ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย พิธีเททอง วันที่ 15 มิถุนายน 62

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย พิธีเททอง วันที่ 15 มิถุนายน 62ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย พิธีเททอง วันที่ 15 มิถุนายน 62ขอเชิญร่วมบุญสร้าง
พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้มีการเททองหล่อพระพุทธเจ้ามหาลาภ ทั้ง 4 พระองค์ขึ้น

ซึ่งเป็นองค์แทน พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้ว ในภัทรกัปนี้ 4 พระองค์ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระสมณโคดม

ทั้งนี้ในภัทรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีก 1 พระองค์ ในอนาคตกาล พระนามว่า พระศรีอาริยเมตไตรย

เพื่อสถาปนารูปเคารพแห่งพระเจ้า 5 พระองค์ให้สมบูรณ์ ทางชมรมจึงได้จัดสร้างพระศรีอาริยเมตไตรยขึ้น

โดยสร้างในลักษณะทรงเครื่องเทวดา พระหัตถ์ถือจักร อันหมายถึงธรรมจักร ที่ปราหารกิเลส ทิฏฐิมานะให้สิ้นไป

และพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งถือพระขรรค์เพื่อขัดเกลากิเลสมนุษย์

งบประมาณในการจัดสร้าง
องค์พระ ค่าปั้นและหล่อใหม่ทั้งหมด 60,000 บาท
พระขรรค์ ค่าปั้นและหล่อ 5,000 บาท
จักร ค่าปั้นและหล่อ 5,000 บาท

ท่านที่สนใจร่วมบุญ สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือติดต่อเป็นเจ้าภาพ พระขรรค์และจักรได้ตามช่องทางติดต่อชมรม

กำหนดฤกษ์มงคลหล่อพระ
ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.09 น. เป็นต้นไป ณ โรงหล่อพิสิษฐ์ จ.สมุทรสาคร


หมายเหตุ หากถึงวลาใกล้วันแล้วยังหาปัจจัยไม่ครบ

จะดำเนินการหาฤกษ์ใหม่เพื่อรอให้ปัจจัยครบจึงหล่อในโอกาสต่อไป

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้


(ทำบุญแล้วแจ้งด้วยนะครับ เพื่อจะได้แยกปัจจัยสร้างองค์พระ)

1. โทรศัพท์ 098-324-2429
2. Line ID: 0983242429
3. ช่องทางแชทของเพจ

โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้

1.   ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี  นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )
2.     ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3.     .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4.     .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5.     ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท  รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย
 1. นาย วริทธิ์ธร ภูริยากร 500 บาท
 2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
 3. คุณรัชนีย์ สุทธิเดชกุล 3000 บาท
 4. คุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูล 1000 บาท
 5. คุณถวิล ศิริสมยศ 1000 บาท
 6. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน 500 บาท
 7. คุณณัฐกิจ บุญมี 100 บาท
 8. คุณเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และคุณจันทนา กิจกำจาย และครอบครัว 1000 บาท
 9. นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต 1000 บาท
 10. คุณเบญจมา ณ มหาไชย และครอบครัว 500 บาท
 11. นาย ธนรัฐ เสือสุวรรณ์ 200 บาท
 12. คุณสัณชัย สไพพงศ์ 2000 บาท
 13. นายอรรถวุฒิ ไชยยา, นายนรินทร์โชติ หมายศูนย์คำ เเละครอบครัว 40 บาท
 14. นายไชยศิริ ไชยนิรมิตกุล 100 บาท
 15. คุณกิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์ 300บาท
 16. คุณอัคระพณิช ฟุ้งสกุลไพศาล 100บาท
 17. พระกิติคุณ 150 บาท
 18. นางธีราภรณ์ ศรีอวยชัย 40 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ