพระธาตุพร้อมพระไตรปิฎก

เทินขึ้นเหนือหัวแห่ออกรอบหมู่บ้าน ชาวบาทเข้าวัดกันทุกวัน วัดวาอาราม ไม่เคยขาดดอกไม้บูชาพระ แต่ทางกัมพูชา

ยังขาดพระธาตุไว้บูชา ทางกัมพูชาไม่มีพระเจดีย์ ดังนั้นพระคุณเจ้าจึงได้มาขออัญเชิญพระธาตุจากทางชมรม

ปัจจุบันทราบข่าวว่ายังมีวัดที่ต้องการพระธาตุอีกมากดังนั้นชมรมจึงจัดเป็นชุดตู้มณฑปถวาย
ซึ่งมีขนาดที่สามารถขนย้ายได้ง่ายถวาย โดยจะมีตัวแทนพระคุณเจ้ามารับในวันที่ 20 มกราคม 2561

บ้านมนินทรีย์(ใกล้วัดท่าไม้)
ปัจจุบันมีวัดที่แจ้งความประสงค์มาดังนี้

 

รายชื่อวัดที่ขอตู้บุษบกใส่พระธาตุ
1.วัดอังกรอง ต.ไจรย อ.โมงฤาไสย จ.พระตะบอง

(เจ้าภาพ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

2.วัดฉนัด บ.ไปรยจบ ต.ตะโนด อ.บาตี จ.ตาแก้ว

(เจ้าภาพคุณอมรมาศ อาจแก้ว   )

3.วัดกรณีเดิม อ.สนอง จ.กำปงธม

(เจ้าภาพ นางกรณ์ศศิร์ เริงเกษตรกิจกุล )

4.วัดบึงเรี้ยง สังกัดโอมัล จ.พระตะบอง

(เจ้าภาพ  คุณจรัมพร สุวรรณทัตและครอบครัว)

5.วัดตวลเปรียะไสรยสิรีรีตน์ บ.ประดิษฐ์ ต.สำโปรด อ.สนอง จ.กำปงธม

(เจ้าภาพ ยิ่งยศ แรมรี)

6.วัดคู่จันทรังษี บ.มุขแปน อ.ปวก จ.เสียมราฐ

(เจ้าภาพคุณกรณ์ศศิร์ เริงเกษตรกิจกุล)

7.วัดสวายจ้ะส์ จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคุณคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน )

8.วัดโอตากี จ.พระตะบอง

(เจ้าภาพคุณคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน )

9.วัดพนมอัมปิล ต.เปรกกก อ.สตึงตร้อง จ.กำปงจาม

(เจ้าภาพจุฑามาศ วงศ์ภูมิ และ บุตรธิดา)

10.วัดเสรีสุขา จ.ตะโบงขมุม

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน )

11.วัดกันดอนโพธิพฤกษ์ จ.เสียมราฐ

(เจ้าภาพคุณกุลภานันท์ เวียงนนท์   )

12.วัดปราสาทมุนีโสมสันต์ จ.เสียมราฐ

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน )

13.วัดจำนอม จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน )

14.วัดสระชูก จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพเกณิกา วงศ์เกล็ดนาค และครอบครัว )

15.วัดตาศล จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคุณโกศล  คุณพรทิพย์  ธรรมปรีชา)

16.วัดเมตตาสุคนธาราม จ.ไพลิน

(เจ้าภาพนส.ธันยพร ปัญจะอินตรา )

17.วัดตากรี อ.ตาเกรียม จ.พระตะบอง

(เจ้าภาพคุณศิริกมล/คุณอรอุมา/คุณวราภรณ์/คุณสมชาย/คุณภัสสร)

18.วัดปรอหัสกบาล จ.โพธิสัตว์

(เจ้าภาพไม่ประสงค์ออกนาม)

 

19.วัดพนมโตจ อ.มงคลบุรี จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน )

20.วัดโรงโค บ.จำนอม อ.มงคลบุรี จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน )

21.วัดคลังเศรษฐี ต.บึงพระ อ.บาพนม จ.ไปรยเวง

(เจ้าภาพ1.ฐิติพัฒน์  ไผ่เทียนชัย 2.อทิตา มะณี  และครอบครัว 3.สุนันทินี สุทธิประภา4.ปิยฉัตร  เพียวสามพราน5.พรรณี  ไผ่เทียนชัย6.สุพรรณี สุทธิประภา7.ศิริวรรณ ธีระมั่นคง 8.สมศรี ธีระมั่นคง 9.จารินี เห็มภาค10.สมจิตร ปอเจริญ 11.สุรีพร  ปอเจริญ12.ปริยวิศว์ เทพอัครพงศ์ 13.ยศนันท์  สิทธิกูล14.สุกัลยา  ส่งกิจ


22.วัดกำปงพลุก จ.เสียมราฐ

(เจ้าภาพ ธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี)

23.วัดคิรีรมณ์ จ.กำปงสปือ

(เจ้าภาพคุณวันวิสาข์ )24.วัดโคกขะปัวะมุนีรังษี อ.ปวก จ.เสียมราฐ

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

25.วัดสุภีราม อ.กันเดียง จ.โพธิสัตว์

(เจ้าภาพคุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์ )

26.วัดแกงเกสมุนี อ.เปี่ยมระกอ จ.ไปรยเวง

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

27.วัดเวฬุวัน เขตโพธิแสนชัย กรุงพนมเปญ

(เจ้าภาพ1.ฐิติพัฒน์  ไผ่เทียนชัย 2.อทิตา มะณี  และครอบครัว 

3.สุนันทินี สุทธิประภา4.ปิยฉัตร  เพียวสามพราน5.พรรณี  ไผ่เทียนชัย6.สุพรรณี สุทธิประภา7.ศิริวรรณ ธีระมั่นคง 8.สมศรี ธีระมั่นคง 9.จารินี เห็มภาค10.สมจิตร ปอเจริญ 11.สุรีพร  ปอเจริญ12.ปริยวิศว์ เทพอัครพงศ์ 13.ยศนันท์  สิทธิกูล14.สุกัลยา  ส่งกิจ

28.วัดองค์ที อ.สำโรงโตง จ.กำปงสปือ

(เจ้าภาพคุณพนาสันต์ คุณประจักษ์จิต คุณจิตสุดา คุณจิตติมา คุณจตุชัย อัศวบุตร)

29.วัดเก้าบัย(เก้าสาม) อ.มาลัย จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคุณพนาสันต์ คุณประจักษ์จิต คุณจิตสุดา คุณจิตติมา คุณจตุชัย อัศวบุตร)

30.วัดไสรยสนม(นางสนม) จ.พระวิหาร

(เจ้าภาพนางเย่ามอย เลิศวิเศษธีรกุล)

31.วัดรัตนวุฒิมุนีราม จ.สตึงแตรง

(เจ้าภาพคุณกานนท์ อินมา   )

32.วัดเวฬุวนาราม อ.มาลัย จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคุณพัชรี รติวุฒิ  )

33.วัดอัมปิลธม อ.ไปรยโช จ.กำปงจาม

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

34.วัดเทพนินิต สังกัดนินิต กรุงเขมรภูมินท์ จ.เกาะกง

(เจ้าภาพนายชินโชติ ชัยโรจนกุลและครอบครัว  )

35.วัดองค์จำนองเมียนเจย ต.ขะตมกรัง อ.สำโรงโตง จ.กำปงสปือ

(เจ้าภาพนายเสรีชัย+นางวรรณี  ผาสุขเสถียร และบุตรธิดา )

36.วัดสวายโดนกุม จ.พระตะบอง

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

37.วัดโพธิ์คะน่อง จ.พระตะบอง

(เจ้าภาพคุณอ๋า - คุณอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัว ) จอง

38.วัดคีรีมงคลเมียนเจย อ.บาราย จ.กำปงธม

(เจ้าภาพคุณอ๋า - คุณอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัว ) จอง

39.จุฬามณีเจดีย์สถาน กรุงปอยเปต จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคุณคมกริช รติวุฒิ)

40.วัดพระโพธิสวายธมชมรมราชสีห์ จ.พระวิหาร

(เจ้าภาพคุณศุภมาศ ควรทรงธรรม)

41.วัดโอโปงมเมื้อน จ.สตรึงแตรง

(เจ้าภาพ ชามา ควรทรงธรรม)

42.วัดมนีสุริยา จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคุณทัมม ควรทรงธรรม)

43.วัดอันโดงทมอเทียะส์ จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคุณโพธิ ควรทรงธรรม)


44.วัดสระพลัวะ จ.พระตะบอง

(เจ้าภาพคุณมันตา ภูมิเกษมศักดิ์ มารดาบิดา, ครอบครัวภูมิเกษมศักดิ์และบรรพบุรุษ, ครอบครัวธนกำโชคชัยและบรรพบุรุษ ตลอดจนกิจการงาน)

45.วัดแฉบ จ.บันเตียยเมียนเจย

(เจ้าภาพคุณวัล​ยา​ เรืองเวช​)

46.วัดคีรีโสภณ จ.กำปงสปือ
(เจ้าภาพ คุณสุรพล-คุณบุษบง สมานพันธุ์ ) จอง

ท่านที่สนใจสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ 098-324-2429
2. Line ID: 0983242429
3. ช่องทางแชทของเพจ

โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

 


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวาย เจดีย์พร้อมตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในวัดในกัมพูชา เป็นเจ้าภาพตู้ละ 1,400 บาท

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวาย   เจดีย์พร้อมตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในวัดในกัมพูชา  เป็นเจ้าภาพตู้ละ 1,400 บาท
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวาย   เจดีย์พร้อมตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในวัดในกัมพูชา  เป็นเจ้าภาพตู้ละ 1,400 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ