เปิดจอง พระแกะกะลาตาเดียว ชุดพระเหนือพรหม(โปรดท้าวพกาพรหม)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

เปิดจอง

พระแกะกะลาตาเดียว
ชุดพระเหนือพรหม(โปรดท้าวพกาพรหม)

พระชุดนี้นำเอา พุทธชัยมงคลคาถา ในตอนที่พระพุทธเจ้า ทรงชนะพกาพรหม

เป็นเคล็ดว่า ชัยชนะนี้เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ผู้บูชาจะได้ประสบแต่ชัยชนะ

เหนือศัตรู หรือผู้คิดร้าย ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับตำราการสร้างพรหม ซึ่งแน้นไปทางเมตตามหานิยม

เป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย ลูกน้องและผู้ร่วมงาน ลงอักขระหัวใจต่างๆสำหรับลงพรหม เน้นความเมตตามหานิยม เป็นที่รักใคร่

อันเป็นที่สุดของความเมตตา ยิงเลเซอร์ บนกะลาตาเดียวอันมีอานุภาพมาก ซึ่งผ่านการเสกโดยครูบาอาจารย์มาแล้วหลายปี

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทุกองค์

ประวัติปางโปรดพกาพรหม
ในกาลนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับที่ป่าสุภวัน

ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบปริวิตกของท้าวพกาพรหม ผู้ที่กำลังหลงในห้วงแห่งสัสสตทิฏฐิ

คือ มีความเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นของเที่ยงแท้ไม่แปรผัน จะสุขทุกข์อย่างไรก็เป็นไปตามนั้น

หาใช่ผลแห่งการสร้างบาปสร้างบุญหรือเกิดจากผลแห่งกรรมของตนแต่อย่างใด

อันเป็นความคิดที่ผิดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งสอนว่าการประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่ว

ผลกรรมนั้นย่อมส่งผลให้สุขทุกข์สนองตามโอกาส ฯลฯ

พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาปรารถนาจะแสดงธรรมวิโมกข์ประทานสงเคราะห์พกาพรหมให้มีความเห็นที่ถูกต้อง

จึงแสดงปาฏิหาริย์เสด็จพระพุทธลีลาไปสู่วิมานสถานอันเป็นที่อยู่ของพกาพรหม

ในครั้งนั้นพกาพรหมให้การต้อนรับด้วยความยินดี กราบบังคมทูลให้เสด็จประทับ ณ พระแท่นอันวิจิตรตระการ

แต่ยังคงยืนยันความคิดของตนว่าถูกต้อง คือสิ่งใด ๆ ในโลกนี้ล้วนเกิดจากอำนาจแห่งมหาพรหมเป็นผู้เสกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น

แม้ผืนดิน แผ่นฟ้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือดวงดาว ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ที่มหาพรหมจะไม่ล่วงรู้หรือซ่อนเร้นไปได้

พระบรมศาสดาจึงให้ลองแสดงฤทธิ์โดยนิรมิตกายให้อันตรธานหายไปซุกซ่อนอยู่

ณ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์จะมิอาจเห็นด้วยญาณได้ มหาพรหมประสงค์จะอวดฤทธิ์ของตนอยู่แล้วจึงรับคำ

แต่ไม่ว่าจะแสดงอานุภาพกำบังกายไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนก็ตาม พระผู้มีพระภาคก็สามารถทราบได้หมดสิ้น

แม้จะนิรมิตกายให้ละเอียดไปซ่อนเร้นในเม็ดทรายใต้ท้องทะเลลึกก็ไม่อาจหลบพ้นกำลังพระปัญญาญาณแห่งพระศาสดา

ถึงกระนั้นก็ยังไม่ยอมสิ้นฤทธิ์กลับทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์แสดงปาฏิหาริย์อันตรธานหายไปจนตนเองไม่อาจค้นหาได้พบ

จึงจะยอมสรรเสริญและนับถือว่าพระศาสดาคือพระสัพพัญญูผู้หยั่งรู้ยิ่งกว่าตน

ในครั้งนั้นพกาพรหมใช้กำลังทิพยาจักษุและทิพยปัญญาสอดส่องค้นหาตลอดโลกธาตุทั้งจักรวาลก็ค้นหาไม่พบจึงยอมพ่ายแพ้

พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าทรงกำลังเดินจงกรมอยู่บนเศียรของท่านอยู่ แล้วแสดงพระกายให้ปรากฏ บรรดาพรหมทั้งหลายที่ชุมนุมอยู่ ณ

ที่นั้นจึงยอมประนมกรถวายนมัสการชื่นชมในอิทธิปาฏิหาริย์ที่สูงกว่าเทพยดาและพรหมทั้งหลาย ยังผลให้พวกพรหมบรรลุโสดาปัตติผล

กราบนอบน้อมกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัยละเลิกจากมิจฉาทิฏฐิอันเคยหลงยึดติดมาแต่กาลก่อน

วัตถุประสงค์ เพื่ออุปฐากพระสงฆ์ผู้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยาธรรม

(ท่านมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้ยังอัตภาพได้ ตามสมควร เนื่องจากบริเวณนั้นห่างไกลชุมชนและมีงานที่ต้องทำเพื่อพระศาสนามาก)

บูชาองค์ละ 300 บาท
ค่าจัดส่ง 50 บาท

จัดสร้างตามจองแต่ไม่เกิน 119 องค์

อธิษฐานจิตวันวันวิสาขบูชา(18 พ.ค.62)
รับพระ/จัดส่งพระ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.62 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม จอง

1. โทรศัพท์ 098-324-2429,0899965426
2. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)
Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)
3. ช่องทางแชทของเพจ

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลที่ 010-8-46282-5)
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3. .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4. .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

การจอง ยึดสิทธิตามการโอนแล้วเป็นหลัก เมื่อโอนกรุณาแจ้ง แล้วเจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูล จึงเป็นการจองเรียบร้อย

ย้ำว่าจัดสร้างไม่เกิน 119 องค์เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
พระแกะกะลาตาเดียว ชุดพระเหนือพรหม(โปรดท้าวพกาพรหม)
 1. คุณฤชุวี​ มีชื่อ 1 องค์
 2. นางมะลิ คงกระจ่าง 1 องค์ จอง
 3. พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ 1 องค์
 4. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี (1องค์)
 5. นาย อาริยะ เยพิทักษ์ (1 องค์)
 6. คุณปรัชญา ธารานภาไพศาล (3องค์ )
 7. นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง (1องค์ )
 8. อนุรัชนี เกษมศรี (1 องค์)
 9. คุณ ศุภกร ลิ่มลังการณ์ (1องค์)
 10. คุณสัญชาติ ขันดี (2องค์)
 11. คุณปาลีรัตน์ จอกแก้ว (1องค์)
 12. คุณนาฏฐมญชุ์ บุญตาสุรพิชญ์ (1องค์)
 13. คุณวันวิสาข์ ลิจ้วน (1องค์)
 14. วิไล พนาสถิต (2องค์)
 15. คุณปริยวิศว์ เทพอัครพงศ์ บูชา5องค์มารับเอง
 16. คุณเฉลิมพล โอวรางค์ (1องค์)
 17. คุณภัทร ศักดิ์เพชร (1องค์)
 18. คุณอธิชา ทองตันไตรย์ (1องค์)
 19. คุณพรชัย ชัยสิริโรจน์ (1 องค์)
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - เปิดจอง พระแกะกะลาตาเดียว ชุดพระเหนือพรหม(โปรดท้าวพกาพรหม)

เปิดจอง พระแกะกะลาตาเดียว ชุดพระเหนือพรหม(โปรดท้าวพกาพรหม)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ